Statyczna wyznaczalność układów prętowych
Statyczna wyznaczalność układów prętowych

Statyczna wyznaczalność układów prętowych

Najpopularniejszym schematem statycznym spotykanym w większości konstrukcji budowlanych są belki. Statyczna wyznaczalność układów prętowych występuje wtedy, gdy na podstawie ułożonych równań równowagi da się określić wszystkie reakcje wraz z siłami przekrojowymi. O tym czy układ jest statycznie wyznaczalny (lub niewyznaczalny) decyduje rodzaj i ilość węzłów oraz podpór.

Statyczna wyznaczalność układów prętowych

W celu sprawdzenia warunku statycznej wyznaczalności należy spełnić poniższy warunek:

\[
n = r – p – 3
\]

gdzie:

  • n – stopień statycznej niewyznaczalności:
    • jeżeli: n = 0, to belka jest statycznie wyznaczalna,
    • gdy: n > 0, belka jest statycznie niewyznaczalna.
  • r – liczba reakcji podpór belki,
  • p – liczba przegubów w belce.

W przypadku układów statycznie wyznaczalnych, w celu wyznaczenia reakcji podpór, korzysta się z równań równowagi, według których obciążenia działające na układ prętowy w postaci sił skupionych, obciążeń ciągłych (równomiernie lub nierównomiernie rozłożone) muszą być zrównoważone przez reakcję podpór:

\[
∑X=0, \quad ∑Y=0, \quad ∑M=0
\]

Podpory

Każda z podpór odpowiada ilości więzi elementarnych – ilość tych więzi odpowiada ilości reakcji dla danej podpory. W związku z tym poniżej wykonano graficzne zestawienie podpór wraz z odpowiadającymi im symbolami:


Literatura:

[1] M. Popek, „Konstrukcje budowlane. Podręcznik do nauki zawodu technik budownictwa”, WSiP 2015.

Zobacz też:

Charakterystyki geometryczne figur płaskich

Kratownice – budowa, statyka i wyznaczalność

Ramy – budowa, statyka i wyznaczalność

Statyczna wyznaczalność układów prętowych
Udostępnij:
Statyczna wyznaczalność układów prętowych
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022