Skala podatkowa 2022: Nowe przepisy
wytrząsanie podatnika z pieniędzy, skala podatkowa, nowy ład

Skala podatkowa 2022

Skala podatkowa jest podstawową formą opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej. Od 1 stycznia 2022 roku weszły w życie nowe przepisy związane z Polskim Ładem. Dowiedz się z jakimi zmianami muszą się liczyć przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych!

Nowa kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku od 1 stycznia 2022 r. została podwyższona do 30 000 zł. W związku z tym wzrosła roczna kwota zmniejszająca podatek określona w pierwszym przedziale nowej skali podatkowej do 5100 zł (30 000 zł x 17%). Nowa kwota wolna od podatku znajdzie zastosowanie już przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek przez odliczanie od zaliczki podatkowej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, czyli kwoty 425 zł(1/12 x 5100 zł).

Kwota wolna od podatku zaproponowana w Polskim Ładzie nie będzie degresywna. Oznacza to, że próg 30 000 zł rocznie, czyli 2500 zł miesięcznie będzie dotyczył każdego (obecnie było to zaledwie 8000 zł i kwota ta malała wraz ze wzrostem dochodu). Osoby o niższych dochodach de facto nie zapłacą podatku w ogóle, a zatem dostaną wyższe wynagrodzenie „na rękę”. Ci o wyższych dochodach zapłacą podatek od nadwyżki ponad kwotę wolną od podatku.

Podstawa opodatkowaniaWysokość podatku
do 120 000 zł17% minus kwota zmniejszająca podatek 5100 zł
powyżej 120 000 zł15 300 zł + 32% kwoty dochodu powyżej 120 000 zł

Skala podatkowa 2022 – wyższe progi podatkowe

Od 1 stycznia 2022 r. nastąpiło podwyższenie do 120 000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie stawka podatku w wysokości 32%. Do końca 2021 r. próg ten wynosił 85 528 zł.

Zaliczki na podatek za miesiące od stycznia do grudnia 2022 r.wynoszą:

  • Za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku w danym zakładzie pracy nie przekroczył kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali (120 000 zł) – 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.
  • W przypadku, gdy dochód podatnika w danym miesiącu przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali (120 000 zł)- 17% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła tej kwoty, i 32% od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali.
  • Za miesiące następujące po miesiącu, o którym mowa w podpunkcie 2 – 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku

W stanie prawnym obowiązującym do końca 2021 r. zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych obniżana była o składkę zdrowotną w wysokości 7,75% jej podstawy. Od początku 2022 r. przedsiębiorca już nie ma możliwości odliczenia tej kwoty od podatku. Uchylenie przepisów zezwalających na odliczanie od podatku składki zdrowotnej dotyczy wszystkich podatników, w tym także osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Skala podatkowa 2022 – ulga dla klasy średniej

Od 1 stycznia 2022 r. wprowadzono tzw. ulgę dla klasy średniej, czyli dodatkowe odliczenie od dochodu opodatkowanego według skali kwoty, która ma rekompensować podwyższenie podatku osobom zarabiającym w średnich przedziałach z powodu braku możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Podatnicy mogą z niej skorzystać przy opodatkowanych według skali podatkowej przychodach z:

  • umów o pracę,
  • pozarolniczej działalności gospodarczej.

Z ulgi nie skorzystają przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych czy kartą podatkową.

Podstawą wyliczenia ulgi dla klasy średniej w przypadku przedsiębiorcy jest kwota dochodu podatnika. Ulga w zeznaniu rocznym będzie wyliczana bowiem według następujących wzorów:

  1. (A × 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł,
  2. (A × (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł

– gdzie A w przypadku przedsiębiorców oznacza uzyskane w ciągu roku przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszone o koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia tej działalności, z wyłączeniem z kosztów składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy i jego osób współpracujących odliczonych od dochodu na podstawie art. 26 ustawy PIT.

Aby móc skorzystać z ulgi przy działalności gospodarczej, dochody podatnika powinny kształtować się w przedziale między 68 412 zł a 133 692 zł. W przypadku dochodów do 68 412 zł oraz przekraczających kwotę 133 692 zł podatnik nie skorzysta z tej ulgi.

jdgmikroprzedsiębiorcyNowy ład
Udostępnij:
Skala podatkowa 2022
Napisane przez
Katarzyna Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
1 reakcja
love
1
like
0
so-so
0
weakly
0
1 komentarz
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022