Balustrady schodowe - warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa
Balustrady schodowe

Balustrady i ich wymagania – warunki techniczne

Balustrady schodowe powinny spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu, a także w Polskiej Normie. Zgodnie z powyższym zarówno schody zewnętrzne, jak i wewnętrzne, których wysokość wynosi więcej niż 0,5m powinny być wyposażone w balustradę. Wyposażenie schodów w balustradę czy też innego rodzaju zabezpieczenie stanowiące ochronę od przestrzeni otwartej powinno spełniać następujące wymagania:

  1. Balustrady przy schodach, pochylniach, portfenetrach, balkonach i loggiach nie powinny mieć ostro zakończonych elementów, a ich konstrukcja powinna zapewniać przeniesienie sił poziomych, określonych w Polskiej Normie dotyczącej podstawowych obciążeń technologicznych i montażowych. Wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych powinny zapewniać skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób. Szklane elementy balustrad powinny być wykonane ze szkła o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia, tłukącego się na drobne, nieostre odłamki.
  2. Wysokość i prześwity lub otwory w wypełnieniu balustrad powinny mieć wymiary określone w tabeli:
Rodzaj budynków (przeznaczenie użytkowe)Minimalna wysokość balustrady, mierzona do wierzchu poręczy (m)Maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady (m)
123
Budynki jednorodzinne i wnętrza mieszkań wielopoziomowych0,9nie reguluje się
Budynki wielorodzinne i zamieszkania zbiorowego, oświaty i wychowania oraz zakładów opieki zdrowotnej1,10,12
Inne budynki1,10,2
  1. W budynku, w którym przewiduje się zbiorowe przebywanie dzieci bez stałego nadzoru, balustrady powinny mieć rozwiązania uniemożliwiające wspinanie się na nie oraz zsuwanie się po poręczy.
  2. Przy balustradach lub ścianach przyległych do pochylni, przeznaczonych dla ruchu osób niepełnosprawnych, należy zastosować obustronne poręcze, umieszczone na wysokości 0,75 i 0,9 m od płaszczyzny ruchu.
  3. Poręcze przy schodach zewnętrznych i pochylniach, przed ich początkiem i za końcem, należy przedłużyć o 0,3 m oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie.
  4. Poręcze przy schodach i pochylniach powinny być oddalone od ścian, do których są mocowane, co najmniej 0,05 m.
  5. Balustrady oddzielające różne poziomy w halach sportowych, teatrach, kinach, a także w innych budynkach użyteczności publicznej powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowników także w przypadku paniki. Dopuszcza się obniżenie pionowej części balustrady do 0,7 m, pod warunkiem uzupełnienia jej górną częścią poziomą o szerokości dającej łącznie z częścią pionową wymiar co najmniej 1,2 m.

Literatura:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zobacz też:

Wymagania techniczne schodów i pochylni

Projektowanie schodów – zasady wymiarowania

Kąt nachylenia schodów

Nowy ład w nieruchomościach

Podatkowy nowy ład

Prawo budowlane – nowe przepisy

Zakres badań geotechnicznych

Kategorie geotechniczne

Balustrady
Udostępnij:
Balustrady i ich wymagania – warunki techniczne
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022