Metoda pull-out: Badanie wytrzymałości betonu kotwicami.
Pull-out 1

Metoda badań pull-out

Metoda badań pull-out jest jedną z metod badań nieniszczących stosowanych w celu określenia parametrów wytrzymałościowych betonu. Parametry wytrzymałościowe betonu wyznacza się na podstawie pomiaru siły wyrywającej kotwy stalowe z betonu o różnym kształcie. Ze względu na sposób osadzenia kotwy w betonie można wyróżnić dwie odmiany badań pull-out:

  • Lok-Test – polega na wyrywaniu kotwy umieszczonej w betonie podczas betonowania elementu,
  • Capo-Test – polega na wyrywaniu kotwy rozprężnej umieszczonej w uprzednio nawierconym otworze.

W wyniku zniszczenia betonu podczas wyrwania kotwy można określić zależność pomiędzy siłą wyrywającą a wytrzymałością betonu. Metoda najczęściej znajduje swoje zastosowanie podczas wykonywania konstrukcji w celu monitorowania przyrostu wytrzymałości betonu np. w przypadku obciążenia konstrukcji, sprężania bądź demontażu szalunków.

Wykonanie badania metodą pull-out

Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać przed rozpoczęciem badania, jest wybór miejsca pomiarowego. Miejsca wykonania pomiarów nie mogą być przypadkowe. Istotne jest więc ich prawidłowe rozmieszczenie w przekroju. Kotwy należy rozmieścić równomiernie, tak, aby otrzymany wynik pozwolił na określenie parametrów badanego betonu. Odległość pomiędzy kotwami powinna wynosić co najmniej 20 cm, a ich odległość od krawędzi powinna wynosić 10 cm. Pomiary należy przeprowadzać w miejscach charakterystycznych dla przekroju, czyli tam, gdzie wytrzymałość betonu odgrywa kluczową rolę. Ponadto kotwy należy rozmieszczać w taki sposób, aby stożkowa strefa zniszczeń znajdowała się poza zasięgiem zbrojenia. Minimalna odległość spodziewanej stożkowej strefy zniszczenia powierzchni od zbrojenia elementu powinna być równa co najmniej grubości pręta zbrojeniowego bądź ziarna kruszywa (należy wybrać wartość maksymalną). Kotwy do wykonania badań nie powinny być montowane w miejscu, gdzie:

  • powierzchnia betonu jest: spękana, skorodowana bądź posiada tzw. „raki”,
  • występowały przerwy technologiczne,
  • powierzchnia betonu jest zawilgocona,
  • beton jest przemrożony (dotyczy prowadzenia badań w okresie ujemnych temperatur),
  • występuje grube kruszywo (w przypadku pozycji pionowych górnych części elementów betonowych).

UWAGA: Badań metodą pull-out nie należy wykonywać w przypadku, gdy grubość elementu jest mniejsza niż 10 cm.

Zamocowane kotwy łączy się z siłownikiem, za pomocą którego wraz ze wzrostem obciążenia dochodzi do zniszczenia (wyrwania stożka betonowego). Istotne jest, aby siła odrywająca wzrastała równomiernie ze stałą prędkością. W przypadku badania czy też potwierdzenia minimalnej wytrzymałości betonu należy przyłożyć wyłącznie określoną wartość obciążenia odpowiadającą minimalnej wytrzymałości betonu.


Bibliografia:

[1] Jasiński R., Określenie wytrzymałości betonu w konstrukcji. XXIX Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji. Szczyrk 2014.

Zobacz też:

Pull-off – badanie wytrzymałości na odrywanie

pull-out
Udostępnij:
Metoda badań pull-out
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022