Ścinanie w konstrukcjach żelbetowych: zasady i zbrojenie
Zbrojenie poprzeczne na ścinanie

Zbrojenie poprzeczne na ścinanie

Ścinanie powstaje w wyniku działania naprężeń stycznych proporcjonalnych do siły poprzecznej. W elementach żelbetowych ścinanie rozpatruje się w przypadku stref przypodporowych belek, słupów oraz niektórych płyt. Ścinanie w płytach występuje, gdy płyty opierają się bezpośrednio na słupach – w takiej sytuacji powstaje ścinanie przestrzenne, które zgodnie z Eurokodem rozpatruje się uogólnioną metodą stosowaną w przypadku belek. Ścinanie jest nieodłącznym elementem związanym ze zginaniem. Zbrojenie poprzeczne na ścinanie występuje zwykle w postaci pionowych strzemion, czasami również strzemion nachylonych bądź prętów odgiętych. Pręty odgięte bądź ukośne stosuje się w specjalnych przypadkach, gdy maksymalne zbrojenie strzemion jest niewystarczające.

Minimalne zbrojenie poprzeczne na ścinanie

Minimalne zbrojenie poprzeczne na ścinanie stosujemy w sytuacji, gdy obliczeniowe naprężenie styczne vEd wywołane działaniem obciążeń zewnętrznych jest większe niż wytrzymałość przekroju niezbrojonego na ścinanie vR⁢d,c.

\[
v_{Ed} ≥ v_{Rd,c}
\]

gdzie:
vEd – obliczeniowe naprężenia styczne wywołane obciążeniem zewnętrznym,
vR⁢d,c – wytrzymałość przekroju niezbrojonego na ścinanie.

Jeśli wytrzymałość przekroju niezbrojonego na ścinanie jest większe od obliczeniowego naprężenia, wówczas nie ma konieczności stosowania zbrojenia na ścinanie. W takich sytuacjach należy jednak stosować minimalne zbrojenie na ścinanie stosowane w celach konstrukcyjnych (związania zbrojenia podłużnego). Należy stosować zbrojenie o przekroju spełniającym następujący warunek stopnia zbrojenia:

\[
\rho_w = \frac{A_{sw}}{s⋅b_w⋅sinα}≥\rho_{min}
\]

gdzie:
Asw – pole przekroju zbrojenia na ścinanie,
s – rozstaw zbrojenia na ścinanie,

bw – szerokość środnika elementu,
α – kąt między zbrojeniem na ścinanie i osią podłużną elementu (kąt nachylenia zbrojenia na ścinanie powinien wynosić pomiędzy 45° a 90°
),
ρmin – minimalny stopień zbrojenia na ścinanie.

Minimalny stropień zbrojenia na ścinanie wyznacza się ze wzoru:

\[
\rho_{min} = 0,08⋅ \frac{\sqrt{f_{ck}}}{f_{yk}}
\]

gdzie:
fck – charakterystyczna wytrzymałość walcowa na ściskanie betonu po 28 dniach,
fyk – charakterystyczna granica plastyczności zbrojenia.

Rozstaw zbrojenia na ścinanie

Minimalny rozstaw zbrojenia na ścinanie nie jest normowany. Należy jednak pamiętać o technologii wykonania elementu (możliwość zagęszczenia mieszanki betonowej). Maksymalny rozstaw zbrojenia na ścinanie jest ograniczony bez względu na wymagania związane z minimalnym polem przekroju zbrojenia poprzecznego. Maksymalny rozstaw zbrojenia na ścinanie można wyznaczyć zgodnie z poniższym wzorem:

\[
s_{l,max} = 0,75⋅d⋅(1+ctgα)≤600
\]

gdzie:
d – wysokość użyteczna przekroju.

W przypadku prętów odgiętych ich maksymalny rozstaw podłużny powinien wynosić:

\[
s_{l,max} = 0,6⋅d⋅(1+ctgα)
\]

Podłużny rozstaw zbrojenia poprzecznego powinien spełniać następujący warunek:

\[
s ≤ 12,5 ⋅ \frac{A_{sw}⋅f_{yd}}{b_w⋅sinα⋅\sqrt{f_{ck}}}
\]

gdzie:
fyd – obliczeniowa granica plastyczności zbrojenia.

Zobacz też:

Otulina zbrojenia

Długość zakładu prętów zbrojeniowych

Długość zakotwienia prętów zbrojeniowych

Zbrojenie poprzeczne na ścinanie
Udostępnij:
Zbrojenie poprzeczne na ścinanie
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022