Obciążenia Konstrukcyjne: analiza , bezpieczeństwo, klasyfikacja
rodzaje obciążeń, grafika wektorowa domu

Rodzaje obciążeń – klasyfikacja

Zebranie obciążeń oddziałujących na elementy konstrukcyjne jest jednym z podstawowych etapów podczas analizowania każdej konstrukcji. Na początku należy jednak określić wymiary, kształt, materiały, z których zostanie wykonana oraz obciążenia oddziałujące na konstrukcję. Ze względu na rodzaj oddziaływania można wyróżnić następujące rodzaje obciążeń:

 • stałe,
 • użytkowe,
 • zmienne (obciążenie śniegiem, wiatrem, temperaturą),
 • pożarem,
 • hydrostatyczne,
 • parciem gruntu,
 • skurczem konstrukcji,
 • przemieszczeniem fundamentów,
 • trzęsieniem ziemi,
 • udarowe (np. maszyny lub pojazd).

Pod względem kierunku oddziaływania można wyróżnić obciążenia, takie jak: pionowe, poziome oraz podłużne.

Na każdą z konstrukcji działa zazwyczaj wiele różnych obciążeń. Obciążenie stałe oddziałuje zawsze. Obciążenia zmienne nie są przedstawiane w postaci sumy obciążeń, lecz w postaci kombinacji, czyli prawdopodobieństwa wystąpienia zestawów obciążeń. Różne zestawy kombinacji pozwalają na sprawdzenie bezpieczeństwa konstrukcji. W zależności od rodzaju obciążenia uwzględnia się różne współczynniki bezpieczeństwa:

 • dla obciążeń stałych γf = 1,35
 • dla obciążeń zmiennych γf = 1,50

Rodzaje obciążeń i ich charakterystyka

Obciążenie stałe

Obciążenia stałe to wszystkie te, które oddziałują na konstrukcję w taki sposób, w jaki zostały wbudowane przez cały okres użytkowania obiektu. Do takich obciążeń zalicza się ciężar wszystkich elementów konstrukcyjnych, np. fundamenty, ściany nośne, stropy, belki, słupy, itp. Do grupy obciążeń stałych zalicza się także elementy wyposażenia/wykończenia, tj. ścianki działowe, stolarka, warstwy wykończeniowe podłóg, itp. Wszystkie obciążenia stałe wylicza się na podstawie ciężaru objętościowego materiału, ale również wymiarów poszczególnych elementów.

Obciążenia zmienne / użytkowe

Obciążenia zmienne, czyli takie, których wielkość nie jest stała. Do tej grupy zalicza się obciążenia długotrwałe, takie jak: obciążenie ludźmi, ściankami działowymi, wyposażeniem, pojazdami, itp. oraz krótkotrwałe (obciążenia środowiskowe): obciążenie śniegiem, wiatrem, jak i obciążenia termiczne. Obciążenia użytkowe określa się na podstawie funkcji, przeznaczenia oraz sposobu użytkowania obiektu czy konkretnego pomieszczenia.

Zobacz też:

Charakterystyki geometryczne figur płaskich

Kratownice – budowa, statyka i wyznaczalność

Ramy – budowa, statyka i wyznaczalność

obciążenie stałeobciążenie użytkoweobciążenie zmiennerodzaje obciążeńwspółczynnik bezpieczeństwa
Udostępnij:
Rodzaje obciążeń – klasyfikacja
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022