Odstępy między prętami zbrojeniowymi
Odstępy między prętami zbrojeniowymi, zbrojenie na odkładzie, zbrojenie belki żelbetowej, strzemiona, strzemiona czterocięte

Odstępy między prętami zbrojeniowymi

Odstępy między prętami zbrojeniowymi należy przyjąć w sposób umożliwiający prawidłowe ułożenie i zagęszczenie betonu zapewniając przy tym warunki przyczepności. Odstęp pomiędzy prętami oraz warstwami prętów powinny spełniać następujące wymagania:

\[
s ≥ max [φ ; 20 mm ; d_g + 5 mm]
\]

gdzie:
s – oznacza rozstaw prętów zbrojeniowych mierzony w świetle poszczególnych prętów,
dg – maksymalny wymiar ziaren kruszywa,
φ – maksymalna średnica prętów zbrojeniowych.

Warunek dotyczący rozstawu prętów s może być niespełniony w przypadku połączeń na zakład, w których na długości zakładu pręty można układać na styk.

Rozmieszczenie prętów zbrojeniowych na przykładzie belki lub słupa

Otulina zbrojenia cnom jest równie ważna, jak rozstaw prętów zbrojeniowych. Wymiar otuliny powinien zapewniać przyczepność oraz zagęszczenie mieszanki betonowej. Ponadto otulina pełni funkcję ochronną dla stali zbrojeniowej przed korozją oraz ze względu na warunki pożarowe. W przypadku, gdy pręty zbrojeniowe rozmieszcza się w kilku warstwach, to wszystkie pręty należy rozmieścić jeden nad drugim. Prętów nie można rozmieszczać na tzw. mijankę ze względu na zapewnienie szerokości umożliwiającej wprowadzenie wibratora wgłębnego.

W przypadku płyt o danej grubości h, osiowy rozstaw prętów wynosi:

  • W miejscu występowania obciążeń skupionych bądź maksymalnego momentu rozstaw prętów nie powinien przekraczać:
\[
\begin{equation} s_{max}=\begin {cases} 2h \quad oraz \quad \ge 250 \, mm, & \text {dla zbrojenia nośnego (zbrojenia głównego)} \\ 3h \quad oraz \quad \ge 400 \, mm , & \text {dla zbrojenia rozdzielczego (zbrojenia drugorzędnego)} \end {cases} \label{7}\end{equation}
\]
  • Dla pozostałej części płyty sytuacja kształtuje się następująco:
\[
\begin{equation} s_{max}=\begin {cases} 3h \quad oraz \quad \ge 400 \, mm, & \text {dla zbrojenia nośnego (zbrojenia głównego)} \\ 3,5h \quad oraz \quad \ge 450 \, mm , & \text {dla zbrojenia rozdzielczego (zbrojenia drugorzędnego)} \end {cases} \label{8}\end{equation}
\]

Zobacz też:

Otulina zbrojenia

Skurcz betonu

Klasy wytrzymałości betonu wg Eurokodu 2 PN-EN 1992

Rodzaje cementów

Odstępy między prętami zbrojeniowymi
Udostępnij:
Odstępy między prętami zbrojeniowymi
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022