Izolacja pionowa ścian fundamentowych matą bentonitową
izolacja pionowa ścian

Mata bentonitowa – izolacja pionowa

Materiałem stosowanym jako izolacja pionowa ścian i podziemnych części budynku jest mata bentonitowa. Tym razem chcemy skupić się na uszczelnianiu ścian fundamentowych, a także stałych obudów wykopów, takich jak ścianki berlińskie, ścianki z grodzic stalowych, ściany szczelinowe, ścianki z pali wierconych.

Mata bentonitowa – izolacja pionowa ścian fundamentowych

Izolacja pionowa z maty bentonitowej musi tworzyć ciągłość z izolacją poziomą. Układając matę przy obrysie płyty należy wyprowadzić ją na szalunek, wywijając co najmniej 30 cm membrany. Zakład powinien wynosić minimum 10 cm. W przypadku, gdy wywinięta mata ulegnie uszkodzeniu, wówczas wzdłuż krawędzi płyty wykonuje się bruzdę o wymiarach 10 x 10 cm, którą następnie wypełnia się bentonitem, a dolną krawędź układanej izolacji pionowej zagłębia w tak przygotowanej bruździe. Maty instaluje się geowłókniną od izolowanego elementu. Maty laminowane układa się folią od strony napierającej wody.

W celu wykonania izolacji pionowej ścian fundamentowych maty można montować bezpośrednio do ścian lub montując do szalunku przed ich zabetonowaniem. Izolacja powłokowa nie może stanowić samodzielnej izolacji przeciwwodnej. Wymaga się zastosowanie również elementów uszczelniających przerwy robocze, dylatacje, otwory po ściągach, itp. Ilość tych elementów dobiera się w zależności od warunków gruntowo-wodnych, a także wymiarów wznoszonej konstrukcji. W narożnikach mata musi dokładnie przylegać do podłoża, dlatego w takich miejscach wykonuje się fasetę, np. ze szpachli bentonitowej.

Instalacja w szalunku

Matę mocuje się do szalunku za pomocą gwoździ lub zszywek. Bardzo ważne jest montowanie izolacji z naddatkami, zarówno wzdłuż dolnej, jak i bocznej krawędzi, tak, aby zapewnić ciągłość izolacji. Zakłady należy wykonać w taki sposób, aby mata nie rozchylała się w czasie betonowania. W miejscach ściągów szalunkowych, jeśli jest to konieczne, należy przebić izolację. W trakcie betonowania mata wiąże się z betonem. Po rozszalowaniu mata jest już zamontowana, jednak należy sprawdzić jakość wiązania i przeprowadzić przegląd zakładów, a także górnej krawędzi maty. Luźne pasy przybija się do konstrukcji. Otwory po ściągach należy przykryć łatami z maty i również przybić do ściany. Na miejsca przybicia nakłada się szpachlę bentonitową.

Jeżeli występuje odsadzka, a izolacja pozioma z maty zakończona jest przy górnej krawędzi płyty fundamentowej, wówczas trzeba dołożyć dodatkowy pas membrany, aby połączyć hydroizolację między krawędzią płyty a matą ułożoną w szalunku. W narożniku pomiędzy płytą a ścianą należy wykonać fasetę, np. ze szpachli bentonitowej.

Instalacja na wykonanej ścianie

W przypadku, gdy matę instaluje się na wykonanej ścianie, montaż należy zacząć od dołu narożnika ściany, w taki sposób, aby membrana przechodziła minimum 1,5 m za narożnik, natomiast reszta rolki została ułożona po drugiej stronie narożnika. Izolację należy przymocować elementami mocującymi w odstępach nie większych niż 600 mm. Kolejne pasma instaluje się poziomo od dołu na zakład minimum 100 mm. Zakłady pionowe należy wykonywać z minimalnym przesunięciem 300 mm. Mata powinna zachodzić co najmniej 150 mm na izolację wyprowadzoną spod płyty.

Izolację ścian z mat należy zakończyć 30 cm poniżej poziomu gruntu, przybijając ją elementami mocującymi w rozstawie maksymalnie co 300 mm. Na nieuszczelniony odcinek ściany do poziomu 30 cm powyżej poziomu terenu należy nałożyć na przykład izolację bitumiczną lub inną hydroizolację dopuszczaną bądź rekomendowaną przez producenta mat bentonitowych, która musi zachodzić minimum 100 mm na górną krawędź maty. Od razu po wykonaniu hydroizolacji konstrukcję trzeba zasypać zagęszczonym gruntem lub kruszywem niezawierającym gruzu, ostrych kamieni, itp.

Maty nie powinny być stosowane na ścianach murowanych!

Również przejścia instalacyjne trzeba odpowiednio uszczelnić. Matę należy dociąć w ten sposób, aby ściśle przylegała do przejść. Następnie wokół nich układa się warstwę szpachli bentonitowej wypełniając pustki powstałe na styku tych elementów z krawędzią maty oraz fasetę grubości minimum 38 mm.

