Rodzaje cementów powszechnego użytku - rodzaje i zastosowanie
rodzaje cementów

Rodzaje cementów

Jakie są rodzaje cementów powszechnego użytku?

Cementy powszechnego użytku są to spoiwa pozyskiwane w wyniku zmielenia klinkieru portlandzkiego z dodatkami do 5% gipsu (regulatora czasu wiązania) lub dodatków żużla wielkopiecowego, pyłu krzemionkowego, popiołu lotnego, pucolany, łupku i wapieni. W związku z tym w zależności od wymaganego rodzaju i klasy, ilości powyższych dodatków są różne i wynoszą do 5 do 55%.

Do cementów powszechnego użytku zalicza się rodzaje cementów takie jak:

 • portlandzki – (CEM I),
 • portlandzki wieloskładnikowy – (CEM II),
 • hutniczy – (CEM III),
 • pucolanowy – (CEM IV),
 • wieloskładnikowy – (CEM V).

CEM I

Cement portlandzki. W zależności od klasy wytrzymałościowej charakteryzuje się on wysoką wytrzymałością początkową. Znajduje zastosowanie w większości klas ekspozycji betonu z wyłączeniem klasy XA2 i XA3. Swoje zastosowanie znajduje np. przy produkcji betonów wysokich klas wytrzymałościowych, elementów i konstrukcji monolitycznych, prefabrykowanych sprężonych dojrzewających w warunkach naturalnych, podwyższonej lub obniżonej temperatury, do produkcji drobnowymiarowych elementów. Nie jest odpowiednim spoiwem w przypadku betonowania elementów masywnych, gdyż wydziela duże ilości ciepła podczas hydratacji.

CEM II

Cement portlandzki wieloskładnikowy powstaje w wyniku zmielenia i wymieszania klinkieru portlandzkiego, gipsu z dodatkami mineralnymi takimi jak :

 • granulowany żużel wielkopiecowy – oznaczony symbolem S,
 • pył krzemionkowy – oznaczony symbolem D,
 • pucolana naturalna – oznaczony symbolem P,
 • pucolana sztuczna – oznaczona symbolem Q,
 • popiół lotny krzemionkowy – oznaczony symbolem V,
 • popiół wapienny – oznaczony symbolem W,
 • łupek palony – oznaczony symbolem T,
 • wapień – oznaczony symbolem L.

Cementy portlandzkie wieloskładnikowe znajdują zastosowanie w budownictwie ogólnym oraz przemysłowym, w tym budownictwie drogowym i mostowym. Przydatne we wszystkich klasach ekspozycji z wyłączeniem klasy XA2 i XA3. Cementy żużlowe oraz popiołowe podczas hydratacji wydzielają niższe ciepło, dzięki temu wywołują mniejsze naprężenia skurczowe.

CEM III

Cement hutniczy uzyskiwany jest poprzez połączenie klinkieru portlandzkiego z gipsem i żużlem wielkopiecowym w ilości powyżej 35%. Cement hutniczy charakteryzuje się niższym przyrostem wytrzymałości w czasie oraz niższym ciepłem podczas hydratacji. Dzięki swoim właściwościom można go używać podczas wznoszenia dużych elementów betonowych, obiektów mostowych, drogowych i hydrotechnicznych. Posiadają wysoką odporność siarczanową oraz są cementami niskoalkalicznymi. Ze względu na niski stopień hydratacji nie należy ich stosować przy niskich temperaturach.

CEM IV

Cement pucolanowy otrzymuje się w wyniku wspólnego zmielenia cementu portlandzkiego z dodatkiem gipsu oraz dodatków pucolany i siarczanu wapnia. Cement pucolanowy posiada podobne właściwości do cementu hutniczego, charakteryzuje się wolniejszym tempem przyrostu szczególnie w warunkach zimowych. Stosuje się go głównie w budownictwie wodno-inżynieryjnym w betonach hydrotechnicznych oraz betonach narażonych na agresje chemiczne.

CEM V

Cement wieloskładnikowy otrzymywany jest w wyniku zmielenia klinkieru portlandzkiego z dodatkami żużla wielkopiecowego, pucolany naturalnej, popiołu lotnego krzemowego oraz regulatora wiązania. Cementy wieloskładnikowe uzależnione są od zawartości dodatków mineralnych w składzie cementu. Cement CEM V/A znajduje zastosowanie we wszystkich klasach ekspozycji za wyjątkiem klasy XF3 i XF4. Cement CEM V/B jest przydatny do wykonywania konstrukcji i elementów narażonych na agresje chemiczną klasy ekspozycji XA1, XA2, XA3.

Zobacz inne wpisy:

Przerwy robocze w betonowaniu

Jak oszacować ilość drutu wiązałkowego?

Dokument WZ betonu

Wykonywanie konstrukcji betonowych – Odbiór deskowania

betoncementklasy wytrzymałości betonu
Udostępnij:
Rodzaje cementów
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
1 reakcja
love
0
like
1
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022