Wymiarowanie belek niestężonych wg EC3
Wymiarowanie belek niestężonych

Wymiarowanie belek niestężonych wg EC3

Zgodnie z normą PN-EN 1993-1-1 wymiarowanie belek niestężonych musi spełniać warunek nośności belki jednokierunkowo zginanej względem osi y-y. Warunek ten można zapisać następującym wzorem:

\[
\frac{M_{Ed}}{M_{b.Rd}} \le 1,0
\]

gdzie:

 • MEd – obliczeniowy moment zginający,
 • Mb,Rd – nośność na zginanie belki z warunku zwichrzenia obliczaną według wzoru:
\[
M_{b,Rd}= \frac{\chi_{LT} W_y f_y}{\gamma_{M1}}
\]

gdzie:

 • Wy – wskaźnik wytrzymałości przekroju zależny od klasy przekroju,
 • γM = γM1 =1,0 – współczynniki materiałowe elementu.
 • χLT – współczynnik zwichrzenia oblicza się korzystając z funkcji względnej λLT belki na zwichrzenie:
\[
\overline \lambda_{LT}=\sqrt{\frac{W_y \cdot f_y}{M_{cr}}}
\]

ze wzoru:

\[
\chi_{LT}= \frac {1}{ \phi_{LT} + \sqrt {\phi_{LT}^2 – \overline \lambda_{LT}^2}} \le 1,0
\]

gdzie:

\[
\phi_{LT}=0,5 \left [1+\alpha_{LT}(\overline\lambda_{LT}-0,2) + \overline\lambda_{LT}^2 \right]
\]

Tabela 1. Parametry imperfekcji αLT krzywych zwichrzenia [1]

Tabela 2. Przyporządkowanie krzywych zwichrzenia [4]

Wyznaczenie nośności przekroju belki

Podczas obliczeń smukłości belki należy wyznaczyć nośność przekroju MR wyznaczaną według wzoru:

\[
M_R=W_y \cdot f_y
\]

która zależy od klasy przekroju:

\[
\begin{equation} W_y = \begin{cases} W_{pl,y} , & \text { dla 1,2 klasy przekroju} \\ W_{el,y} , & \text { dla 3 klasy} \\ W_{eff,y} , & \text { dla 4 klasy} \\ \end{cases} \label{1a} \end{equation}
\]

Przypadek szczególny podczas obliczeń dwuteowników

Z godnie z normą [1] w przypadku dwuteowników walcowanych i spawanych dopuszcza się zastosowanie wzorów:

\[
\begin{equation} \chi_{LT}= \frac {1}{ \phi_{LT} -\sqrt {\phi_{LT}^2 – \beta \cdot \overline \lambda_{LT}^2}} \le 1,0 \text { oraz } \chi_{LT} \le 1/{\overline \lambda_{LT}^2} \label{12}\end{equation}
\] \[
\begin{equation} \phi_{LT}=0,5 \left [1+\alpha_{LT}(\overline\lambda_{LT}- \overline \lambda_{LT,0}) + \beta \cdot \overline\lambda_{LT}^2 \right] \label{13}\end{equation}
\]

gdzie:

 • λ¯LT,0=0,4 – wartość maksymalna,
 • β=0,75 – wartość minimalna.

Warto zwrócić uwagę, iż podczas obliczeń dwuteowników walcowanych współczynnik imperfekcji αLT jest inny niż w przypadku powyższych wzorów:

 • dla h/b≤2→dla krzywej „b”,
 • dla h/b>2→ dla krzywej „c”.

Literatura:

[1] PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.


Zobacz też:

Nośność przekrojów ścinanych

Nośność przekrojów równomiernie rozciąganych

Klasy przekroju stalowego

Charakterystyki geometryczne figur płaskich

Kratownice – budowa, statyka i wyznaczalność

Ramy – budowa, statyka i wyznaczalność

Udostępnij:
Wymiarowanie belek niestężonych wg EC3
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022