Ciągliwość stali zbrojeniowej - klasy, normy, znaczenie
Ciągliwość stali zbrojeniowej

Ciągliwość stali zbrojeniowej

Ciągliwość stali zbrojeniowej jest równie ważnym parametrem charakteryzującym stal co granica plastyczności. Parametr ciągliwości odnosi się do sytuacji, w której naprężenia w konstrukcji przekraczają granicę plastyczności (czyli w fazie odkształceń plastycznych). Zgodnie z normą ciągliwość stali jest to zdolność materiału do uzyskania znacznych odkształceń (wydłużeń) w wyniku uplastycznienia stali, jednak przed osiągnięciem wytrzymałości stali, po której następuje zerwanie pręta. Jest to więc niezwykle ważny parametr w przypadku, gdy w konstrukcji zostały przekroczone dopuszczalne obciążenia. Oznacza to, że po przekroczeniu naprężeń równych granicy plastyczności, stal zbrojeniowa ulega uplastycznieniu, dzięki czemu możliwe są znacznie większe odkształcenia. Konstrukcje zbrojone stalą o niskiej ciągliwości mogą ulec zniszczeniu w sposób gwałtowny. W przypadku stali o wysokiej ciągliwości w pierwszej kolejności pojawiają się ugięcia i zarysowania, dzięki czemu możliwe jest podjęcie działań zapobiegających katastrofie.

Ciągliwość stali zbrojeniowej według Eurokodu

Zgodnie z obecnie obowiązującą normą do projektowania konstrukcji żelbetowych Eurokod 2 — Projektowanie konstrukcji z betonu — Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków wyróżnia się trzy klasy ciągliwości (plastyczności) stali zbrojeniowej:

Klasa staliGranica plastyczności fyk [MPa]Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do granicy plastyczności k=(ft/fy)kWydłużanie procentowe pod maksymalnym obciążeniem εuk
A (Stal zbrojeniowa o niskiej ciągliwości)400 ÷ 6001,052,5
B (Stal zbrojeniowa o średniej ciągliwości)400 ÷ 6001,085,0
C (Stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości)400 ÷ 6001,15 ÷ 1,357,5
Ciągliwość stali zbrojeniowej według normy PN-EN 1992-1-1

Im wyższa klasa ciągliwości stali tym stal jest lepsza. Stosunek charakterystycznej wytrzymałości stali na rozciąganie (ftk dawniej Rm) do charakterystycznej wartości granicy plastyczności (fyk dawniej Re) jest parametrem określającym zapas wytrzymałości stali po osiągnięciu granicy plastyczności. Kolejnym parametrem określającym ciągliwość stali jest wydłużenie przy maksymalnej sile εuk, który określa maksymalne procentowe wydłużenie próbki w przypadku maksymalnej wartości obciążenia odpowiadającej największemu naprężeniu charakterystycznej wytrzymałości stali na rozciąganie ftk.

Klasyfikacja gatunków stali według Eurokodu

Klasa
ciągliwości
stali
Znak
gatunku stali
Nominalna
średnica prętów φ
Charakterystyczna granica
plastyczności f
yk lub f0,2k
Wytrzymałość charakterystyczna
stali na rozciąganie f
t
ABST 500 KR6 ÷ 12500550
AB 500 A4 ÷ 16500550
ASt 500 B6 ÷ 14500550
ABST 500 S(A)8 ÷ 32500550
ARB 5006 ÷ 40500550
ARB 500 W6 ÷ 40500550
BBST 500 S(B)8 ÷ 32500550
BRB 4006 ÷ 40400440
BRB 400 W6 ÷ 40400440
BRB 500 WZ8 ÷ 32500550
BBST 500 WR8 ÷ 32500550
B34GS6 ÷ 32410550
CB 500 SP8 ÷ 32500575
C35G2Y6 ÷ 20410550
C20G2VY-b6 ÷ 28490590
Klasyfikacja gatunków stali zbrojeniowej według normy PN-EN 1992-1-1

Bibliografia:

[1] PN-EN 1992-1+AC+Ap 1,2,3: 2008, Projektowanie konstrukcji z betonu, Część 1-1:  Reguły ogólne i reguły dla budynków.

Zobacz też:

Stal zbrojeniowa – klasy i gatunki stali

Skurcz betonu

Klasy wytrzymałości betonu wg Eurokodu 2 PN-EN 1992

Rodzaje cementów

Ciągliwość stali zbrojeniowej
Udostępnij:
Ciągliwość stali zbrojeniowej
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022