Hydroizolacja "białej wanny": agresja chemiczna środowiska
Płyta fundamentowa w technologii "białej wanny" - ogólne założenia technologiczne, stosowane materiały, sposoby uszczelnienia, pielęgnacja...

Technologia „białej wanny” a agresja chemiczna środowiska

Beton w części podziemnej budynku narażony jest na oddziaływanie otaczającego go środowiska. Częstym pytaniem zadawanym sobie na etapie wyboru – hydroizolacja powłokowa czy technologia „białej wanny” fundamentów – jest to czy agresja chemiczna środowiska ma wpływ na możliwość zastosowania hydroizolacji bezpowłokowej. W tym krótkim artykule rozwiejemy wszystkie wątpliwości i wskażemy, jakie wymagania muszą zostać spełnione, aby hydroizolacja powłokowa mogła zostać zastąpiona hydroizolacją strukturalną.

Klasa ekspozycji betonu w zakresie agresji chemicznej wg PN-EN 206

Na początku skupmy się na określeniu klasy ekspozycji betonu ze względu na agresję chemiczną.

Klasę ekspozycji określa najbardziej niekorzystna wartość dla dowolnej pojedynczej charakterystyki chemicznej. W przypadku, gdy co najmniej dwie agresywne charakterystyki wskazują na tę samą klasę, środowisko należy zakwalifikować do następnej, wyższej klasy, chyba że specjalne badania dotyczące tego szczególnego przypadku wykażą, że nie jest to konieczne.

 • XA1 – słaba agresja chemiczna, beton narażony na kontakt z gruntem i wodą gruntową zgodnie z Tab. 1;
 • XA2 – umiarkowana agresja chemiczna, beton narażony na kontakt z gruntem i wodą gruntową zgodnie z Tab. 1;
 • XA3 – silna agresja chemiczna, beton narażony na kontakt z gruntem i wodą gruntową zgodnie z Tab. 1.
Technologia "białej wanny" a agresja chemiczna środowiska
Tab. 1. Wartości graniczne dla klas ekspozycji XA

Środowiska chemicznie agresywne, sklasyfikowane w Tab. 1, dotyczą gruntu naturalnego i wody gruntowej o temperaturze woda/grunt od 5oC do 25oC, przy nieznacznej prędkości jej przepływu, umożliwiającej uznanie warunków za statyczne.

Wymagania dla betonu

Poniżej wymagania dla betonu z tytułu zagrożenia chemicznego, zgodnie z tablicą E1 normy PN-EN 206:

 • XA1 – podstawowe wymagania dla „białej wanny”:
  • klasa betonu: minimum C25/30
  • maksymalny wskaźnik w/c < 0,50,
  • zalecana zawartość cementu – minimum 300 kg/m3
 • XA2:
  • klasa betonu: minimum C30/37,
  • maksymalny wskaźnik w/c < 0,50,
  • minimalna zawartość cementu – minimum kg/m3.
 • XA3:
  • klasa betonu: minimum C35/45,
  • maksymalny wskaźnik w/c < 0,45,
  • minimalna zawartość cementu – minimum 360 kg/m3.

Podsumowanie

Zgodnie z ITB nie ma żadnych przeciwwskazań do stosowania technologii „białej wanny” w środowiskach agresywnych chemicznie. Ważny jest tylko odpowiedni dobór mieszanki betonowej (zawartość cementu, klasa wytrzymałości na ściskanie oraz współczynnik w/c).

Zobacz też:

Technologia “białej wanny” – hydroizolacja strukturalna

Płyta fundamentowa w technologii “białej wanny”

Ściany fundamentowe w technologii “białej wanny”

klasa ekspozycjitechnologia białej wanny
Udostępnij:
Technologia „białej wanny” a agresja chemiczna środowiska
Napisane przez
Anita Witecka-Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
1 reakcja
love
0
like
0
so-so
0
weakly
1
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022