Kredowanie powłok malarskich: przyczyny i naprawa
Kredowanie

Kredowanie powłoki malarskiej

Kredowanie powłoki malarskiej to uszkodzenie (sproszkowanie) powłoki w wyniku działania promieni ultrafioletowych. Zjawisko to można rozpoznać przecierając powłokę konstrukcji dłonią lub czyściwem, na którym pozostaje drobny proszek. Kredowanie pojawia się wraz z wiekiem powłoki malarskiej w wyniku oddziaływania promieni UV. Kredowanie to proces, który dotyczy wszystkich powłok malarskich, jednak w zależności od jakości powłoki malarskiej może następować w znacznie niższym stopniu. Jak już wcześniej wspomniano wynikiem tego procesu jest pojawienie się drobnego proszku na powierzchni farby. W przypadku średniego i ciężkiego (silnego) kredowania następuje dodatkowo blaknięcie kolorów. W wyniku silnego kredowania naprawa powłoki malarskiej stanowi duży problem, ponieważ powłoka malarska nie posiada odpowiedniej przyczepności. Istotne jest więc przystąpienie do naprawy powłoki zanim nastąpi zbyt silne kredowanie.

Przyczyny kredowania powłok malarskich

Zjawisko kredowania powłok malarskich następuje w wyniku:

  • wysokiej wilgotności oraz promieniowania słonecznego,
  • działania np. dwutlenku siarki,
  • niewłaściwej ilości utwardzacza,
  • zbyt grubej warstwy nawierzchniowej,
  • stosowania farb o niskiej jakości,
  • źle przygotowanej farby do malowania (np. w wyniku rozcieńczenia bądź naniesienia zbyt cienkiej warstwy),
  • nieuszczelnienia porowatej powierzchni,
  • nieodpowiedniej pielęgnacji powłok lub jej całkowity brak.

Naprawa powłoki

Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać przed przystąpieniem do naprawy jest określenie stopnia kredowania powłoki. Sprawdzenie polega na przetarciu powierzchni dłonią lub czyściwem. W zależności od stopnia kredowania powłoki należy zastosować właściwą metodę przygotowania powierzchni. W przypadku nadmiernego kredowania powierzchnię należy umyć wodą pod ciśnieniem bądź omieć metodą strumieniowo-ścierną. Jeśli na powierzchni występuje lekkie bądź średnie kredowanie powierzchnię należy oczyścić szczotką bądź poprzez szlifowanie. Przygotowana powierzchnia powinna być dokładnie opłukana wodą oraz pozostawiona aż do wyschnięcia.

Po całkowitym wyschnięciu powłoki należy ponownie przystąpić do sprawdzenia powierzchni. Jeśli pozostałość kredy jest niewielka można przystąpić do naprawy nawierzchni. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na jakość starej farby. Jeśli jej struktura jest w dobrym stanie, naniesienie warstwy gruntującej nie jest konieczne. W przypadku, gdy na powierzchni pozostanie lekkie kredowanie, w celu zwiększenia przyczepności należy stosować środki zwiększające penetrację. Wiąże się to z wykonaniem dwukrotnego malowania, gdzie pierwsze z nich stanowi warstwę odpowiedzialną za zwiększenie przyczepności, natomiast drugie warstwę wykończeniową (nawierzchniową).


Zobacz też:

Przygotowanie konstrukcji do cynkowania ogniowego

Obliczenie zapotrzebowania na farbę – poradnik

Zabezpieczenia antykorozyjne – w pigułce

Stopnie przygotowania podłoży stalowych

Kredowanie
Udostępnij:
Kredowanie powłoki malarskiej
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022