Izolacja stałych obudów wykopów

Mata może być układana na różnego rodzajach powierzchniach. Taka izolacja przeciwwodna nadaje się do uszczelnienia budynku, gdy stałe obudowy wykopów fundamentowych stanowią także deskowanie konstrukcji. Są nimi ścianki berlińskie, ścianki z grodzic stalowych, ścianki szczelinowe, ścianki z pali wierconych, itp. Matę układa się na zakład minimum 10 cm oraz mocuje do obudowy gwoździami bądź kołkami co około 30 cm. Ważne jest, aby przybić membranę przynajmniej na krawędziach pionowych oraz górnych. Nie można dopuścić do ich rozchylenia w trakcie betonowania. Podobnie, jak w przypadku uszczelniania ściany fundamentowej, izolacja pionowa powinna łączyć się na zakład (minimum 10 cm) z izolacją poziomą. Należy układać ją z przesunięciem jednej rolki względem drugiej o około 30 cm.

Przewody instalacyjne i głowice ściągów kotwiących muszą przechodzić przez matę bentonitową, dlatego należy wykonać odpowiednie wycięcia. Wolne przestrzenie powstałe na styku tych elementów z matą wypełnia się szpachlą bentonitową. Przewody instalacyjne zaleca się owinąć dodatkowo taśmą bentonitową. Z kolei na zaszpachlowane głowice ściągów nakłada się łaty z maty bentonitowej, których zakłady powinny wynosić minimum 20 cm.

Ścianka berlińska

Uszczelniając ściankę berlińską matą bentonitową należy pamiętać, że odstępy między balami nie powinny być większe niż 2,5 cm. Szersze odległości muszą zostać wypełnione zaprawą cementową. W przypadku 5-10 cm odstępów powierzchnię należy pokryć np. polietylenową matą drenażową, trwale przymocowaną za pomocą gwoździ. Natomiast, gdy szczeliny te są większe, na ściance berlińskiej montuje się impregnowaną płytę wiórową bądź wykonuje poszycie z desek.

Gdy woda gruntowa przenika przez obudowę, na powierzchni ściany należy ułożyć folię polietylenową grubości 0,15 mm. Wgłębienia między półką dwuteownika stalowego a balami trzeba wypełnić, np. przy pomocy szpachli bentonitowej. Dodatkowo każdy profil izoluje się pasem z zakładem na boki minimum 5 cm.

Ścianka z grodzic stalowych

Przed ułożeniem maty bentonitowej należy uszczelnić zamki grodzic oraz głowice ściągów kotwiących za pomocą szpachli bentonitowej. W przypadku, kiedy sączenia wody są obfite, należy przeprowadzić iniekcję gruntu. Matę można układać na dwa sposoby:

  • układając izolację bezpośrednio do powierzchni ścianki tak, jak układają się wklęśnięcia i wypukłości, mocując ją do grodzic za pomocą kołków wstrzeliwanych,
  • montując matę do podłoża, które stanowi deskowanie ze sklejki zamocowane do grzbietów grodzic; wszelkie nieszczelności wypełnia się za pomocą zaprawy cementowej bądź szpachli bentonitowej.

Ścianka z pali wierconych

Ściankę z pali pokrywa się najczęściej warstwą z betonu natryskowego w celu wyrównania powierzchni takiej obudowy. Im podłoże jest równiejsze, tym łatwiej i sprawniej odbywa się instalacja izolacji. Mata musi przylegać do podłoża na całej powierzchni, dlatego nie dopuszcza się przymocowania jej w miejscach, gdzie występują wypukłości. Nie można naciągać jej nad wnękami. W przypadku, gdy pale przylegają do siebie, a palościanka jest spójna i zapewnia brak powstania przestrzeni między jej powierzchnią a matą, wykonanie torkretu nie jest wymagane, a ubytki, wgłębienia oraz rysy o szerokości powyżej 20 mm, można wyrównać zaprawą cementową lub szpachlą bentonitową. Dopuszcza się łagodne pofalowania powierzchni, jednak ostre krawędzie i wgłębienia należy usunąć. Matę należy mocować jak najbliżej styków pali.

Ściana szczelinowa

W przypadku, gdy mata bentonitowa stanowi dodatkowe uszczelnienie ściany szczelinowej, powierzchnię należy odpowiednio wyczyścić i wyrównać, aby izolacja pionowa odpowiednio przylegała do podłoża. Najpierw ściany muszą zostać miejscowo uszczelnione za pomocą zaprawy montażowej i iniekcji żywicami. Docelową powierzchnię ścianki szczelinowej pod ułożenie membrany wykonuje się zaprawą specjalną. Maty bentonitowe wymagają odpowiedniego docisku. W przypadku, gdy izolacja układana jest od środa ściany szczelinowej, należy docisnąć ją monolityczną ścianą żelbetową, dolewaną bezpośrednio do powierzchni pokrytej matą bentonitową.

Zobacz też:

Mata bentonitowa

Hydroizolacja powłokowa części podziemnych

hydroizolacja powłokowahydroizolacja stanu zeroizolacja pionowamata bentonitowa
Udostępnij:
Mata bentonitowa – izolacja pionowa
Napisane przez
Anita Witecka-Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022