Obliczenia nośności śrub - PN-EN 1993-1-8
Obliczeniowa nośność śrub

Obliczeniowa nośność śrub na rozciąganie i ścinanie

Obliczeniowa nośność śrub na rozciąganie oraz ścinanie należy do podstawowych obliczeń, jakie trzeba wykonać sprawdzając nośność połączeń śrubowych. Jest to niezwykle ważne, ponieważ przekroczenie nośności śrub w zależności od rodzaju obciążeń może prowadzić do rozerwania lub ścięcia trzpienia śruby. Jak zatem obliczyć nośność śrub na rozciąganie oraz ścinanie?

Obliczeniowa nośność śrub na rozciąganie

Zgodnie z normą PN-EN 1993-1-8 obliczeniową nośność śrub na rozciąganie należy wyznaczyć z następującego wzoru:

\[
F_{t,Rd} =\frac{0,9 \cdot f_{ub} \cdot A_s}{γ_{M2}}
\]

gdzie:

 • fub – charakterystyczna wytrzymałość śruby,
 • As – czynne pole przekroju rdzenia śruby przy rozciąganiu,
 • γM2 = 1,25 – częściowy współczynnik materiałowy przyjmowany podczas sprawdzania nośności połączeń śrubowych.

Obliczeniowa nośność śrub na ścinanie

Zgodnie z normą PN-EN 1993-1-8 obliczeniową nośność śrub na ścinanie należy wyznaczyć z następującego wzoru:

\[
F_{t,Rd} =\frac{α_v \cdot f_{ub} \cdot A_i}{γ_{M2}}
\]

gdzie:

 • αv – współczynnik zmniejszający wynosi:
  • w przypadku, gdy ścinanie występuje poza gwintowaną częścią śruby to αv = 0,6,
  • gdy ścinanie występuje w nagwintowanej części śruby to współczynnik zmniejszający wynosi odpowiednio:
   • αv = 0,6, w przypadku śrub klasy 4.6, 5.6, 8.8,
   • αv = 0,5, w przypadku śrub klasy 4.8, 5.8, 6.9 i 10.9.
 • A – pole przekroju śruby biorące udział w ścinaniu:
  • w przypadku, gdy ścinanie występuje poza nagwintowaną częścią śruby to Ai stanowi pole trzpienia śruby,
  • gdy ścinanie występuje w nagwintowanej części śruby to Ai = As, w którym As stanowi czynne pole przekroju (pole przekroju rdzenia śruby).
 • γM2 = 1,25 – częściowy współczynnik materiałowy przyjmowany podczas, gdy sprawdzana jest nośność połączeń śrubowych.

Literatura:

PN-EN 1993-1-8 – Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-8: Projektowanie węzłów.


Zobacz też:

Połączenia śrubowe

Normy DIN – oznaczenia śrub według norm DIN

Oznaczenia stali konstrukcyjnych

Klasy przekroju stalowego

Charakterystyki geometryczne figur płaskich

Kratownice – budowa, statyka i wyznaczalność

Ramy – budowa, statyka i wyznaczalność

konstrukcje staloweObliczeniowa nośność śrub
Udostępnij:
Obliczeniowa nośność śrub na rozciąganie i ścinanie
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022