Rodzaje obciążeń – klasyfikacja

rodzaje obciążeń

Zebranie obciążeń oddziałujących na elementy konstrukcyjne jest jednym z podstawowych etapów podczas analizowania każdej konstrukcji. Na początku należy jednak określić wymiary, kształt, materiały, z których zostanie wykonana oraz obciążenia oddziałujące na konstrukcję. Ze względu na rodzaj oddziaływania można wyróżnić następujące rodzaje obciążeń:

 • stałe,
 • użytkowe,
 • zmienne (obciążenie śniegiem, wiatrem, temperaturą),
 • pożarem,
 • hydrostatyczne,
 • parciem gruntu,
 • skurczem konstrukcji,
 • przemieszczeniem fundamentów,
 • trzęsieniem ziemi,
 • udarowe (np. maszyny lub pojazd).

Pod względem kierunku oddziaływania można wyróżnić obciążenia, takie jak: pionowe, poziome oraz podłużne.

Na każdą z konstrukcji działa zazwyczaj wiele różnych obciążeń. Obciążenie stałe oddziałuje zawsze. Obciążenia zmienne nie są przedstawiane w postaci sumy obciążeń, lecz w postaci kombinacji, czyli prawdopodobieństwa wystąpienia zestawów obciążeń. Różne zestawy kombinacji pozwalają na sprawdzenie bezpieczeństwa konstrukcji. W zależności od rodzaju obciążenia uwzględnia się różne współczynniki bezpieczeństwa:

 • dla obciążeń stałych γf = 1,35
 • dla obciążeń zmiennych γf = 1,50

Rodzaje obciążeń i ich charakterystyka

Obciążenie stałe

Obciążenia stałe to wszystkie te, które oddziałują na konstrukcję w taki sposób, w jaki zostały wbudowane przez cały okres użytkowania obiektu. Do takich obciążeń zalicza się ciężar wszystkich elementów konstrukcyjnych, np. fundamenty, ściany nośne, stropy, belki, słupy, itp. Do grupy obciążeń stałych zalicza się także elementy wyposażenia/wykończenia, tj. ścianki działowe, stolarka, warstwy wykończeniowe podłóg, itp. Wszystkie obciążenia stałe wylicza się na podstawie ciężaru objętościowego materiału, ale również wymiarów poszczególnych elementów.

Obciążenia zmienne / użytkowe

Obciążenia zmienne, czyli takie, których wielkość nie jest stała. Do tej grupy zalicza się obciążenia długotrwałe, takie jak: obciążenie ludźmi, ściankami działowymi, wyposażeniem, pojazdami, itp. oraz krótkotrwałe (obciążenia środowiskowe): obciążenie śniegiem, wiatrem, jak i obciążenia termiczne. Obciążenia użytkowe określa się na podstawie funkcji, przeznaczenia oraz sposobu użytkowania obiektu czy konkretnego pomieszczenia.

Zobacz też:

Charakterystyki geometryczne figur płaskich

Kratownice – budowa, statyka i wyznaczalność

Ramy – budowa, statyka i wyznaczalność

Opublikowany przez Paweł Wrochna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *