Wieniec żelbetowy według Eurokodu PN-EN 1996-1-1
wieniec

Wieniec żelbetowy według Eurokodu

Wieniec to element konstrukcyjny zwieńczający ściany budynku w poziomie stropów, wykonywany obwodowo w postaci belki żelbetowej wzdłuż wszystkich ścian konstrukcyjnych. Głównym zadaniem wieńców jest połączenie stropów ze ścianami oraz przeniesienie ich obciążeń na ściany. Ponadto przeciwdziałają zarysowaniu ścian w przypadku nierównomiernego osiadania. Pod względem wykonawczym stanowią najczęściej belkę zbrojoną podłużnie czterema prętami połączonymi strzemionami w ilości 3-4 szt. na 1 mb wieńca.

Wieniec według Eurokodu

Zgodnie z normą PN-EN 1996-1-1, jeśli przekazywanie sił poziomych następuje za pomocą wieńców bądź ściągów obwodowych, to należy je umieszczać w poziomie stropu bądź bezpośrednio pod stropem. Wieniec obwodowy powinien umożliwić przeniesienie siły rozciągającej (Ftie,per) wynoszącej:

\[
F_{tie,per} = l_i \cdot q_1
\]

gdzie:

  • li – rozpiętość przęsła skrajnego,
  • zgodnie z załącznikiem krajowym zalecana wartość q1 = 10 kN/m.

Zgodnie Eurokodem wieniec obwodowy nie musi przenosić siły większej niż Q2, której zalecana wartość w załączniku krajowym wynosi Q2 = 70 kN.

Wieńce wewnętrzne

Wieńce wewnętrzne należy stosować na wysokości każdego stropu zapewniając ciągłość wzdłuż ich długości. Ich końce powinny być zakotwione w wieńcach obwodowych. Wieniec wewnętrzny powinien umożliwić przeniesienie obliczeniowej wartości siły rozciągającej (Ftie,int) wynoszącej zgodnie z załącznikiem krajowym Ftie,int = 20 kN/m.

W przypadku stropów bez belek rozdzielczych oraz powiązań prostopadłych do ich rozpiętości minimalną siłę wzdłuż linii belki wewnętrznej należy wyznaczyć według poniższego wzoru:

\[
F_{tie} = 0,5 \cdot (l_1 + l_2) \cdot q_3 \quad lecz \quad nie \quad mniej \quad niż \quad q_4
\]

gdzie:

  • l1 i l2stanowią rozpiętości płyt stropowych z dwóch stron belki,
  • zgodnie z załącznikiem krajowym zalecana wartość q3 = 20 kN/m oraz q4 = 70 kN/m.

Literatura:

[1] PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.


Zobacz też:

Silikaty – charakterystyka, wady i zalety

Pustak z wełną mineralną – dane techniczne

Zaprawa murarska ciepłochronna

Beton komórkowy – charakterystyka i zastosowanie

Błędy podczas murowania ścian

Roboty murarskie i tynkarskie – BHP na budowie

Przyczyny i skutki uszkodzeń konstrukcji murowych

Udostępnij:
Wieniec żelbetowy według Eurokodu
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022