Dobór systemu rynnowego: efektywna powierzchnia dachu
efektywną powierzchnię dachu

Jak obliczyć efektywną powierzchnię dachu?

Decydującym czynnikiem mającym wpływ na wymiar i średnicę użytych rynien jest wielkość całkowitej powierzchni dachu. Im powierzchnia dachu jest większa, tym więcej wody musi odprowadzić system rynnowy. Istotne jest więc, aby dokładnie obliczyć powierzchnię dachu i prawidłowo dobrać system rynnowy, tzn. średnicę rynien oraz rur spustowych. Jak zatem obliczyć efektywną powierzchnię dachu?

Efektywna powierzchnia dachu (EPD), jaką należy odwodnić oblicza się według następującego wzoru:

\[
EPD = (W + \frac {H}{2} ) \cdot L [m^2]
\]

gdzie:

L – długość dachu [m],
H – wysokość dachu [m],
W – odległość mierzona w poziomie od narożnika do kalenicy dachu [m].

Powyższe wartości, które należy podstawić do wzoru zaznaczono na poniższym rysunku:

efektywną powierzchnię dachu

Na końcową wartość efektywnej powierzchni dachu wpływa również kształt dachu. Jeśli dach posiada narożniki zlokalizowane w odległości do 2 m od miejsca odpływu, to efektywną powierzchnię dachu należy zwiększyć o 10%. W innym wypadku (gdy odległość jest większa niż 2 m) powierzchnię dachu wystarczy zwiększyć o 5%. Po obliczeniu efektywnej powierzchni dachu należy dobrać właściwy rozmiar rynien i rur spustowych. W przypadku dachów o spadku mniejszym niż 10 stopni lub dachach płaskich, maksymalna efektywna powierzchnia dachu równa się powierzchni dachu.

W poniższej tabeli zestawiono wydajność dla elementów systemu orynnowania w zależności od efektywnej powierzchni dachu dla systemów wykonanych z PVC:

Wydajność rynien i rur spustowych PVC.

W przypadku rynien stalowych wydajność kształtuje się następująco:

Wydajność rynien i rur spustowych stalowych.

Warto zwrócić uwagę na to, że w przypadku, gdy rura spustowa zamontowana jest w środku rozpiętości rynny, to wydajność systemu może wzrosnąć nawet o 90%. Tabele określające wydajność poszczególnych systemów można znaleźć w katalogach sprzedawcy, na podstawie których można dobrać rynny i rury spustowe.


Zobacz też

Jak obliczyć kąt nachylenia dachu?

Dach płatwiowo-kleszczowy

Rodzaje pokryć dachowych

Dachówki cementowe

Krycie dachówkami

efektywna powierzchnia dachujak dobrać rynny
Udostępnij:
Jak obliczyć efektywną powierzchnię dachu?
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022