Przygotowanie powłok cynkowych: malowanie stalowych konstrukcji
Przygotowanie powierzchni cynkowanych przed malowaniem

Przygotowanie powierzchni cynkowanych przed malowaniem

Trwałość powłok malarskich wykonanych na konstrukcjach stalowych cynkowanych ogniowo zależy przede wszystkim od jakości przygotowania podłoża. Jest to szczególnie ważne w przypadku „świeżej” powłoki cynkowej. Niewłaściwe przygotowanie podłoża lub jego całkowity brak może doprowadzić do uszkodzenia powłoki malarskiej w stosunkowo szybkim czasie. Podstawową przyczyną uszkodzeń powłok malarskich w takim przypadku jest niewystarczająca przyczepność farb do podłoża. Na czym więc polega przygotowanie powierzchni cynkowanych ogniowo przed malowaniem?

Przygotowanie powierzchni cynkowanych przed malowaniem

Najskuteczniejszą metodą stosowaną w celu przygotowania powierzchni cynkowanych ogniowo przed malowaniem jest obróbka strumieniowo ścierna. Metoda ta polega na tzw. „omieceniu” powierzchni cynkowanych ścierniwem mineralnym. Sposób przygotowania podłoża jest nieco inny niż w przypadku tradycyjnej obróbki strumieniowo ściernej. Omiecenie ścierniwem należy wykonywać pod kątem wynoszącym ok. 45° od obrabianej powierzchni. Ponadto należy zachować większą odległość niż podczas tradycyjnej obróbki. Zbyt mała odległość oraz niewłaściwy kąt może doprowadzić do uszkodzenia powłoki cynkowej. Omiecenie powierzchni ścierniwem ma na celu zmatowienie powłoki cynkowej, co wiąże się ze zwiększeniem przyczepności farby do podłoża.

Jeśli obróbka strumieniowo ścierna nie jest możliwa, powierzchnie cynkowane można przygotować stosując specjalne detergenty przeznaczone do powierzchni cynkowych. Przed przystąpieniem do dalszych prac detergent powinien zostać dokładnie spłukany ciepłą wodą. Przed stosowaniem detergentów na całej powierzchni konstrukcji zaleca się wykonanie próbki, na której wykonuje się następnie kompletny system malarski. Zabieg ten ma na celu sprawdzenie czy po zastosowaniu detergentu na powłoce malarskiej nie powstaną zagazowania, a także weryfikację czy przyczepność podłoża jest wystarczająca. W tym celu można wykonać badanie metodą pull-off.

UWAGA: Przed malowaniem konstrukcji należy zadbać o usunięciu wszystkich zabrudzeń powodujących obniżenie przyczepności lub jej całkowity brak np. tłuszczów oraz smarów. Zabrudzenia tego typu należy usunąć poprzez umycie ciepłą wodą. Do pomalowania powierzchni cynkowanych ogniowo należy stosować specjalne systemy malarskie. Jest to szczególnie ważne, ponieważ nie każdy system malarski może być stosowany na powłoki cynkowe. Stosowanie nieodpowiednich farb, np. alkidowych, może spowodować delaminację, czyli rozwarstwienie. Informacje związane z przeznaczeniem farb systemu malarskiego można znaleźć w kartach technicznych produktu.


Zobacz też:

Cynkowanie galwaniczne czy ogniowe

Przygotowanie konstrukcji do cynkowania ogniowego

Obliczenie zapotrzebowania na farbę – poradnik

Zabezpieczenia antykorozyjne – w pigułce

Stopnie przygotowania podłoży stalowych

Przygotowanie powierzchni cynkowanych przed malowaniem
Udostępnij:
Przygotowanie powierzchni cynkowanych przed malowaniem
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022