IBWR: Instrukcja Bezpieczeństwa w Pracach Budowlanych
IBWR, żółte tabliczki ze znakiem zapytania, Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót

Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót

IBWR – co to jest?

IBWR (Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót) – podstawowy dokument, jaki należy przygotować przed przystąpieniem do robót budowlanych. Głównym celem sporządzenia IBWR jest właściwe zaplanowanie oraz realizacja prac wraz z przedstawieniem sposobów zapobiegania potencjalnych zagrożeń związanych z wykonywaniem robót budowlanych.

Kto sporządza IBWR?

Za przygotowanie IBWR odpowiedzialny jest wykonawca robót.  Sporządzony dokument powinien zostać zaakceptowany przez  kierownika budowy oraz kierownika robót przed przystąpieniem do prac.

Co powinno zawierać wypełnione IBWR?

Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót powinna zawierać:

 • nazwę i adres realizowanej inwestycji,
 • nazwę i adres wykonawcy oraz generalnego wykonawcy,
 • rodzaj wykonywanych prac,
 • termin rozpoczęcia i zakończenia prac,
 • miejsce wykonywania prac (dokładne miejsce wskazane na placu budowy, wpływ na otoczenie miejsca pracy, sposób dotarcia do miejsca pracy, droga ewakuacji, miejsce zbiórki podczas ewakuacji, warunki atmosferyczne)
 • zakres oraz kolejność wykonywania robót,
 • dane dotyczące pracowników (stanowisko, zakres obowiązków oraz odpowiedzialności, wymagania kwalifikacyjne, ilość podległych osób),
 • wykaz sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania prac (nazwa, przeznaczenie, wymogi formalne),
 • wykaz substancji i materiałów niebezpiecznych,
 • lista pracowników zapoznanych z IBWR.

Z jakich dokumentów korzystać podczas sporządzenia IBWR?

Podczas sporządzania IBWR należy korzystać z:

 • dokumentacji projektowej,
 • Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
 • harmonogramu realizacji prac.

Kogo zapoznać z IBWR?

Po sporządzeniu i akceptacji IBWR każdy przełożony musi zapoznać podległych sobie pracowników odpowiedzialnych za realizacje poszczególnych zadań. Zapoznanie pracowników z Instrukcją Bezpiecznego Wykonywania Robót powinno odbywać się w formie szkolenia, na którym należy omówić rodzaj oraz sposób bezpiecznej realizacji prac. Podsumowanie szkolenia należy odnotować w postaci listy osób zapoznanych z treścią dokumentu IBWR.

Pobierz formularz IBWR

Zobacz inne wpisy:

Protokół konieczności

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

budowaibwrkierownik budowy
Udostępnij:
Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
2 reakcji
love
0
like
1
so-so
0
weakly
1
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022