Obciążenia pionowe ścian murowych
Obciążenia pionowe ścian murowych

Obciążenia pionowe ścian murowych

Obciążenia pionowe ścian murowych stanowią:

 • ciężar własny,
 • obciążenie pionowe od: stropów, dachów, płyt balkonowych, schodów, a także ścian znajdujących się nad analizowaną ścianą wraz z siłami wewnętrznymi powstałymi w miejscu połączenia analizowanej ściany ze ścianami przyległymi, w przypadku, gdy odkształcenia pionowe tych ścian różnią się od odkształceń analizowanej ściany,
 • obciążenia poziome prostopadłe do płaszczyzny ściany.

Obciążenia od stropów

Obciążenie ścian stropami zależy zarówno od rodzaju stropu oraz sposobu jego oparcia. W przypadku, gdy strop przylega do nieoddylatowanej ściany samonośnej, to do obciążenia pionowego tej ściany przyjmuje się obciążenie z trójkąta stropu lub jako obciążenie zastępcze z pasma stropu o szerokości wynoszącej 0,3 jego rozpiętości.

Obciążenia pionowe ścian murowych
Obciążenie ze stropu oddziałujące na ściany konstrukcyjne według normy.
a) strop zbrojony jednokierunkowo,
b) strop zbrojony jednokierunkowo przylegający do ściany samonośnej,
c) strop zbrojony dwukierunkowo oparty na trzech ścianach nośnych,
d) strop zbrojony dwukierunkowo oparty na czterech ścianach nośnych.

Podczas obliczeń ścian obciążanych pionowo należy uwzględnić:

 • obciążenia pionowe przyłożone bezpośrednio do ściany,
 • efekty drugiego rzędu,
 • oddziałujące mimośrody,
 • współpracę ścian z elementami takimi jak: stropy, płyty balkonowe, schody itp.,
 • mimośród przypadkowy wyznaczany według wzoru:
\[
e_{init} = \frac {h_{ef}}{450}
\]

gdzie:

 • hef – efektywna wysokość ściany wyznaczaną ze wzoru:
\[
h_{ef} = ρ_n \cdot h
\]
 • h – wysokość ściany w świetle,
 • ρnwspółczynnik redukcji.

Nośność ścian obciążonych pionowo należy sprawdzać pod oraz nad stropem, a także w środkowej strefie ściany (Rys.1). W przypadku ścian z otworami sprawdza się dodatkowo nośność nadproży.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-1.png
Przekroje, w których należy wykonać sprawdzenia nośności: 1 – pod stropem, 2 – nad stropem, 3 – w środkowej części ściany.

Zobacz też:

Silikaty – charakterystyka, wady i zalety

Pustak z wełną mineralną – dane techniczne

Zaprawa murarska ciepłochronna

Beton komórkowy – charakterystyka i zastosowanie

Błędy podczas murowania ścian

Roboty murarskie i tynkarskie – BHP na budowie

Przyczyny i skutki uszkodzeń konstrukcji murowych

Obciążenia pionowe ścian murowych
Udostępnij:
Obciążenia pionowe ścian murowych
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022