Spękania powłok malarskich: przyczyny i naprawa
Spękania powłok malarskich

Spękania powłok malarskich – wada/uszkodzenie powłok

Spękania powłok malarskich charakteryzują się pojawieniem pęknięć w powłoce, które z upływem czasu ulegają zwiększeniu. W wyniku spękania systemu powłokowego (w zależności od miejsca wystąpienia) może dojść do częściowego bądź całkowitego zniszczenia systemu. Częściowe zniszczenie systemu malarskiego następuje w przypadku, gdy spękanie pojawiło się wyłącznie na powłoce nawierzchniowej, natomiast całkowite zniszczenie systemu następuje, gdy spękania przenikają aż do podłoża.

Przyczyny spękania powłok malarskich

Spękania powłok malarskich powstają w wyniku pojawienia się zbyt wysokich naprężeń wewnętrznych, przekraczających wytrzymałość powłoki na rozciąganie. Spękanie powłoki może wystąpić w przypadku, gdy:

  • Powłoka posiada zbyt dużą grubość. Najczęściej zbyt duża grubość powłoki malarskiej wynika ze względów technologicznych bądź technicznych, w wyniku których nie można nałożyć powłoki w sposób zapewniający taką samą grubość. Świetnym przykładem są różnego rodzaju kratownice, w których w jednym węźle znajduje się wiele elementów (pasy dolne/górne, krzyżulce, słupki, stężenia).
  • Technologia stosowanych powłok jest nieodpowiednia (np. nakładanie powłok o niskiej elastyczności na miękką powłokę lub powłokę o dużej elastyczności),
  • Pod powłoką powstają ogniska korozji, które w wyniku zwiększenia swojej objętości powodują pęknięcia powłok. Korozja podpowłokowa powstaje na skutek przenikania wody przez powłokę, dzieje się tak w przypadku, gdy powłoka posiada pęcherze lub w systemie powłokowym występuje brak przyczepności powłok do podłoża (delaminacja),
  • Powłoka traci swoją elastyczność. W wyniku działania wysokiej temperatury powłoka wraz z upływem czasu traci swoją elastyczność powodując powstawanie pęknięć.
  • Na powłokę oddziałują zbyt duże i szybkie zmiany temperatury oraz wilgotności.

Zapobieganie

  • Aplikować zalecaną grubość powłok malarskich,
  • Dobierać materiały malarskie o odpowiedniej elastyczności,
  • Podczas aplikacji powłok przestrzegać zaleceń producenta systemu malarskiego, aby zapobiec powstaniu innych wad lub uszkodzeń mogących spowodować spękanie powłok.

Naprawa

Sposób naprawy zależy od tego czy spękanie pojawiło się na powłoce nawierzchniowej, czy też do samego podłoża. Jeśli spękanie występuje w przypadku warstwy nawierzchniowej, wystarczy usunąć wyłącznie uszkodzoną warstwę. W innym wypadku, jeśli spękanie przenika aż do podłoża, konieczne jest usunięcie całego systemu.


Zobacz też:

Kratery powłok malarskich

Kredowanie powłoki malarskiej

Korozja przebijająca przez powłokę

Przygotowanie konstrukcji do cynkowania ogniowego

Obliczenie zapotrzebowania na farbę – poradnik

Zabezpieczenia antykorozyjne – w pigułce

Stopnie przygotowania podłoży stalowych

Spękania powłok malarskich
Udostępnij:
Spękania powłok malarskich – wada/uszkodzenie powłok
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022