Badanie wytrzymałości betonu Młotkiem Schmidta: metoda i zalety
Młotek Schmidta - badanie wytrzymałości betonu

Młotek Schmidta – badanie wytrzymałości betonu

Młotek Schmidta to urządzenie stosowane w celu badania wytrzymałości oraz sprężystości betonu. Badanie wytrzymałości betonu młotkiem Schmidta (metoda sklerometryczna) należy do metod nieniszczących, ponieważ do wykonania pomiarów nie ma konieczności pobierania próbek. Metoda ta jest więc niezastąpiona w przypadku, gdy nie ma możliwości pobrania próbek bądź ich pobranie jest mocno ograniczone.

Młotek Schmidta – wykonanie pomiaru

W zależności od dokładności otrzymanych wyników badanie można przeprowadzić w dwojaki sposób. Orientacyjny wynik badań można otrzymać w wyniku przeprowadzenia próby uderzeniowej odczytując wynik na skali młotka. W celu otrzymania dokładniejszych wyników należy przeprowadzić serię składającą się z wielu uderzeń w różnych punktach pomiarowych. W takim przypadku wynik opracowywany jest zgodnie z wymaganiami stawianymi przez normy oraz instrukcje. Otrzymany wynik badania określa szacunkową wytrzymałość betonu na ściskanie uwzględniając odchyłki oraz jednorodność betonu.

Na wynik badań wytrzymałości betonu mogą mieć wpływ następujące czynniki:

 • powierzchnia w miejscu prowadzonych badań,
 • wiek betonu,
 • temperatura w chwili prowadzenia badań,
 • wilgotność powierzchni,
 • kalibracja i przegląd młotka.

UWAGA: Badań nie należy wykonywać w miejscach: mokrych, wilgotnych, nierównych, chropowatych, posiadających „raki” oraz w miejscach, gdzie zbrojenie jest na głębokości mniejszej niż 3 cm. Wykonanie badania w wyżej wspomnianych powierzchniach przełoży się na wynik pomiarów. Ponadto do badań można przystąpić, gdy:

 • temperatura podczas wykonywania pomiarów wynosi od 10 do 35°C,
 • element posiada grubość większą niż 12 cm,
 • beton posiada nie mniej niż 3 dni.

Rodzaje młotków Schmidta

W zależności od grubości badanych elementów można wyróżnić dwa rodzaje młotków Schmidta:

 • Młotek typu N (o energii uderzenia ~2,207 Nm) stosowany w przypadku elementów o grubości powyżej 100 mm,
 • Młotek typu L (o zredukowanej energii uderzenia wynoszącej 0,735 Nm) znajduje swoje zastosowanie w przypadku elementów cienkościennych (wrażliwych na uderzenia), których grubość wynosi mniej niż 100 mm.

Zalety badania młotkiem Schmidta:

 • czas badania,
 • łatwość pomiaru,
 • metoda nieniszcząca (w celu wykonania pomiaru nie ma potrzeby pobierania próbek),
 • możliwość określenia klasy betonu, jednorodności powierzchni,
 • możliwość identyfikacji obszarów o niższej jakości.

Zobacz też:

Pull-off – badanie wytrzymałości na odrywanie

Metoda badań pull-out

Identyfikacja zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych

Odwierty rdzeniowe i przewierty kontrolne betonu

Młotek Schmidta
Udostępnij:
Młotek Schmidta – badanie wytrzymałości betonu
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022