Maty bentonitowe: Skuteczna izolacja pozioma fundamentów
mata bentonitowa- izolacja pozioma

Mata bentonitowa – izolacja pozioma

Materiałem stosowanym jako izolacja pozioma podziemnych części budynku jest mata bentonitowa, o której pisaliśmy w odrębnym artykule. Tym razem chcemy skupić się na uszczelnianiu płyty fundamentowej, przegłębień oraz styków płyty z oczepem pala, przejściami instalacyjnymi oraz ścianą szczelinową.

Mata bentonitowa – izolacja pozioma pod płytą denną

Podłożem pod maty bentonitowe może być podkład betonowy, stabilizowane podłoże gruntowe, zagęszczony grunt bądź warstwa zagęszczonego kruszywa. Podkład z chudego betonu musi być wolny od ubytków, nadlewek, uskoków przekraczających 5 mm, a także ostrych krawędzi. Nierówności należy wyrównać zaprawą cementową bądź szpachlą bentonitową. Podłoże gruntowe czy też warstwa kruszywa muszą zostać wyrównane i zagęszczone. Zasypkę powinno stanowić kruszywo o różnoziarnistym uziarnieniu i maksymalnej wielkości ziarna poniżej 18 mm. Na powierzchni gruntu nie powinny znajdować się żadne kamienie, korzenie, gruz czy inne ostre elementy, które mogłyby uszkodzić powłokę membrany. Z powierzchni podłoża należy usunąć zastoiny wody.

Maty instaluje się geowłókniną od izolowanego elementu. Maty laminowane układa się folią od strony napierającej wody. Należy układać je na zakład około 10cm, z przesunięciem jednej rolki względem drugiej o około 30 cm. W celu zabezpieczenia membrany przed przemieszczaniem i zanieczyszczeniem zakładów w czasie robót zbrojarskich, a także betoniarskich, można przybić ją wzdłuż zakładów gwoździami lub zszyć krawędzie za pomocą specjalnego zszywacza w odległości 40-50 cm. Układając matę przy obrysie płyty należy wyprowadzić ją na szalunek, wywijając co najmniej 30 cm membrany, aby zapewnić ciągłość izolacji poziomej z pionową. W narożnikach mata musi dokładnie przylegać do podłoża, dlatego w takich miejscach wykonuje się fasetę, np. ze szpachli bentonitowej.

Izolacja powłokowa nie może stanowić samodzielnej izolacji przeciwwodnej. Wymaga się zastosowanie również elementów uszczelniających przerwy robocze, dylatacje, itp.

Uszczelnienie oczepu pala

Mat bentonitowych nie instaluje się bezpośrednio na palach. Membranę należy odpowiednio przyciąć, dokładnie dopasowując ją do jego kształtu. Styk izolacji z palem należy obficie obłożyć szpachlą bentonitową tworząc pierścień wokół pala o przekroju trójkąta o boku minimum 5 cm. Wokół wystającego zbrojenia pala montuje się dodatkowo taśmę bentonitową lub wąż iniekcyjny.

Przejścia instalacyjne przez płytę

Przewody instalacyjne muszą przechodzić przez matę bentonitową, dlatego należy wykonać odpowiednie wycięcia, tak, aby izolacja ściśle przylegała do przejść. Miejsce styku na całym obwodzie rury lub przewodu trzeba obłożyć szpachlą bentonitową. Powinna ona sięgać na przewód i matę po około 4 cm. Zaleca się, aby dodatkowo zabezpieczyć te miejsca łatami z maty, w których wycina się otwory na kształt przejścia. Przewody instalacyjne zaleca się owinąć dodatkowo taśmą bentonitową.

Podszybia wind

Bardzo ważne jest, aby podszybia wind, a także inne przegłębienia starannie uszczelnić matą bentonitową od strony gruntu oraz wyprowadzić ją na co najmniej 30 cm na powierzchnię poziomą, tak, aby zapewnić ciągłość z zasadniczą izolacją płyty. Jeżeli ściany wykopu są stabilne i nie obsypują się, membranę można ułożyć bezpośrednio na gruncie. W innym przypadku należy ułożyć deskowanie, do którego mocuje się matę. Innym rozwiązaniem jest zamocowanie izolacji do wewnętrznej powierzchni zewnętrznego szalunku ściany.

Przerwy robocze powinny być dodatkowo uszczelnione za pomocą taśmy bentonitowej bądź blachy uszczelniającej. Jeżeli występuje napór wody często stosuje się również zewnętrzne taśmy uszczelniające PVC.

Uszczelnienie styku płyty ze ścianą szczelinową

Styk płyty fundamentowej ze ścianą szczelinową w tzw. zamku ściany szczelinowej standardowo uszczelnia się za pomocą taśmy bentonitowej i węży iniekcyjnych. Przed ułożeniem maty bentonitowej powierzchnia w obrębie zamka ściany szczelinowej oraz na przerwach roboczych między kolejnymi sekcjami ściany szczelinowej musi być wolna od rys i spękań. W innym wypadku miejsca te muszą zostać uszczelnione, aby woda nie przenikała. Każdą naprawę trzeba dokładnie sprawdzić pod względem jakości. Jeśli zaprawa naprawcza nie przylega odpowiednio, należy ją usunąć. Powierzchnia zamka musi być odpowiednio oczyszczona. Matę bentonitową wprowadza się do wnętrza zamka, najlepiej tak, aby końcówka izolacji zachodziła na zbrojenie. Styk zbrojenia z matą należy uszczelnić szpachlą bentonitową. Szpachlę układa się także na krawędzi maty wyprowadzając ją na pionową część zamka na wysokość około 5 cm.

Zobacz też:

Mata bentonitowa

Mata bentonitowa – izolacja pionowa

Hydroizolacja powłokowa części podziemnych

Udostępnij:
Mata bentonitowa – izolacja pozioma
Napisane przez
Anita Witecka-Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
1 reakcja
love
0
like
1
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022