Jak przygotować konstrukcję stalową do cynkowania ogniowego?
Przygotowanie konstrukcji do cynkowania ogniowego, konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo

Przygotowanie konstrukcji do cynkowania ogniowego

Cynkowanie ogniowe stanowi trwałą ochronę konstrukcji stalowych. Aby jednak zabezpieczenie było trwałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne należy zadbać o prawidłowe przygotowanie podłoża. Przygotowanie konstrukcji do cynkowania ogniowego wymaga już na etapie produkcji wykonania otworów technologicznych, podziału konstrukcji na elementy wysyłkowe, jak i zadbanie o powierzchnię metalu.

Przygotowanie konstrukcji stalowych

Konstrukcje stalowe cynkowane powinny spełniać następujące warunki:

 • Spoiny należy wykonać w osłonie gazów ochronnych (metoda półautomatyczna). W przypadku spawania elektrodami otulonymi istnieje ryzyko złej jakości powłok cynkowych na spoinach,
 • Konstrukcja powinna się składać z jednego gatunku stali. Gatunek stali ma bezpośredni wpływ zarówno na jakość powłoki cynkowej, jak i na przyczepność, połysk, gładkość oraz grubość powłoki,
 • Spoiny powinny być szczelne oraz ciągłe. W przypadku pozostawienia szczelin lub wnęk, istnieje ryzyko pojawienia się tzw. „krwawych wycieków” w wyniku wypłynięcia ze szczelin kwasów i topników niszczących powłokę,
 • Wszystkie krawędzie należy fazować. W przypadku pozostawienia ostrych krawędzi istnieje ryzyko pęknięcia powłoki cynkowej,
 • Każdy element przeznaczony do cynkowania powinien być przygotowany zapewniając możliwość podwieszenia materiału w procesie cynkowania.

Przygotowanie otworów technologicznych

W przypadku, gdy konstrukcja posiada żebra, blachy węzłowe, różnego rodzaju wnęki, itp., konieczne jest wykonanie otworów technologicznych. Miejsca, w których należy wykonać otwory technologiczne, gdy nie jest to określone w dokumentacji warsztatowej, można uzgodnić z technologiem ocynkowni. Wykonanie otworów technologicznych pozwala na swobodny przepływ ciekłego cynku po wyjęciu elementów z wanny. Pozostawienie przekrojów zamkniętych, gdzie powstają pustki powietrzne, mogą doprowadzić do deformacji lub nawet do rozerwania konstrukcji. W związku z powyższym każdy element, w którym nie jest możliwy swobodny przepływ cynku powinien posiadać otwory technologiczne ściekowe i odpowietrzające. Wielkość oraz liczba otworów zależy od rodzaju materiału, z jakiego została wykonana konstrukcja. W poniższej tabeli zestawiono wielkość oraz liczbę otworów w zależności od wielkości profilu zamkniętego:

Przygotowanie konstrukcji do cynkowania ogniowego

Przygotowanie powierzchni konstrukcji stalowych

Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna być wolna od zanieczyszczeń, których usunięcie nie jest możliwe w procesie kąpieli chemicznych tuż przed cynkowaniem. Do takich zanieczyszczeń zalicza się:

 • odpryski spawalnicze,
 • zgorzelina,
 • zanieczyszczenia tłuszczami, smarami, olejami,
 • zanieczyszczenia farbami,
 • inne pozostałości spawalnicze, takie jak: preparaty spawalnicze,
 • w przypadku spawania elektrodą należy dokładnie usunąć otulinę spawalniczą.

Ponadto przygotowując konstrukcję do cynkowania należy zadbać o fazowanie (zaoblenie) krawędzi. Zbyt ostre krawędzie mogą spowodować spękanie warstwy cynkowej. Aby uniknąć zalania gwintów lub elementów ruchomych, takich jak: przeguby, zawiasy przed wysłaniem konstrukcji do cynkowania należy zabezpieczyć ich powierzchnię farbą dwuskładnikową.

Uwaga

Oddziaływanie wysokich temperatur w procesie cynkowania może powodować odkształcenia konstrukcji w wyniku „uwolnienia” naprężeń spawalniczych. Odkształcenia te najczęściej występują w przypadku elementów nieusztywnionych, takich jak arkusze blach bądź otwarte kształtowniki gięte. Warto wspomnieć, że powłoki cynkowe uwydatniają wszystkie wady znajdujące się na powierzchni metalu, takie jak: rysy traserskie, pory, odpryski spawalnicze, wadliwe spoiny, zawalcowania, miejsca szlifowania, itp.

Tabela otworów technologicznych

Zobacz też:

Obliczenie zapotrzebowania na farbę – poradnik

Zabezpieczenia antykorozyjne – w pigułce

Stopnie przygotowania podłoży stalowych

cynkowanie ogniowe
Udostępnij:
Przygotowanie konstrukcji do cynkowania ogniowego
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
1 reakcja
love
0
like
1
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022