Kratery powłok malarskich: przyczyny i zapobieganie
Kratery

Kratery powłok malarskich

Kratery powłok malarskich to małe okrągłe wgłębienia występujące w powłoce pozostające po wyschnięciu. Wgłębienia kraterów posiadają zwykle średnice wynoszącą od 0,5 do 3 mm. Kratery mogą przybierać formę zarówno płytkich wgłębień, jak i tych głębokich sięgających aż do podłoża. W miejscach, gdzie pozostały kratery, system malarski jest nieszczelny, w wyniku czego powstaje korozja miejscowa, która wraz z upływem czasu stopniowo ulega rozprzestrzenianiu się.

Kratery – przyczyny powstania

Głównym powodem powstawania kraterów jest brak odpowiedniego stosunku sił napięcia powierzchniowego oraz lepkości występujących w farbie, w wyniku czego następuje niewłaściwe płynięcie farby po aplikacji. Zjawisku temu sprzyja:

 • nieprawidłowe dobranie rozcieńczalnika,
 • spienienie farby podczas mieszania przed przystąpieniem do aplikacji,
 • zbyt niska atomizacja farb,
 • zbyt wysoka temperatura w chwili schnięcia lub utwardzania,
 • nakładanie powłok na podłoże, na którym znajduje się powietrze (np. na powłoki metalowe natryskiwane cieplnie oraz powłoki etylokrzemianowe),
 • nałożenie powłoki na podłoże, na którym wykonano wcześniej metalizację natryskową bądź powłokę z farby etylokrzemianowej bez tzw. warstwy uszczelniającej,
 • zbyt wysokie ciśnienie w dyszy pistoletu malarskiego,
 • zanieczyszczenia na podłożu (np. tłuszcz, smar) lub inne zanieczyszczenia hydrofobowe znajdujące się w farbie,
 • nałożenie zbyt grubej powłoki,
 • nałożenie kolejnej powłoki przed wyschnięciem poprzedniej,
 • retencja rozpuszczalnika w powłoce w przypadku zbyt grubej powłoki.

Kratery – metody zapobiegawcze

Kraterów można uniknąć stosując się do poniższych zaleceń:

 • unikać nakładania zbyt grubych powłok,
 • stosować powłokę uszczelniającą w przypadku powłok etylokrzemianowych oraz powłok cynkowych natryskiwanych cieplnie,
 • zadbać o dokładne usunięcie zanieczyszczeń hydrofobowych znajdujących się na powierzchni,
 • usunąć z powierzchni wszystkie inne zanieczyszczenia, takie jak: smary, tłuszcze, itp.,
 • stosować rozcieńczalniki przeznaczone do danych powłok,
 • stosować dodatki środków powierzchniowo-czynnych oraz rozpuszczalniki.

UWAGA: W przypadku wysokiej przyczepności międzywarstwowej, powstałe na powłoce pory można zlikwidować poprzez zamalowanie. W tym celu należy jednak stosować farby o niskiej lepkości bądź nałożyć kolejną warstwę.


Zobacz też:

Kredowanie powłoki malarskiej

Delaminacja – brak przyczepności do podłoża

Korozja przebijająca przez powłokę

Przygotowanie konstrukcji do cynkowania ogniowego

Obliczenie zapotrzebowania na farbę – poradnik

Zabezpieczenia antykorozyjne – w pigułce

Stopnie przygotowania podłoży stalowych

Kratery
Udostępnij:
Kratery powłok malarskich
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022