Błędy podczas murowania ścian: zaprawa, wiązanie i układanie
Błędy podczas murowania ścian

Błędy podczas murowania ścian

Konstrukcje murowe są jednymi z najtrwalszych konstrukcji stosowanych w budownictwie. Jednak błędy powstałe podczas ich wykonania mogą o sobie przypomnieć w postaci rys lub pęknięć. Wspomniane uszkodzenia to niestety nie jedyny problem. Błędy powstałe podczas murowania ścian mają również wpływ na ich wytrzymałość, ognioodporność, izolacyjność termiczną czy też akustyczną.

Najczęstsze błędy popełniane podczas murowania ścian

1. Nieodpowiednie wykonanie pierwszej warstwy muru

Od dokładności wykonania pierwszej warstwy zależą dalsze prace murarskie. Prawidłowe wykonanie pierwszej warstwy ma szczególne znaczenie w przypadku murowania na spoiny cienkowarstwowe, w których nie ma możliwości skorygowania (zniwelowania) błędów powstałych w trakcie wykonywania ścian.

Należy zwrócić szczególną uwagę na wykonanie pierwszej warstwy muru, tak by dalsze prace murarskie wykonywać na równym i wypoziomowanym podłożu. Pierwszą warstwę należy wykonać na zaprawie cementowej (również w przypadku spoin cienkowarstwowych). Przed przystąpieniem do murowania należy pamiętać o wykonaniu warstwy zabezpieczającej przed zawilgoceniem. W tym celu można użyć np. papy.

2. Stosowanie różnych materiałów do wznoszenia ścian

Stosowanie materiałów o różnych parametrach wytrzymałościowych (np. wykonanie muru z ceramiki i silikatów). Materiały różnią się nie tylko wymiarami, ale również właściwościami użytkowymi (różna termoizolacyjność, odkształcalność pod wpływem wilgoci, itp.).

3. Murowanie na nieodpowiedniej zaprawie

Wybór nieodpowiedniej zaprawy do murowania może mieć wpływ na jej przyczepność w stanie utwardzonym do elementów murowych. Jest to bardzo istotne, ponieważ od prawidłowego powiązania zależy końcowa wytrzymałość ściany. Ponadto nieodpowiednio dobrana zaprawa może być przyczyną powstawania mostków termicznych, a tym samym obniżenia izolacyjności termicznej przegrody. Stosowanie takiej samej zaprawy na elementach murowych o różnej nasiąkliwości może spowodować zbyt szybkie wysychanie, przez co zaprawa nie osiągnie swojej wytrzymałości. Istotne jest dobranie odpowiedniej zaprawy do danego typu elementów murowych. Elementy murowe charakteryzują się różnymi właściwościami, m.in. wytrzymałością, rozszerzalnością termiczną, odkształcalnością pod wpływem wilgoci, itp.

4. Nieprawidłowe wykonanie spoin w murze

Nieodpowiednie wypełnienie spoin poziomych i pionowych to błąd, w wyniku którego powstają mostki termiczne obniżające izolacyjność cieplną ściany. Ponadto szczeliny w spoinach powodują obniżenie izolacyjności akustycznej ściany czy też odporności ogniowej. Brak pełnych spoin przekłada się również na wytrzymałość muru. Ściana wykonana w taki sposób narażona jest na powstawanie pęknięć i zarysowań.

5. Wykonywanie robót murarskich w nieodpowiednich warunkach atmosferycznych

Pozostawienie muru na działanie deszczu lub nieodpowiednie zabezpieczenie w okresie obniżonych temperatur może doprowadzić do trwałych uszkodzeń zarówno elementów murowych, jak i zaprawy.

6. Nieodpowiednie wykonanie bruzd i wnęk

Bruzdy i wnęki w murach nie mogą mieć wpływu na stateczność ściany. Nie należy ich wykonywać np. przez nadproża czy inne elementy konstrukcyjne znajdujące się w ścianie, np. zbrojone elementy żelbetowe. Wymagania dotyczące wykonania bruzd w ścianach przedstawiono w normie PN-EN 1996-1-1, która określa maksymalne wymiary bruzd i otworów nie mających wpływu na nośność ściany.

7. Brak przewiązania elementów murowych

Brak odpowiedniego przewiązania elementów murowych to bardzo często popełniany błąd. Zachowanie zbyt małego przewiązania (zakładu) prowadzi do zarysowań i pękania muru, w wyniku czego ściana traci swoje właściwości. Przewiązanie elementów murowych powinno być wykonane w taki sposób, aby ściana pracowała jak jeden element konstrukcyjny. Zgodnie z powyższym elementy murowe powinny na siebie zachodzić nie mniej niż:

  • elementy murowe o wysokości do 250 mm powinny na siebie zachodzić na długości wynoszącej 0,4 wysokości elementu bądź 40 mm (wybieramy wartość maksymalną),
  • elementy murowe o wysokości większej niż 250 mm powinny na siebie zachodzić na długości wynoszącej 0,2 wysokości elementu bądź 100 mm (wybieramy wartość maksymalną).

W przypadku narożników oraz połączeń ścian długość zakładu powinna być nie mniejsza niż grubość elementu murowego. Brak możliwości wykonania prawidłowego zakładu można rozwiązań np. poprzez ułożenie zbrojenia.

8. Nieodpowiednie wmurowanie elementów murowych

Błąd odnosi się przede wszystkim do elementów murowych łączonych na pióro i wpust. Nieprawidłowe wykonanie polega na dosuwaniu do siebie elementów murowych w poziomie, powodując gromadzenie się zaprawy w miejscu pióro-wpustu, przez co powstają zbyt duże szczeliny. Zbyt szerokie szczeliny powodują przesunięcia elementów murowych zmniejszając ich zakład oraz przyczyniając się do powstawania mostków termicznych. Elementy murowe wyposażone w tego typu zamki należy murować poprzez układanie pionowo od góry.

9. Nieodpowiednie połączenie z konstrukcją żelbetową

Murowanie ścian wypełniających w szkieletowych konstrukcjach żelbetowych wiąże się z ich połączeniem np. z żelbetowymi słupami, ścianami, stropami czy też belkami. Błędy podczas murowania ścian w tym przypadku to: brak łączników pomiędzy elementami murowymi i żelbetowymi oraz nieodpowiednie wypełnienie styku występującego pomiędzy ścianą a stropem bądź innymi elementami, np. belką.


Zobacz też

Roboty murarskie i tynkarskie – BHP na budowie

Przyczyny i skutki uszkodzeń konstrukcji murowych

Błędy podczas murowania ścian
Udostępnij:
Błędy podczas murowania ścian
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022