Nośność obliczeniowa ścian obciążonych pionowo
Nośność ścian

Nośność obliczeniowa ścian obciążonych pionowo

W stanie granicznym nośności należy sprawdzić czy obliczeniowe siły pionowe powstałe w wyniku działania obciążenia obliczeniowego nie przekraczają obliczeniowej nośności ściany. Nośność ścian obciążonych pionowo należy sprawdzać pod, jak i nad stropem, a także w środkowej strefie ściany (Rys.1), uwzględniając geometrię ściany, mimośrodowe działanie obciążenia pionowego oraz właściwości materiałowe muru.

Przekroje, w których należy wykonać sprawdzenia nośności: 1 – pod stropem, 2 – nad stropem, 3 – w środkowej części ściany.

UWAGA: W przypadku ścian z otworami sprawdza się dodatkowo nośność nadproży.

Nośność ścian obciążonych pionowo sprawdza się z następującego warunku:

\[
N_{Sd} ≤ N_{Rd}
\]

gdzie:

 • NSd – siła pionowa w ścianie wygenerowana w wyniku działania obciążenia obliczeniowego,
 • NRd – nośność obliczeniowa ściany z uwagi na obciążenia pionowe.

Nośność obliczeniowa ścian według Eurokodu

Zgodnie z normą PN-EN 1996-1-1 nośność obliczeniową ścian wyznacza się z następującego wzoru:

\[
N_{Rd} = φ_{i,m} · t · f_d
\]

gdzie:

 • φ – współczynnik redukcyjny nośności (φ1, φ2, φ3) uwzględniający smukłość ściany i mimośród obciążenia,
 • t – grubość ściany (w przypadku obliczania filarka oznaczane jako A),
 • fd – wytrzymałość obliczeniowa muru na ściskanie.

UWAGA: W przypadku ścian, których pole przekroju jest mniejsze niż 0,10 m2 należy zastosować zredukowaną wartość poprzez przemnożenie wartości wytrzymałości obliczeniowej muru na ściskanie przez współczynnik wynoszący:

\[
(0,7 + 0,3 · A)
\]

gdzie:

 • A – pole przekroju muru.

Wyznaczenie współczynników redukcyjnych nośności φ1, φ2 w przekroju 1 i 2 zgodnie z rys.1

Wartość współczynników redukcyjnych nośności φ1, φ2 wyznacza się według następującego wzoru:

\[
φ_i = 1 – 2 \cdot \frac{e_i}{t}
\]

gdzie:

 • ei – mimośród na górze i dole ściany,
 • i – oznaczenie przekroju 1 i 2 zgodnie z rys. 1.

Wyznaczenie mimośrodu w przekroju 1 i 2:

\[
e_i = \frac{M_{id}}{N_{id}} + e_{he} + e_{init} ≥ 0,05 \cdot t
\]

gdzie:

 • Mid – moment zginający od obciążenia obliczeniowego,
 • Nid – siła powstała w wyniku działania obciążenia obliczeniowego,
 • ehe – mimośród od sił poziomych,
 • einit – mimośród początkowy.

Wyznaczenie mimośrodu w połowie wysokości ściany w przekroju 3 zgodnie z rys.1

\[
e_{mk} = e_m + e_k ≥ 0,05 \cdot t
\]

gdzie:

 • em – mimośród działania obciążenia wyznaczany zgodnie ze wzorem:
\[
e_{m} = \frac {M_{md}}{N_{md}} +e_{hm} + e_{init}
\]
 • Mmd – moment zginający w środkowej strefie ściany powstały w wyniku momentów na górze i na dole ściany,
 • Nmd – siła od obciążeń obliczeniowych w połowie wysokości ściany,
 • ehm – mimośród w połowie wysokości ściany od obciążeń poziomych,
 • ek – mimośród powstały od pełzania (w przypadku ścian o smukłości ≤ lc = 15, wartość ek = 0):
\[
e_{k} = 0,002 \cdot φ_ꚙ \cdot \frac {h_{ef}}{t_{ef}} \sqrt{t \cdot e_m}
\]
 • φ – końcowy współczynnik pełzania.

Literatura:

[1] PN-EN 1996-1-1 Eurokod 6 — Projektowanie konstrukcji murowych — Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.


Zobacz też

Otulina zbrojenia

Klasy wytrzymałości betonu wg Eurokodu 2 PN-EN 1992

Stal zbrojeniowa – klasy i gatunki stali

konstrukcje muroweNośność ścian
Udostępnij:
Nośność obliczeniowa ścian obciążonych pionowo
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022