Zespolenie na poszyciu blach profilowanych
Zespolenie blach profilowanych

Zespolenie na poszyciu blach profilowanych

Zespolenie na poszyciu blach profilowanych projektuje się głównie jako stropy w budynkach i można je stosować w obiektach, w których dominują obciążenia statyczne. Płyty tego typu nie tylko są w stanie przenosić obciążenia zginające, ale także obciążenia poziome, zapewniając stabilność belkom jako tarcze przenoszące obciążenia poziome. Głównym zadaniem blachy profilowanej jest zapewnienie efektywnej współpracy z betonem przenosząc poziome ścinanie w miejscu zespolenia między materiałami.

Sposoby zespolenia na poszyciu z blach profilowanych

Według normy PN_EN 1994-1-1 współpracę blachy profilowanej z betonem można otrzymać w wyniku:

  • mechaniczne połączenie poprzez celowe deformowanie ścian profilu blachy (za pomocą karbów lub wytłoczeń),
  • cierne połączenie, kiedy profile są ukształtowane w formie wywołującej siły ściskające,
  • zakotwienie końców blachy przez przyspawane łączniki (sworznie),
  • zakotwienie końcowe, tworzone przez deformacje fałd blachy.

Zwykłe stalowe blachy fałdowe (o gładkich ściankach) nie zapewniają współdziałania z betonem i służą tylko jako deskowanie podczas prowadzenia robót. Aby zapewnić współdziałanie ze stalą i betonem, zastosowano specjalne blachy profilowane, które mają na powierzchni ścianek karby, przetłoczenia itp. Te elementy umożliwiają skuteczne połączenie i współdziałanie obu materiałów w przenoszeniu obciążeń.

Zalety stosowania blach profilowanych

Stosowanie blach profilowanych niesie ze sobą wiele korzyści takich jak:

  • blacha profilowana (deskowanie tracone) jest zarówno skutecznym elementem konstrukcyjnym, jak i deskowaniem, które po zakończeniu betonowania nie musi być usuwane,
  • montaż blach stalowych profilowanych jest łatwiejszy niż płyt betonowych,
  • często nie wymaga stosowania dodatkowych podpór pośrednich podczas montażu i betonowania.

Ponadto dzięki wyprofilowaniu blachy zmniejsza się użycie betonu nawet do 100 kg/m2 stropu w stosunku do tradycyjnego stropu żelbetowego. Lżejszy strop pozwala na bardziej oszczędne projektowanie konstrukcji nośnej stropów i fundamentów. Mniejsza grubość płyty stropowej w połączeniu ze stalową konstrukcją ażurową pozwalają efektywniej wykorzystać wysokości kondygnacji co z kolei przekłada się na dodatkowe korzyści przestrzenne, szczególnie w wysokich budynkach.


Literatura:

[1] Biegus A., “Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych według Eurokodu 4”, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2012,
[2] PN-EN 1994-1-1 Eurokod 4 – Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych — Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków,


Zobacz też:

Kołki Nelsona

Zespolenie stali konstrukcyjnej z betonem

Dokumentacja technologiczna spawania

Badania połączeń spawanych

BHP przy pracach spawalniczych

Obraz H. B. z Pixabay
Udostępnij:
Zespolenie na poszyciu blach profilowanych
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022