Praca podnośnika koszowego w pobliżu instalacji pod napięciem
Praca podnośnika koszowego wysuniętego przy słupie wysokiego napięcia na tle drzew i miasta

Praca podnośnika koszowego w pobliżu instalacji pod napięciem

Praca podnośnika koszowego w pobliżu instalacji pod napięciem, jest związana z ryzykiem porażenia prądem. Aby zapewnić bezpieczeństwo w takiej sytuacji, należy przestrzegać określonych zasad i procedur. Jakich? Przeczytaj artykuł.

Podstawowe zasady pracy w pobliżu urządzeń pod napięciem

Podczas pracy przy lub w pobliżu instalacji pod napięciem należy przestrzegać przepisów obowiązujących operatora instalacji elektrycznych. Pracownicy powinni być wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochronny, między innymi: izolowane narzędzia, rękawice dielektryczne, odzież ochronną. Pracownik powinien być przeszkolony w zakresie bezpiecznej pracy w pobliżu instalacji pod napięciem. Znać procedury bezpieczeństwa i jak reagować w przypadku awarii. Jeśli jest brak możliwości:

 • odłączenia napięcia i uziemienia,
 • założenia izolacji elektrycznej,
 • zakrycia i/lub ekranowania,
 • zabezpieczenia w inny sposób,

należy zawsze zachowywać wystarczającą odległość od części pod prądem w celu ochrony pracujących osób. Stosowanie różnorakich środków bezpieczeństwa przez Osoby pracujące w koszu, powinno być zawsze ustalone we współpracy z operatorem podnośnika koszowego.

Odległości bezpieczeństwa maszyny od linii pod różnym napięciem

Odległości zabezpieczające zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w takim przypadku wynoszą:

 • Napięcie nominalne do 1000 V (1 kV) – 3,0 m.
 • Napięcie nominalne od 1 kV do 15 kV – 5,0 m.
 • Napięcie nominalne od 15 kV do 30 kV – 10,0 m.
 • Napięcie nominalne od 30 kV do 110 kV – 15,0 m.
 • Napięcie nominalne powyżej 110 kV do – 30,0 m.

W zależności od kraju, odległości bezpieczeństwa mogą mieć inne wartości. Pracownicy obsługi muszą zapoznać się z odpowiednimi, lokalnymi przepisami w tym zakresie. Podczas poruszania się podnośnikiem koszowym brak jest możliwości zmniejszania nakazanych odległości bezpieczeństwa.

W trakcie obliczenia odległości bezpieczeństwa, należy uwzględnić wpływy z zewnątrz np. ewentualne ruchy wahliwe kosza lub linii napowietrznych przy wietrze.

W razie braku informacji na temat ewentualnych części pod napięciem, należy zachowywać maksymalne odległości bezpieczeństwa w każdym przypadku.

Stacje nadawcze, transformatorowe i elektrownie wiatrowe

Podczas pracy w pobliżu stacji nadawczych, elektrowni wiatrowych lub stacji transformatorowych należy przestrzegać przepisów organów odpowiedzialnych za ich działanie. Przed rozpoczęciem pracy trzeba prawidłowo podłączyć podnośnik koszowy do uziemienia. Wszystkie dodatkowe zabezpieczenia warto zawsze omówić z operatorem maszyny.

W trakcie pracy podnośnikiem koszowym w okolicy linii napowietrznych, ważne jest przestrzeganie lokalnych przepisów, norm bezpieczeństwa i wytycznych producenta podnośnika koszowego. W przypadku wątpliwości lub braku doświadczenia w takiej pracy, należy skonsultować się z odpowiednimi specjalistami lub personelem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo elektryczne.


udźwig kosza w podnośniku

EHC Karol Zagajewski
EHC Kraków


Zobacz też:

Specyfikacja techniczna żurawia samojezdnego – podwozie

Udźwig kosza – co powinieneś wiedzieć zanim zamówisz podnośnik koszowy?

Podnośnik koszowy – prace prawnie dozwolone i zabronione

Udostępnij:
Praca podnośnika koszowego w pobliżu instalacji pod napięciem
Napisane przez
Poradnik Inżyniera
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022