Automatyka poziomowania kosza - Poradnik Inżyniera
Automatyka poziomowania kosza

Automatyka poziomowania kosza oraz ograniczniki w platformie podnośnika

Rozwój technologiczny przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa w pracach maszyn budowlanych i pojazdów. Zautomatyzowanie i wszechobecna elektronika pozwalają na wyłapywanie i naprawianie drobnych błędów, zanim dojdzie do sytuacji potencjalnie groźnych. Jak to wygląda na platformie roboczej podnośnika koszowego? Jak działa automatyka poziomowania kosza oraz jakie są najważniejsze ograniczniki w platformie podnośnika?

Automatyka poziomowania kosza

Platforma robocza (kosz podnośnika), bez względu na ustawienie samego ramienia wysięgnika, jest zawsze utrzymywana poziomo. Odpowiada za to zaprogramowana pamięć sterowania (SPS). Jak działa SPS?

  • Na kątach podestu usytuowane są czujniki poziomowania.
  • Pamięć sterowania odbiera z nich sygnały.
  • Następnie na ich podstawie dokładnie oblicza odpowiednie wartości dla zaworu poziomującego.
  • W rezultacie ustawienie kosza przy każdym ruchu jest automatycznie wyrównywane.

Gdy dojdzie do pochylenia platformy o więcej niż 10°, automatycznie dochodzi do wyłączenia zaworu, który steruje ciśnieniem pompy – odpowiada za to wyłącznik bezpieczeństwa. Dochodzi wtedy do zablokowania funkcji poruszania koszem. Odblokuje się ono dopiero, kiedy operator dopoziomuje go, wciskając odpowiedni przycisk. Gdy z powrotem platforma robocza znajdzie się w poziomie, będzie można znowu ruszać maszyną i wznowić działania.

Ograniczniki obciążenia kosza

W koszu podnośnika, dokładnie w tylnej części podestu, znajduje się czujnik obciążenia kosza. Odczytuje on aktualną wagę znajdującą się w jego wnętrzu.

W momencie, kiedy dojdzie do przekroczenia maksymalnej wartości, dochodzi do wstrzymania działania mechanizmu podnoszenia – zatrzymanie funkcjonowania maszyny. Wtedy Operator na wyświetlaczu panelu sterującego dostaje informację o przeciążeniu. Dopiero, kiedy nadprogramowy ciężar zostanie wyjęty z kosza, można rozpocząć dalsze działania.

Automatyka poziomowania kosza

Uwaga! Każdy podnośnik koszowy ma inny maksymalny udźwig kosza. Dlatego bardzo ważne jest, dla utrzymania ciągłości i bezpieczeństwa prac, aby wcześniej zapoznać się z jego możliwościami.

Działanie tego mechanizmu jest istotną kwestią, zapobiegającą przeciążeniu maszyny, które może doprowadzić do przeładowania kosza i przewrócenia się podnośnika koszowego.

Ogranicznik momentu obciążenia i wychyłu bocznego

Ramię podnośnika koszowego, dzięki swoim właściwościom, może sięgać w bok. Pozwala ono pracownikom znajdującym się wewnątrz kosza dostać się w miejsce prowadzonych prac, nawet gdy maszyna rozstawiona jest w znacznej odległości od obiektu.

Podnośniki charakteryzuje brak zamontowanej przeciwwagi, która zapobiegałaby przeciążeniu i przewróceniu maszyny, w momencie wysunięcia segmentów teleskopu i obciążeniu kosza przy ramieniu skierowanym w bok.

Kiedy podczas wykonywanych ruchów wysięgnikiem zostanie przekroczony dopuszczalny wychył (uzależniony od wagi elementów znajdujących się w koszu), może dojść do przechylenia się maszyny.

Aby temu zapobiec, podnośnik koszowy dysponuje ogranicznikiem momentu obciążenia, który ciągle nadzoruje aktualny wychył boczny. Jego wartość (dopuszczalnego wychyłu) oblicza się na podstawie:

  • obciążenia w koszu,
  • rozstawienia maszyny (aktualnej pozycji),
  • kąta stołu obrotowego,
  • kąta ustawienia ramienia.

W granicznych sytuacjach ogranicznik momentu obciążenia rozłącza zawory hydrauliczne. Uniemożliwi tym samym wykonywanie zabronionych ruchów, które mogłyby doprowadzić do wywrócenia podnośnika. Wszystkie z opisanych powyżej funkcji mają za zadanie wspierać operatora i minimalizować wpływ czynnika ludzkiego na bezpieczeństwo działań podnośnikiem koszowym. Dlatego tak ważne jest, aby wszelkie zmiany dokonywane w systemach czujników i ograniczników, były wykonywane przez osobę wykwalifikowaną i posiadającą wiedzę o mechanice danej maszyny.


Autor :
ogranicznikPodnośnik koszowywypożyczanie podnośników
Udostępnij:
Automatyka poziomowania kosza oraz ograniczniki w platformie podnośnika
Napisane przez
Karol Zagajewski
Co myślisz o tym artykule?
1 reakcja
love
0
like
1
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022