Rodzaje fundamentów bezpośrednich i ich znaczenie
zbrojenie ławy fundamentowej, szalowanie/deskowanie ławy fundamentowej, Rodzaje fundamentów bezpośrednich

Rodzaje fundamentów bezpośrednich

Fundament stanowi najniżej położoną część konstrukcyjną obiektu budowlanego. Jego zadanie to przejęcie obciążeń, a także wszystkich oddziaływań z konstrukcji oraz ich bezpieczne przekazanie na podłoże gruntowe. Przed przystąpieniem do projektowania fundamentu należy wykonać badania podłoża gruntowego w celu określania warunków gruntowo-wodnych, jak i pozostałych parametrów potrzebnych do określenia nośności podłoża.

Można wyróżnić dwa rodzaje posadowienia obiektów budowlanych:

  • bezpośrednie – występuje w przypadku, gdy obciążenie przekazywane jest na nośną warstwę gruntu znajdującego się bezpośrednio pod podstawą fundamentu. Rodzaje fundamentów bezpośrednich: ławy fundamentowe, stopy, ruszty, płyty,
  • pośrednie – w przypadku, gdy obciążenie jest przekazywane na głębiej położoną warstwę nośną gruntu za pomocą elementów konstrukcyjnych prowadzanych w podłoże gruntowe, takie jak: pale fundamentowe, studnie, ściany szczelinowe, itp.
Rys. 1. Przykłady fundamentów posadowionych: a) bezpośrednio, b) pośrednio na palach, c) pośrednio na studni, d) pośrednio na ścianach szczelinowych.

Wybór właściwego rozwiązania fundamentów zależy przede wszystkim od parametrów gruntowych oraz poziomu zwierciadła wód gruntowych, a także ich agresywności w stosunku do materiałów, z których zostanie wykonany fundament. Podstawowym parametrem, według którego klasyfikuje się fundamenty jako płytkie lub głębokie jest głębokość posadowienia (odległość D).

Rodzaje fundamentów bezpośrednich

Najpopularniejszym rozwiązaniem fundamentów bezpośrednich są ławy i stopy fundamentowe.

Ławy fundamentowe są rodzajem fundamentu stosowanego pod ścianami (Rys. 2.b) lub pod rzędem słupów (Rys. 2.a). Można wyróżnić ławy betonowe, żelbetowe oraz murowane (obecnie niewykonywane).

Rys. 2. Ławy fundamentowe a) pod rząd słupów, b) pod ścianę.

W zabudowie jednorodzinnej najczęściej stosuje się ławy betonowe. Są to ławy przenoszące obciążenia ze ścian fundamentowych na grunt bez dodatkowego wzmocnienia prętami zbrojeniowymi. Najczęściej projektuje się ławy betonowe o szerokości 60-80 cm oraz wysokości 30-40 cm.

W przypadku zbyt dużych obciążeń przekazywanych przez ściany fundamentowe konieczne jest zwiększenie szerokości podstawy fundamentu. W takiej sytuacji projektuje się ławy żelbetowe (posiadające zbrojenie poprzeczne). Stosowanie zbrojenia poprzecznego pozwala na zmniejszenie wysokości fundamentu.

Stopy fundamentowe

Stopy fundamentowe stosuje się jako fundament słupów czy filarów. W zależności od sposobu przekazywania obciążeń mogą mieć podstawę o kształcie kwadratu (obciążenia osiowe) oraz kształt prostokąta (obciążenia mimośrodowe – z przesunięciem). Stopy fundamentowe posiadające niewielkie wymiary mają kształt prostopadłościanu. W przypadku, gdy stopy mają większe wymiary, w celu zmniejszenia zużycia betonu wykonuje się je jako ostrosłupowe lub schodkowe. Stopy fundamentowe wykonuje się jako murowane, betonowe lub żelbetowe.

Rodzaje fundamentów bezpośrednich
Rys. 3. Kształt stóp żelbetowych: a) prostopadłościenna, b) ostrosłupowa, c) schodkowa, d) kielichowa.

Ruszty i płyty fundamentowe

Ruszty i płyty fundamentowe stosuje się w miejscach ze słabym podłożem gruntowym oraz w miejscach, gdzie rozstaw słupów w dwóch kierunkach jest na tyle zbliżony, że zamiast stóp fundamentowych o dużych wymiarach stosuje się fundament rusztowy (fundament rusztowy składa się z ław zazwyczaj o przekroju prostokątnym). W przypadku posadowienia obiektu na gruntach niejednorodnych o małej nośności, gdzie powierzchnia ław lub stóp fundamentowych byłaby na tyle duża, stosuje się płyty fundamentowe.

Rys. 4. Fundament: a) rusztowy, b) płytowy z płytą jednakowej grubości, c) płytowy z głowicami w miejscach oparcia słupów.

Zobacz też:

Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót

Rusztowania i ruchome podesty robocze

Instruktaż ogólny i stanowiskowy

BIOZ – Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia

fundamentyławy fundamentowepłyty fundamentowerodzaje fundamentów bezpośrednichruszt fundamentowystopy fundamentowe
Udostępnij:
Rodzaje fundamentów bezpośrednich
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022