Zasady prowadzenia księgowości w firmie - co warto wiedzieć?
mężczyzna prowadzi księgowości w firmie, na stole ma laptop i tablet

Zasady prowadzenia księgowości w firmie – co warto wiedzieć?

Księgowość odgrywa kluczową rolę w prowadzeniu każdej firmy. To obszerna, skomplikowana dziedzina, która wymaga nie tylko dokładności i sumienności, lecz także dogłębnego zrozumienia przepisów. Aby lepiej zapoznać się z tym tematem, warto dowiedzieć się o podstawowych zasadach prowadzenia księgowości.

Jakie są zasady prowadzenia księgowości?

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe musi mieć własną politykę rachunkowości, czyli zasady i wytyczne opisujące zarządzanie wspomnianymi księgami. Należy przy tym uwzględnić zarówno wymagania ustawowe, jak i specyfikę działalności firmy. Istnieją trzy główne grupy zasad rachunkowości: uniwersalne, podstawowe (nadrzędne) i szczegółowe (podrzędne). Zdobycie pełnej wiedzy o wszystkich regułach może być bardzo czasochłonne – dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalistów i postawić na współpracę z biurem rachunkowym.

Zasady uniwersalne

To reguły, które dotyczą rozliczeń wykonywanych w każdym kraju i są z zasady niezależne od lokalnych przepisów. Można wśród nich wskazać trzy kluczowe zasady.

 • Zasada dwustronnego zapisu mówi, że każda transakcja finansowa powinna być odnotowana podwójnie (np. u kupującego i sprzedającego) w księgach rachunkowych, w tej samej kwocie dla obydwóch stron.
 • Zasada podmiotowości nakazuje jednoznaczne przypisywanie transakcji do określonych podmiotów, tj. firm lub jednostek gospodarczych.
 • Zasada periodyzacji określa wymóg księgowania transakcji w wyznaczonych okresach, zazwyczaj na podstawie rachunkowości rocznej lub kwartalnej.

Zasady nadrzędne

Drugą grupą reguł są zasady nadrzędne, które dyktują sposób wyznaczania poszczególnych zapisów polityki rachunkowej. Zalicza się do nich następujące zasady:

 • ciągłości i kontynuacji działania – stosowanie pierwotnie wprowadzonych wytycznych w kolejnych latach;
 • istotności – zawieranie wszystkich zdarzeń gospodarczych o istotnym wpływie na firmę;
 • memoriału – ujmowanie przychodów i kosztów we właściwym okresie;
 • współmierności przychodów i kosztów – zaliczanie kosztów w tym samym okresie, do którego liczy się odpowiadające im przychody;
 • ostrożności – wycena na podstawie faktycznych kosztów;
 • zakazu kompensaty – wartości aktywów, pasywów, przychodów i kosztów są ustalane oddzielnie;
 • wiarygodności – operacje muszą być wykazywane w jednoznaczny, rzetelny sposób.

Zasady szczegółowe

Zasady szczegółowe służą do uściślenia i usystematyzowania procedur księgowych. Każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe powinna kierować się tymi zasadami, aby zapewnić rzetelne i przejrzyste księgi. Można wyróżnić m.in. zasady:

 • dokumentacji – każda transakcja musi być poparta stosownymi dokumentami;
 • kompletności – dokumentacja zawsze powinna być kompletna;
 • przejrzystości – ewidencja musi być prowadzona w sposób jasny i przejrzysty, umożliwiający łatwe odczytanie informacji;
 • terminowości i aktualności – należy brać pod uwagę najnowsze dostępne informacje i na bieżąco aktualizować wartości, rejestrując transakcje w terminie;
 • porównywalności sprawozdań – zarówno ewidencje księgowe, jak i sprawozdania finansowe w Polsce powinny być prowadzone w polskim języku i walucie, co pozwala na łatwe porównywanie danych.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych w Łodzi – profesjonalne wsparcie

Przygotowanie odpowiedniej polityki rachunkowej może być niemałym wyzwaniem dla przedsiębiorcy. Z tego względu warto postawić na wsparcie profesjonalnej firmy partnerskiej. Prowadzenie ksiąg rachunkowych Łódź to jedna z usług oferowanych przez BDB Consulting – biuro podatkowe z ponad 25 latami doświadczenia na polskim rynku.

księgowość w firme
Udostępnij:
Zasady prowadzenia księgowości w firmie – co warto wiedzieć?
Napisane przez
Poradnik Inżyniera
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022