Badanie stałości objętości cementu: Metoda Le Chateliera
stałość objętości

Stałość objętości – badanie metodą Le Chateliera

Stwardniały zaczyn cementowy powinien charakteryzować się stałością objętości. Jeśli stałość objętości cementu jest nierównomierna może to spowodować obniżenie wytrzymałości, a nawet przyczynić się do zniszczenia betonu bądź zaprawy. Istotne jest więc zweryfikowanie czy stwardniały zaczyn cementowy posiada taką samą objętość, czy też jego objętość ulega zmianie wraz z upływem czasu.

Co ma wpływ na stałość objętości zaczynu?

Na zmianę objętości zaczynu może mieć wpływ kilka czynników, takich jak:

  • za duża zawartość tlenku magnezowego,
  • obecność związków siarki,
  • obecność niezwiązanego tlenku wapiennego.

Z pośród wyżej wymienionych czynników największy wpływ na zmianę objętości zaczynu ma obecność niezwiązanego tlenku wapiennego. Dzieje się tak, ponieważ podczas procesu hydratacji powstają zbyt duże naprężenia, które prowadzą do powstawania rys i spękań. W wyniku powstałych uszkodzeń następuje obniżenie wytrzymałości prowadząc do zniszczenia. Istotne jest więc przeprowadzenie odpowiednich badań, aby uniknąć skutków wynikających ze zmiany objętości.

Badanie stałości objętości metodą Le Chateliera

Aby wykonać badanie stałości objętości zaczynu cementowego należy skorzystać z metody Le Chateliera, w której wykorzystuje się specjalne do tego przeznaczone pierścienie. Pierścienie wykonane są ze specjalnej taśmy miedziowo cynkowej wyposażonej w igły pomiarowe. Badanie polega na umieszczeniu zaczynu cementowego w pierścieniu, który następnie zanurza się w łaźni wodnej. Pomiar wykonuje się po całkowitym związaniu próbek określając odległość końcówek igieł od badanej próbki w milimetrach. Badana próbka spełnia wymagania dotyczące stosowania w budownictwie, jeśli różnica jest nie większa niż 10 mm.

UWAGA: Badanie należy wykonać w określonych warunkach, tzn. temperaturze wynoszącej 20 °C (± 2 °C) oraz wilgotności względnej wynoszącej minimum 65 %.


Zobacz też:

Młotek Schmidta – badanie wytrzymałości betonu

Pull-off – badanie wytrzymałości na odrywanie

Metoda badań pull-out

Identyfikacja zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych

Odwierty rdzeniowe i przewierty kontrolne betonu

stałość objętości
Udostępnij:
Stałość objętości – badanie metodą Le Chateliera
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022