Badanie płytą VSS - kiedy i jak sprawdzić nośność podłoża?
Badanie płytą VSS

Badanie płytą VSS

Badanie płytą VSS jest jedną z najdokładniejszych metod badawczych stosowanych w celu sprawdzenia nośności podłoża. Metoda badań polega na pomiarze pionowych odkształceń (osiadań) badanej warstwy w wyniku działania nacisku statycznego płyty. Badanie płytą VSS umożliwia oznaczenie modułu odkształcenia pierwotnego EV1 otrzymanym po pierwszym obciążeniu oraz modułu odkształcenia wtórnego EV2 otrzymanego w kolejnym obciążeniu. W wyniku otrzymanych wartości modułu pierwotnego i wtórnego można wyznaczyć współczynnik odkształcenia I0, na podstawie którego można określić zagęszczenie badanej warstwy. Podczas badań płytą VSS można również kontrolować osiadanie gruntu pod wpływem obciążenia statycznego.

Badanie płytą VSS

W celu przeprowadzenia badania płytą VSS wykorzystuje się:

 • płytę VSS (o średnicy 300 mm) z zamocowaną pompą hydrauliczną obciążającą (wraz z manometrem) przekazującą obciążenie na podłoże,
 • przeciwwagę (w tym celu można wykorzystać np. koparkę, walec, itp.),
 • statyw stanowiący punkt odniesienia podczas wykonywanych pomiarów.

Badanie polega na stopniowym obciążaniu płyty VSS, czyli wywieraniu stopniowego nacisku na podłoże, po czym następuje odciążenie. W wyniku takiego działania dochodzi do osiadania podłoża. Pomiar należy wykonać na podstawie dwóch cykli. Wynikiem badania jest:

 • pierwotny moduł odkształcenia EV1,
 • wtórny moduł odkształcenia EV2,
 • wskaźnik odkształcenia I0.

Zalety i wady badania płyty VSS

 • Zalety badania VSS:
  • duża dokładność przeprowadzonych badań,
  • możliwość zbadania podłoża nawet do 50 cm,
  • szeroki zakres stosowania (np. ocena zagęszczenia nasypów, badanie podłoża w przypadku inwestycji drogowych, badanie podłoża pod fundamenty, itp.),
 • wady badania VSS:
  • czas badania (minimum 1 godzina),
  • konieczność użycia przeciwwagi.

Zobacz też:

Badanie płytą dynamiczną

Czasowe obniżenie zwierciadła wód gruntowych

Zakres badań geotechnicznych

Kategorie geotechniczne

Bilans mas ziemnych – objętość wykopów i nasypów

Rodzaje gruntów budowlanych

Badanie płytą VSS
Udostępnij:
Badanie płytą VSS
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022