Dokumenty formalne w BIM: EIR
eir

Dokumenty formalne w BIM: EIR

W naszym poprzednim artykule omówiliśmy dokument BEP, czyli BIM Execution Plan, który nie mógłby istnieć bez EIR (Employer Information Requirement) – wymagań informacyjnych zamawiającego. Istnieje ściśle powiązanie między tymi dwoma dokumentami, ponieważ BEP jest odpowiedzią na postawione przez EIR wymagania informacyjne. 

Czym jest EIR?

Employer Information Requirement lub ostatnio rozwijane Exchange Information Requirements (EIR) jest podstawowym dokumentem zamawiającego, który określa cele i sposób zarządzania informacją o projekcie, wymaganą od wszystkich uczestników inwestycji. EIR może obejmować różne etapy projektu, takie jak koncepcja, projektowanie, budowa, przekazanie i użytkowanie. Norma PN-EN ISO 19650-1 definiuje EIR jako specyfikację danych, ich czas, sposób i odbiorców w kontekście udzielania informacji dotyczących prac budowlanych, towarów lub usług.

Jak napisać EIR?

Tworzenie właściwego EIR nie musi być tak skomplikowane, jak się wydaje. Szczęśliwie, BIM jest już powszechnie akceptowany i zintegrowany z naszymi prawnymi ramami i metodologią prowadzenia prac budowlanych. Istnieje dostępny bezpłatny szablon, który można pobrać ze strony Ministerstwa Rozwoju i Technologii, klikając w ten link.

Elementy Wymagań Informacyjnych Zamawiającego 

EIR jak BEP powinien zostać podzielony na sekcje. Wymienię w kilku punktach co powinna zwierać każda z nich:

 1. Wprowadzenie – opis inwestycji oraz opis projektu, krótki opis celu dokumentu, oczekiwania dotyczące BEP, oraz terminologię.
 2. Wymagania techniczne, czyli ogólne wymagania dotyczące zawartości generowanych danych podczas pracy nad projektem. 
 3. Opis wymagań dotyczących oprogramowania stosowanego w procesie projektowym i koordynacyjnym. Nie należy tu wskazywać jednak konkretnego producenta lub nazwy. Najlepiej żeby projekt został oparty o popularne formaty tj. IFC i takie oprogramowanie powinno zostać zasugerowane. 
 4. Poziom szczegółowości modelu BIM, czyli określenie wymagań dotyczących LOD i LOI.  Na tym etapie jest to niezmierne ważne, ponieważ będzie to rzutować na cały proces BIM na projekcie.
 5. Sporządzenie listy stosowanych formatów danych i określenie wymagań dotyczących wymiany między uczestnikami procesu. Najlepszym rozwiązaniem byłoby gdyby ten obszar był rozpatrywany łącznie z punktem 3 dotyczącym oprogramowania i platform. 
 6. Koordynaty lokalizacji modelu: wymaganie dotyczące określenia wspólnego punktu wstawienia modeli, aby uniknąć kolizji i błędów wynikających z nieprawidłowej lokalizacji.
 7. Określenie wymagań dotyczących jednostek stosowanych podczas pracy z modelami BIM.
 8. Równie istotne jest ustalenie wymagań szkoleń, jeśli oferta obejmuje specyficzne oprogramowanie związane z obsługą modelu informacyjnego, takie jak aplikacje do zarządzania nieruchomościami lub oprogramowanie do koordynacji, inwestor może zdefiniować swoje potrzeby dotyczące systemu szkoleń dla swojego personelu.
 9. Opisanie wymagań dotyczących administrowaniem procesu. Określenie standardów projektowych, koordynacji na projekcie, struktury folderów, nomenklatury nazewnictwa plików itp. Wyznaczenie kluczowych ról w projekcie, zarządzanie platformą CDE ochrona i bezpieczeństwo danych. 
 10. Określenie wymagań danych realizacyjnych, które obejmują opis warunków, które inwestor pragnie osiągnąć przy wykorzystaniu informacji BIM, kompetencji, a także zakresu i zawartości danych BIM w zależności od poszczególnych etapów realizacji projektu.

Podsumowanie

Dokument formalny EIR (Employer Information Requirement) to kluczowy dokument zamawiającego, który określa sposób i cele zarządzania informacją na projekcie. Definiuje on wymagania dotyczące czasu i sposobu przekazywania danych. Tworzenie EIR nie musi być skomplikowane ponieważ ustawodawcy przygotowali poprawnie wyglądający szablon wg. którego można napisać własny dokument. 


Zobacz też:

Dokumenty formalne w BIM: BEP


Zdjęcie dodane przez Karolina Grabowska: https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/kobieta-biuro-polaczenie-komputer-4491430/

BEPbimEIR
Udostępnij:
Dokumenty formalne w BIM: EIR
Napisane przez
Michał Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
5 reakcji
love
5
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022