Izolacja bitumiczna KMB: Ochrona przed wodą i aplikacja
Izolacja z mas bitumicznych (KMB)

Izolacja z mas bitumicznych (KMB)

Każda część budynku zagłębiona w gruncie wymaga zabezpieczenia przed oddziaływaniem wody. Jednym z materiałów stosowanym do uszczelniania fundamentów jest izolacja z mas bitumicznych modyfikowanych polimerami. Mogą stanowić hydroizolację zarówno powierzchni pionowych, jak i poziomych od strony naporu wody. Wyróżnia się masy KMB jednoskładnikowe i dwuskładnikowe.

Izolacja z mas bitumicznych – zastosowanie

Masy KMB wykorzystuje się przede wszystkim jako izolacje wodochronne na zewnątrz obiektów budowlanych poniżej poziomu gruntu na powierzchniach poziomych i pionowych. Stosuje się je do uszczelniania fundamentów, ścian podziemia, ale także jako izolacja pośrednia płyt betonowych (pod jastrychem) w pomieszczeniach mokrych, na balkonach i tarasach oraz dachach zielonych, odwróconych czy stropach garaży podziemnych. Może służyć do klejenia płyt z polistyrenu ekstrudowanego do podłoży asfaltowych i mineralnych.

Przygotowanie podłoża

Przed nałożeniem izolacji bitumicznej należy odpowiednio oczyścić i osuszyć podłoże. Powierzchnia musi być wolna od zadziorów i ostrych nierówności. Większe ubytki i zagłębienia należy wypełnić odpowiednią zaprawą wyrównującą. Niedociągnięcia o wielkości do 5 mm, a także pory w podłożu można wypełnić masą bitumiczną wykonując warstwę wyrównującą. Wykonanie takiej warstwy zaleca się przede wszystkim na powierzchniach betonowych, aby uniknąć tworzenia się pęcherzyków powietrza. Podłoże musi być stabilne, czyste i pozbawione substancji antyadhezyjnych, takich jak kurz, tłuszcz, pyły, grunt, smoła, a także wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Powinno być chłonne, może być lekko wilgotne, ale nie mokre. Konieczne jest usunięcie mleczka cementowego. Zabrudzenia oraz warstwy o słabej przyczepności należy usunąć. Krawędzie odsadzek należy wyoblić lub sfazować, natomiast naroża wklęsłe trzeba wypełnić fasetą, np. z zaprawy cementowej. W celu wzmocnienia podłoża zaleca się zagruntowanie powierzchni odpowiednim preparatem gruntującym. Po jego wyschnięciu można przystąpić do nakładania powłoki grubowarstwowej.

Elementy, które nie są przeznaczone do zaizolowania, a znajdują się w zasięgu robót, przed przystąpieniem do aplikacji należy odpowiednio zabezpieczyć.

Aplikacja

Bardzo ważne jest zachowanie ciągłości izolacji (połączenie izolacji poziomej z pionową). W pierwszej kolejności należy uszczelnić punkty przyłączenia, a więc miejsca styku ściany fundamentowej z ławą/płytą, przejścia rurowe, dylatacje. Dopiero później można przystąpić do aplikacji izolacji na resztę powierzchni. Izolację bitumiczną można nakładać za pomocą grzebienia, pacy lub natryskiem. Produkt należy nanosić w temperaturze otoczenia powyżej 5°C. Nie może być stosowany podczas mrozów lub przed deszczem. Nie wolno dopuścić do zmoczenia wykonanej powłoki przed osiągnięciem przez nią odporności na działanie wody.

Grubość warstwy izolacyjnej dobiera się w zależności od stopnia zagrożenia obiektu budowlanego przez wodę:

  • Jeżeli na elementy stykające się z gruntem działa tylko wilgoć gruntowa i niespiętrzająca się woda infiltracyjna, optymalnym rozwiązaniem jest wykonanie izolacji typu lekkiego. Wówczas minimalna grubość suchej warstwy wynosi 3 mm, a warstwy można nakładać na świeżo jedna na drugą.
  • Gdy powierzchnia poniżej poziomu gruntu jest okresowo obciążona spiętrzającą się wodą infiltracyjną oraz wodą gruntową pod ciśnieniem, a głębokość zanurzeniowa jest mniejsza niż 3 m, wtedy wykonuje się izolację typu średniego. Minimalna grubość suchej warstwy wynosi 4 mm. Pierwsza warstwa musi być na tyle przeschnięta, aby nie uległa uszkodzeniu podczas nanoszenia drugiej warstwy.
  • W przypadku powierzchni stale obciążonych spiętrzającą się wodą infiltracyjną oraz wodą gruntową pod ciśnieniem, a głębokość zanurzeniowa przekracza 3 m, stosuje się izolację typu ciężkiego. Minimalna grubość suchej warstwy wynosi 4 mm. Po wykonaniu pierwszej warstwy należy na całej powierzchni zatopić siatkę wzmacniającą. Drugą warstwę należy nakładać dopiero po wyschnięciu pierwszej warstwy.

Zabezpieczenie izolacji KMB

Po zakończeniu prac uszczelniających powierzchnię należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. W tym celu zaleca się zastosowanie odpowiednich warstw ochronnych, np. płyt z polistyrenu ekstrudowanego, folii kubełkowej wraz z folią poślizgową i włókniną filtrującą oraz płyt odwadniających łączone termicznie lub asfaltem. Nie powinno się stosować zwykłych folii kubełkowych. Jest to spowodowane tym, że kubełki pod wpływem nacisku gruntu mogą naciskać na masę KMB i ją uszkodzić. Warstwy ochronne i filtrujące można nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy izolacji. Do przyklejania warstw ochronnych należy stosować klej, który jest odpowiedni dla danej powłoki bitumicznej. Zazwyczaj jest nim sam materiał hydroizolacyjny. Następnie można zasypać wykop, pamiętając o uniknięciu uszkodzeń izolacji i warstwy ochronnej.

Zobacz też:

Hydroizolacja powłokowa części podziemnych

hydroizolacja powłokowahydroizolacje bitumiczne
Udostępnij:
Izolacja z mas bitumicznych (KMB)
Napisane przez
Anita Witecka-Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022