Nośność ścian obciążonych siłą skupioną
Nośność ścian obciążonych siłą skupioną

Nośność ścian obciążonych siłą skupioną

Nośność ścian obciążonych siłą skupioną można wyznaczyć za pomocą tzw. metody podstawowej według normy PN-EN 1996-1-1 oraz metody uproszczonej zawartej w PN-EN 1996-3.

Zasada rozkładu obciążenia od siły skupionej.

Nośność ścian obciążonych siłą skupioną – metoda podstawowa

Według normy PN-EN 1996-1-1 obliczenie nośności metodą podstawową możliwe jest, jeśli mimośród obciążenia w stosunku do osi ściany nie jest większy niż 25% jej grubości. Ponadto zgodnie z normą przyjmuje się, że nośność będzie sprawdzana w miejscu przyłożenia siły oraz w połowie wysokości ściany tak, jak w przypadku ścian obciążonych pionowo.

Nośność ścian obciążonych siłą skupioną (tzw. nieprzekroczenie dopuszczalnego docisku w wyniku działania siły skupionej) sprawdza się z następującego warunku:

\[
N_{Edc} ≤ N_{Rdc}
\]

gdzie:

 • NEdc  obliczeniowa siła skupiona,
 • NRdc  obliczeniowa nośność ściany na obciążenie skupione:
\[
N_{Rdc} = β · A_b · f_d
\]

gdzie:

 • Ab powierzchnia przyłożenia obciążenia skupionego,
 • fd – wytrzymałość obliczeniowa muru na ściskanie,
 • β współczynnik zwiększający nośność:

W przypadku elementów murowych z grupy 1, współczynnik zwiększający nośność (β) wyznaczmy następująco:

\[
β =(1+0,3 \frac{a_1}{h_c} ) · (1,5 – 1,1 \frac{A_b}{A_{ef}})
\]

oraz:

\[
β ≤1,25+ \frac{a_1}{2h_c}
\] \[
β ≤1,5
\]

gdzie:

 • a1 odległość końca ściany od krawędzi pola Ab,
 • hc wysokość ściany od poziomu obciążenia,
 • Ab powierzchnia przyłożenia obciążenia skupionego,
 • Aef – powierzchnia, na którą rozkłada się obciążenie skupione.

UWAGA: W przypadku ścian murowych wykonanych z elementów murowych z grupy: 2, 3, 4 bądź wznoszonych na pasmach zaprawy należy dodatkowo sprawdzić czy obliczeniowe naprężenia ściskające pod wpływem obciążenia siłą skupioną nie przekraczają wytrzymałości obliczeniowej muru. W takim przypadku dla elementów murowych z grupy 2, 3 i 4, współczynnik β = 1,0.

Nośność ścian obciążonych siłą skupioną – metoda uproszczona

Również w przypadku metody uproszczonej obliczenie nośności możliwe jest, jeśli mimośród obciążenia w stosunku do osi ściany nie jest większy niż 25% jej grubości. Ponadto metodę uproszczoną można stosować pod warunkiem, że:

 • powierzchnia, na którą oddziałuje obciążenie skupione jest nie większa niż 1/4 powierzchni przekroju poprzecznego ściany oraz nie większa od 2·t2,
 • obciążenie skupione rozkłada się pod kątem 60˚.

Zgodnie z normą PN-EN 1996-3 nośność ściany poddanej obciążeniu skupionemu wyznacza się według następującego wzoru:

\[
N_{Rdc} = f_d \cdot (1,2 +0,4 \frac{a_1}{h_c} ) · A_b ≤ 1,5 \cdot f_d \cdot A_b
\]

gdzie:

 • a1 odległość od krawędzi ściany do najbliższej krawędzi pola oddziaływania od obciążenia skupionego,
 • hc – wysokość ściany od poziomu obciążenia,
 • Ab pole oddziaływania obciążenia skupionego.

Literatura:

[1] PN-EN 1996-1-1, Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych,
[2] PN-EN 1996-3, Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych – Część 3: Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych.


Zobacz też:

Silikaty – charakterystyka, wady i zalety

Pustak z wełną mineralną – dane techniczne

Zaprawa murarska ciepłochronna

Beton komórkowy – charakterystyka i zastosowanie

Błędy podczas murowania ścian

Roboty murarskie i tynkarskie – BHP na budowie

Przyczyny i skutki uszkodzeń konstrukcji murowych

konstrukcje muroweNośność ścian obciążonych siłą skupioną
Udostępnij:
Nośność ścian obciążonych siłą skupioną
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
1 reakcja
love
1
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022