Roboty murarskie zimą - zobacz jak to przeprowadzić!
Roboty murarskie zimą

Roboty murarskie zimą

Roboty murarskie zimą niezależnie od przyjętej metody należy wykonywać stosując niezbędne środki gwarantujące osiągnięcie przez mur wymaganą wytrzymałość zanim nastąpi zamarznięcie zaprawy (czyli do jej związania i stwardnienia).

Roboty murarskie zimą – metody

Wykonując roboty murarskie zimą należy stosować jedną z metod:

  • zachowania ciepła muru,
  • podgrzewania / murowanie w cieplakach,
  • zimnych składników,
  • zamrażania.

UWAGA: Niezależnie od przyjęcia metody, wszystkie elementy murowe należy dokładnie oczyścić z brudu, a także śniegu oraz lodu. Ponadto nie można stosować elementów mokrych.

  • Metoda zachowania ciepła muru – polega na wytworzeniu oraz zachowaniu ciepła w elementach murowych oraz w zaprawie. Metodę można stosować, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa niż -10ᵒC oraz -5ᵒC w przypadku murów z betonu komórkowego. Materiały (elementy murowe, zaprawy) przed wbudowaniem należy przechowywać w pomieszczeniach osłoniętych od warunków atmosferycznych. Ponadto zaleca się stosowanie dodatków chemicznych do zapraw przyspieszających jej czas wiązania i twardnienie. Wykonany mur należy chronić przed utratą ciepła stosując np. maty termoizolacyjne, plandeki itp. w sposób szczelny bez przerw i otworów. Rodzaj wybranej ochrony należy dostosować do warunków pogodowych. W przypadku obniżenia temperatury należy zwiększyć ilość mat zabezpieczających oraz zastosować dodatkowo nagrzewnice.
  • Metoda podgrzewania murów / murowanie w cieplakach – znajduje swoje zastosowanie w przypadku krótkich odcinków ścian i filarów. Elementy murowe wraz z zaprawą należy składować w pomieszczeniach osłoniętych od warunków atmosferycznych. Zaraz po wykonaniu mur należy zabezpieczyć materiałem termoizolacyjnym stosując dodatkowo nagrzewnice powietrza. Roboty murarskie można wykonywać przy temperaturze niższej niż -15ᵒC.
  • Metoda zimnych składników – metoda nie wykorzystuje dodatkowych zabezpieczeń muru przed utratą ciepła. Podczas murowania metodą zimnych składników należy stosować wyłącznie zaprawy szybkowiążące przygotowane bezpośrednio na budowie bądź fabrycznie. Metodę zimnych składników stosuje się w podobnych warunkach, jak w przypadku metody zachowania ciepła muru.
  • Metoda zamrażania – zakłada, że zaprawa ułożona na elementach murowych zamarza zanim nastąpi proces wiązania. Zamarznięta zaprawa pozostaje tak przez cały okres zimowy aż do wiosny, gdy następuje jej rozmrożenie oraz proces wiązania i twardnienia. Metody nie zaleca się stosować w polskich warunkach klimatycznych, gdyż temperatura oscyluje pomiędzy dodatnią a ujemną.

Literatura:

[1] Praca zbiorowa pod redakcją Janusza Panasa, “Nowy Poradnik majstra budowlanego” Warszawa, Arkady, 2008,
[2] Wykonywanie robót budowlanych w okresie obniżonej temperatury, Wytyczne ITB, Warszawa 2011,
[3] Praca zbiorowa pod kierunkiem Wiesława Buczkowskiego, “Budownictwo ogólne tom 4 – konstrukcje budynków” Warszawa, Arkady, 2009.


Zobacz też:

Silikaty – charakterystyka, wady i zalety

Pustak z wełną mineralną – dane techniczne

Zaprawa murarska ciepłochronna

Beton komórkowy – charakterystyka i zastosowanie

Błędy podczas murowania ścian

Roboty murarskie i tynkarskie – BHP na budowie

Przyczyny i skutki uszkodzeń konstrukcji murowych

konstrukcje muroweRoboty murarskie zimą
Udostępnij:
Roboty murarskie zimą
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022