Krycie dachówkami - rozstaw łat i rodzaje dachówek
dachówka ceramiczna, krycie dachówkami

Krycie dachówkami

Krycie dachówkami rozpoczyna się po wykonaniu podkładu oraz wyprowadzeniu wszystkich elementów przechodzących przez połać dachową, takich jak: przewody dymowe, wentylacyjne, itp. Podczas układania dachówek należy przestrzegać następujących zasad:

  • prace dla dachówek z uszczelnieniami spoin należy prowadzić w temperaturze dobowej wynoszącej powyżej 5°C,
  • dachówki mocuje się do podkładu. Sposób ich montażu zależy od rodzaju dachówki, jak i również od nachylenia połaci dachowej oraz strefy klimatycznej,
  • pierwszy rząd dachówek należy opierać na desce okapowej, kolejne warstwy układa się w taki sposób, aby dolna część wyżej układanej dachówki, przyciskały górne części niższych.
Krycie dachówkami mnich-mniszka

Dachówki mnich-mniszka montuje się bezpośrednio do łat w taki sposób, aby poszczególne rzędy tworzyły pionowe rynny. Połączenia sąsiednich mniszek zakrywa się mnichami montowanymi na wcięciach, tworząc regularną falę. Styki mniszek powinny tworzyć linie prostopadłe oraz być do siebie równoległe. Ewentualne odchylenia nie powinny być większe niż 20 mm na całej długości pasa. Układając mniszki należy zachować właściwy odstęp tak, aby dwie mniszki przykrywał jeden mnich. Mnichy układa się w zaczepach dwóch sąsiednich mniszek, a następnie mocuje drutem do gwoździ wbitych do łat.

Krycie karpiówką pojedynczo

Układanie dachówek rozpoczyna się przy okapie, kończąc przy kalenicy podwójną warstwą dachówek. Każdy kolejny rząd dachówek powinien zachodzić na niższą warstwę minimum 15 cm. Należy również pamiętać o zachowaniu przesunięcia w stosunku do niżej położonych warstw wynoszącego połowę szerokości dachówki.

Układanie karpiówki: 1 – łata, 2, dachówka karpiówka, 3 – gwoździe.

Krycie dachówką karpiówką pojedynczo nie jest zalecane w budynkach z poddaszem użytkowym, ponieważ rozwiązanie to nie zapewnia wystarczającej szczelności.

Krycie karpiówką podwójnie

Kryjąc karpiówką podwójnie można wyróżnić dwa rodzaje pokryć: w koronkę oraz łuskę. Decydując się na koronkę, na każdej łacie montuje się dwie warstwy dachówek (rozstaw łat wynosi od 25 do 28 cm). Dolną warstwę dachówek układa się zaczepiając o łaty systemowymi zaczepami. Dachówki górnej warstwy układa się opierając zaczepy o górne krawędzie dachówek dolnej warstwy. Dachówki należy układać pamiętając o przesunięciu każdej warstwy o połowę szerokości dachówki. Ułożone podwójnie równolegle do okapu rzędy dachówek powinny zachodzić na dachówki niższego rzędu na długość wynoszącą od 12 do 15 cm. Niezależnie od sposobu krycia, jak i wymaganej szczelności dachówki można układać na sucho i na zaprawę. Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku styki dachówek równoległych do okapu należy podklejać zaprawą wapienną.

Krycie karpiówką podwójnie w koronkę: 1 – łaty, 2 – dachówka karpiówka.

W przypadku krycia w łuskę dachówki opierane są na jednej łacie przy zachowaniu osiowego rozstawu łat wynoszącego 15 cm. Na każdej z łat opiera się tylko jeden rząd dachówek, z wyjątkiem dachówek znajdujących się przy okapie oraz w kalenicy. Dachówki opiera się na łatach noskami z zachowaniem przesunięcia wynoszącego połowę szerokości dachówki. Dachówkę mocuje się i uszczelnia dokładnie w taki sam sposób, jak w przypadku krycia w koronkę.

Krycie karpiówką podwójnie w łuskę: 1 – łaty, 2 – dachówka karpiówka.
Krycie dachówką zakładową

Dachówka zakładowa jest najpopularniejszym rozwiązaniem. Dachówki układa się zaczynając od okapu na łatach w rozstawie od 30 do 32 cm. Dachówki posiadają specjalne wyżłobienia na swojej powierzchni, dzięki czemu pokrycie po ułożeniu jest szczelne. Dachówkę układa się równolegle do okapu zachowując zakład wynoszący od 7 do 10 cm. Przy nachyleniu połaci dachowej wynoszącym 35° zaleca się uszczelnienie styków czołowych zaprawą.

Krycie dachówką holenderką

Dachówki holenderki nazywane również esówkami, układa się zaczynając od okapu na łatach w rozstawie od 26 do 32 cm. Dachówki powinny zachodzić na niżej położone rzędy na długość od 7 do 13 cm. Mocowane są do łat, jak dachówki zakładowe. Po ułożeniu styki dachówek powinny być prostopadłe do okapu oraz powinny tworzyć linie proste.

Rodzaj pokryciaDopuszczalne pochylenie [%]Liczba dachówek [szt/m2]*Rozstaw łat [cm]
Mnich-mniszka80 – 1503030
Karpiówka pojedynczo80-1202820-25
Karpiówka podwójnie w łuskę60-12047-5014-16
Karpiówka podwójnie w koronkę70-10050-5870-100
Zakładowa50-10018-2030-32
Holenderka60-12018-2026-30
Dopuszczalne pochylenie połaci dachowej, liczba dachówek na m2 oraz rozstaw łat (* rozstaw łat wynika z kart producenta).

Zobacz też

Pokrycia papowe – przygotowanie podłoża

dachówka ceramicznarodzaje pokryć dachowych
Udostępnij:
Krycie dachówkami
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
1 reakcja
love
1
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022