Oznaczenia stali konstrukcyjnych: norma i symbole
Oznaczenia stali konstrukcyjnych

Oznaczenia stali konstrukcyjnych

Oznaczenia stali konstrukcyjnych składają się z symboli literowych oraz liczbowych mówiących o głównym zastosowaniu stali, a także jej właściwościach mechanicznych.

Oznaczenia stali konstrukcyjnych

Zgodnie z normą PN-EN 10027-1 oznaczenia stali konstrukcyjnych składają się z symboli głównych, dodatkowych symboli oznaczających stal oraz dodatkowych symboli określających wyrób stalowy.

  • Symbole główne

Pierwsze z nich „Symbole główne” składają się z litery określającej zastosowanie stali (dla stali konstrukcyjnych jest to litera „S”) oraz liczby określającej nominalną granicę plastyczności fy wyrażanej w (MPa).

  • Dodatkowe oznaczenia stali

Dodatkowe symbole oznaczenia stali dzielą się na dwie zasadnicze grupy: pierwsza z nich określa grupy jakościowe stali, zaś druga cechy gatunku stali. Grupy jakościowe stali mówią o odporności stali na pękanie na podstawie łamania próbek w określonych temperaturach. W poniższej tabeli zestawiono grupy jakościowe stali i ich oznaczenia:

Temperatura próby [°C]

Praca łamania próbki [J]

27 J

40 J

60 J

20

JR

KR

LR

0

J0

K0

L0

-20

J2

K2

L2

-30

J3

K3

L3

-40

J4

K4

L4

-50

J5

K5

L5

-60

J6

K6

L6

Przy oznaczeniach stali konstrukcyjnych można również spotkać symbole określające cechy gatunku stali. W poniższej tabeli zestawiono symbole określające cechy gatunku stali:

Symbol

Znaczenie

C

Stal przeznaczona do formowania na zimno

H

Stal przeznaczona na kształtowniki zamknięte

L

Stal przeznaczona do stosowania w niskich temperaturach

M

Stal walcowana termomechanicznie

N

Stal normalizowana bądź walcowana normalizująco

P

Stal przeznaczona na kształtowniki grodziowe

Q

Stal do ulepszania cieplnego

W

Stal odporna na korozję atmosferyczną

  • Dodatkowe oznaczenia wyrobu stalowego

Dodatkowe oznaczenia wyrobów składają się z symboli określających wymagania dodatkowe stawiane wyrobom już gotowym. Oznaczenia tego typu nie są obowiązkowe, jednak w sytuacji, gdy takie oznaczenie jest wymagane powinno zostać oddzielone od pozostałych oznaczeń znakiem „+”

Symbol

Znaczenie

+C

Grube ziarno

+F

Drobne ziarno

+H

Hartowność

+Z15

Wyrób o podwyższonych właściwościach: minimalne przewężenie wynosi 15%

+Z25

Wyrób o podwyższonych właściwościach: minimalne przewężenie wynosi 25%

+Z35

Wyrób o podwyższonych właściwościach: minimalne przewężenie wynosi 35%


Literatura:

[1] Kozłowski A. Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń wg PN-EN 1993-1, Część pierwsza wybrane elementy i połączenia. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2009.
[2} PN-EN 10027-1:2016-12 Systemy oznaczania stali — Część 1: Znaki stali.


Zobacz też:

Klasy przekroju stalowego

Charakterystyki geometryczne figur płaskich

Kratownice – budowa, statyka i wyznaczalność

Ramy – budowa, statyka i wyznaczalność

Oznaczenia stali konstrukcyjnych
Udostępnij:
Oznaczenia stali konstrukcyjnych
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022