Metody spawania i ich oznaczenia numeryczne | Poradnik Inżyniera
Metody spawania

Metody spawania

Spawanie to proces, podczas którego dochodzi do łączenia dwóch lub większej ilości elementów poprzez doprowadzenie do nich energii cieplnej powodującej ich miejscowe stopienie i krystalizację tworząc spoinę. Materiały łączone to metale i ich stopy o podobnych właściwościach. Spoina powstaje w wyniku stopienia materiałów i dodatkowego spoiwa. Jakie są metody spawania oraz jakie jest ich zastosowanie? O tym w dalszej części artykułu.

Metody spawania i ich oznaczenia

W zależności o wybranej metody wyróżnia się następujące rodzaje spawania:

 • gazowe,
 • łukowe,
 • elektrodami otulonymi,
 • łukiem krytym,
 • żużlowe,
 • w osłonach gazowych – metody spawania takie jak:
  • MIG,
  • TIG,
  • MAG
 • plazmowe,
 • elektronowe.

Metody spawania – oznaczenia numeryczne

Zgodnie z normą PN-EN ISO 4063 każda z metoda ma przypisany odrębny numer klasyfikacji. Poniżej zestawiono klasyfikację metod spawania oraz ich zastosowanie:

 • G – 311 – Spawanie gazowe – znajduje zastosowanie w przypadku stali i metali nieżelaznych.
 • E – 111 – Spawanie łukowe ręczne elektrodą otuloną – stosowane w przypadku wszystkich stali niestopowych, niskostopowych oraz wysokostalowych. Spawanie elektrodą otuloną pozwala również na spawanie staliwa, żeliwa i metali nieżelaznych.
 • MIG – 131 – Spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego – znajduje swoje zastosowanie podczas spawania metali nieżelaznych.
 • MAG – 135 – Spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego – stosowana w przypadku stali niestopowych, niskostopowych oraz wysokostalowych.
 • MAG – 136 – Spawanie drutem proszkowym w osłonie gazu aktywnego. Podobnie jak w metodzie 135 znajduje zastosowanie podczas spawania stali niestopowych, niskostopowych oraz wysokostalowych.
 • MAG – 138 – Spawanie drutem proszkowym z rdzeniem metalicznym w osłonie gazu aktywnego. Metoda stosowana podczas spawania stali niestopowych, niskostopowych oraz wysokostalowych.
 • TIG – 141 – Spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych. Metoda znajduje zastosowanie w przypadku stali niskostopowych oraz wysokostalowych oraz metali nieżelaznych i ich stopów tj. miedź, aluminium, magnez, nikiel. Spawanie Tigiem pozwala na otrzymanie połączeń o wysokiej jakości oraz precyzji wykonania co z kolei sprawia, że metoda jest mało wydajna.

[1] PN-EN ISO 4063 Spawanie i procesy pokrewne – Nazwy i numery procesów.


Zobacz też:

Wpływ naprężeń spawalniczych na eksploatację konstrukcji

Dokumentacja technologiczna spawania

Badania połączeń spawanych

BHP przy pracach spawalniczych

Odkształcenia spawalnicze

Obraz Michal Jarmoluk z Pixabay
Udostępnij:
Metody spawania
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
1 reakcja
love
0
like
1
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022