Mineralne zaprawy hydroizolacyjne: Izolacja przed wodą
Mineralne zaprawy hydroizolacyjne

Mineralne zaprawy hydroizolacyjne

Jednym z materiałów izolacyjnych zabezpieczających przed wpływem działania wody są mineralne zaprawy hydroizolacyjne. Są to masy na bazie cementu, wyselekcjonowanego kruszywa, specjalnych dodatków oraz wodorozcieńczalnych żywic syntetycznych. Szlamy mineralne swoje właściwości zawdzięczają właśnie dodatkom. Wyróżnia się sztywne i elastyczne zaprawy mineralne. Dodatkowo tę grupę produktów można podzielić na jednoskładnikowe (do mieszania z wodą zarobową) oraz dwuskładnikowe (wymagające wymieszania składnika mokrego z suchym).

Mineralne zaprawy hydroizolacyjne – zastosowanie

Szlamy mineralne (1- i 2-składnikowe) można stosować zarówno przy parciu pozytywnym, jak i negatywnym. Wykorzystuje się je jako izolacje wodochronne:

 • zagłębionych w gruncie części budynków i budowli na powierzchniach poziomych oraz pionowych,
 • stref cokołów,
 • balkonów, loggii i tarasów,
 • przy naporze wody powodującym odrywanie powłoki uszczelniającej od podłoża,
 • konstrukcji zbiorników przed działaniem wody napierającej od wewnątrz (np. niecek basenowych, zbiorników wody użytkowej, zbiorników na ścieki),
 • przejść na płytach fundamentowych wykonanych z betonu wodoszczelnego,
 • na starych, mocno związanych podłożach bitumicznych,
 • podposadzkowe podłogi na gruncie,
 • poziome w i pod ścianami przeciwko wilgoci podciąganej kapilarnie.

Przygotowanie podłoża

Mineralne zaprawy hydroizolacyjne można stosować na różnych podłożach budowlanych, np. murze z wypełnionymi spoinami, betonie, tynku cementowym, jastrychu cementowym lub anhydrytowym. Przed nałożeniem zaprawy powierzchnię należy oczyścić. Stare powłoki, mleczko cementowe oraz inne zanieczyszczenia, a także luźnie i niestabilne fragmenty należy usunąć, np. przez frezowanie bądź piaskowanie. Podłoże musi być nośne, stabilne, wolne od oleju i tłuszczu. We wklęsłych krawędziach należy wykonać fasetę. Zagłębienia większe niż 5 mm, a także niewypełnione spoiny, ubytki, podłoża makroporowate czy też nierówne mury, należy wyrównać stosując odpowiednią zaprawę cementową. Przed nałożeniem zaprawy podłoże musi zostać zwilżone do stanu wilgotno-matowego, tak, aby na powierzchni nie tworzyły się kałuże wody. W przypadku, gdy podłoże jest silnie chłonne, należy je zagruntować.

Mineralne zaprawy hydroizolacyjne – aplikacja

Jeżeli zaprawa mineralna stosowana jest jako hydroizolacja przeciwwilgociowa, wówczas warstwa po wyschnięciu powinna mieć grubość 2,5 mm, natomiast jako hydroizolacja przeciwwodna – 2,5-3 mm. Szlam elastyczny nakłada się w przynajmniej dwóch warstwach. W przypadku obciążenia wodą pod ciśnieniem oraz w zbiornikach – w trzech. Można aplikować go za pomocą pędzla, pacy, wałka, szczotki dekarskiej czy też natryskowo. Zaleca się, aby pierwszą warstwę nakładać pędzlem lub szczotką, wcierając zaprawę starannie w podłoże. Kolejne warstwy można nakładać wówczas, gdy poprzednie zwiążą na tyle, że nie ulegną uszkodzeniu i osiągną wytrzymałość na obciążenie ruchem pieszym lub kolejnymi powłokami. Po naniesieniu materiału za pomocą metody natryskowej, powierzchnię można wygładzić przy użyciu pacy lub łaty.

Dylatacje ścian i płyt fundamentowych należy zabezpieczyć za pomocą specjalnych taśm uszczelniających. Przejścia rurowe zaleca się uszczelniać za pomocą kołnierzy zaciskowych. Są one natomiast wymagane przy obciążeniu wodą.

Warunki aplikacji i wiązania

Prace należy wykonywać, gdy temperatura powietrza wynosi od +3°C do +30°C. Nie można nakładać zaprawy na zamarznięte podłoże oraz podczas opadów atmosferycznych. Należy unikać pracy w czasie silnego wiatru, jak i bezpośredniego nasłonecznienia. Najlepiej jest pracować w zacienionych obszarach. Nie można dopuścić do zbyt szybkiego wysychania świeżo nałożonej warstwy hydroizolacji. Świeżą warstwę szlamu należy również chronić przed mrozem, opadami atmosferycznymi oraz wilgocią.

Zabezpieczenie izolacji

Po zakończeniu prac uszczelniających powierzchnię należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. W tym celu zaleca się zastosowanie odpowiednich warstw ochronnych, np. płyt styropianowych, płyt z polistyrenu ekstrudowanego czy też ochronno-drenujących. W gruncie należy stosować materiały odporne na obciążenia mechaniczne, czynniki agresywne, a także oddziaływanie wilgoci/wody (płyty styrodurowe (XPS) bądź płyty ochronno-drenujące). Zasypując wykopy trzeba uważać, aby nie uszkodzić hydroizolacji. Zaprawę mineralną można także pokryć tynkiem oraz dyfuzyjnymi, niezawierającymi rozpuszczalników dyspersyjnymi farbami fasadowymi lub dyspersyjnymi farbami silikatowymi.

Zobacz też:

Hydroizolacja powłokowa części podziemnych

hydroizolacja powłokowahydroizolacje mineralne
Udostępnij:
Mineralne zaprawy hydroizolacyjne
Napisane przez
Anita Witecka-Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022