Obliczenia nośności przekroju prostokątnego
Obliczenie nośności przekroju prostokątnego

Obliczenie nośności przekroju prostokątnego

Obliczenie nośności przekroju prostokątnego należy rozpocząć od sprawdzenia czy w analizowanym przekroju uwzględniamy zbrojenie strefy ściskanej, czy też nie. Aby to sprawdzić należy skorzystać z następującej nierówności:

\[
S_L ≤ 15 \cdot ϕ
\]

gdzie:

 • SL – rozstaw zbrojenia na ścinanie w analizowanym przekroju, wyrażona w [mm],
 • ϕ – maksymalna średnica zbrojenia ściskanego (AS2), wyrażona w [mm].

W przypadku, gdy rozstaw zbrojenia poprzecznego na ścinanie w analizowanym przekroju jest mniejszy bądź równy 15-krotności maksymalnej średnicy zbrojenia strefy ściskanej (SL≤15ϕ), to zbrojenie to należy uwzględnić podczas obliczeń nośności. W przeciwnym razie (SL>15ϕ) zbrojenie strefy ściskanej należy pominąć.


Obliczenie nośności przekroju prostokątnego pojedynczo zbrojonego (SL>15ϕ):

Obliczenie nośności przekroju prostokątnego - przekrój pojedynczo zbrojony
 1. Wyznaczenie granicznej wartości ξeff,lim :
\[
ξ_{eff,lim} = \frac { λ \cdot ε_{cu2} } {ε_{cu2} + ε_{yd} }
\]

gdzie:

 • εcu2 – graniczne odkształcenie betonu,
 • εyd – najmniejsze odkształcenie, podczas którego stal osiąga obliczeniową granicę plastyczności (εyd = fyd/Es),
  • fyd – wartość obliczeniowa granicy plastyczności stali,
  • Es – moduł sprężystości stali,
 • λ – stosunek zasięgu strefy naprężeń ściskających do strefy skróceń:
  • λ = 0,8, jeżeli: fck ≤ 50 MPa,
  • oraz λ = 0,8 – (fck – 50)/400, jeżeli: fck > 50 MPa.
 1. Wyznaczenie granicznego zasięgu strefy ściskanej:
\[
x_{eff,lim} = ξ_{eff,lim} \cdot d
\]
 1. Wyznaczenie zasięgu strefy ściskanej:
\[
x_{eff} = \frac {A_{S1} \cdot f_{yd}} {b \cdot η \cdot f_{cd}}
\]

gdzie:

 • AS1 – pole zbrojenia,
 • fcd – obliczeniowa wytrzymałość betonu na ściskanie,
 • d – wysokość użyteczna przekroju: d = h – 0,1⋅h,
 • η = 1,0, w przypadku, gdy: fck ≤ 50 MPa,
 • η = (fck – 50)/200, w przypadku, gdy: fck > 50 MPa.
 1. Obliczenie nośności przekroju MRd:
 • Gdy xeff ≤ xeff,lim :
\[
M_{Rd} = b \cdot η \cdot f_{cd} \cdot x_{eff} \cdot (d – 0,5 \cdot x_{eff})
\]
 • Jeśli xeff > xeff,lim, to do obliczeń nośności przyjmujemy xeff = xeff,lim:
\[
M_{Rd} = b \cdot η \cdot f_{cd} \cdot x_{eff,lim} \cdot (d – 0,5 \cdot x_{eff,lim})
\]

Obliczenie nośności przekroju prostokątnego podwójnie zbrojonego (SL15ϕ):

Obliczenie nośności przekroju prostokątnego - przekrój podwójnie zbrojony
 1. Wyznaczenie granicznej wartości ξeff,lim :
\[
ξ_{eff,lim} = \frac { λ \cdot ε_{cu2} } {ε_{cu2} + ε_{yd} }
\]
 1. Wyznaczenie granicznego zasięgu strefy ściskanej:
\[
x_{eff,lim} = ξ_{eff,lim} \cdot d
\]
 1. Wyznaczenie zasięgu strefy ściskanej:
\[
x_{eff} = \frac {A_{S1} \cdot f_{yd} – A_{S2} \cdot f_{yd}} {b \cdot η \cdot f_{cd}}
\]
 1. Obliczenie nośności przekroju MRd:
 • Jeśli xeff ≤ 2⋅d2, to pomijamy pracę betonu na ściskanie:
\[
M_{Rd} = A_{S1} \cdot f_{yd} \cdot (d – d_2)
\]

gdzie:

 • d2 – odległość środka ciężkości zbrojenia górnego licząc od krawędzi ściskanej przekroju.
 • Jeśli xeff > 2⋅d2, to przechodzimy do porównania warunku xeff ≤ xeff,lim:
  • gdy xeff ≤ xeff,lim to:
\[
M_{Rd} = b \cdot η \cdot f_{cd} \cdot x_{eff} \cdot (d – 0,5 \cdot x_{eff}) + A_{S2} \cdot f_{yd}’ \cdot (d – d_2)
\]
 • Jeśli xeff > xeff,lim, to do obliczeń nośności przyjmujemy xeff = xeff,lim:
\[
M_{Rd} = b \cdot η \cdot f_{cd} \cdot x_{eff,lim} \cdot (d – 0,5 \cdot x_{eff,lim}) + A_{S2} \cdot f_{yd} ’ \cdot (d – d_2)
\]

Literatura:

[1] PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków,
[2] PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone – Obliczenia statyczne i projektowanie.
[3] Knauff, “Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.


Zobacz też:

Odchyłki otulenia prętów zbrojeniowych

Skurcz betonu

Klasy wytrzymałości betonu wg Eurokodu 2 PN-EN 1992

Rodzaje cementów

konstrukcje żelbetoweObliczenie nośności przekroju prostokątnego
Udostępnij:
Obliczenie nośności przekroju prostokątnego
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
1 reakcja
love
1
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022