Badanie wilgotności podłoża - metoda CM/karbidowa
metoda CM

Badanie wilgotności podłoża – metoda CM/karbidowa

Jedną z najpopularniejszych metod stosowanych w celu badania wilgotności podłoża jest metoda CM (Carbid Mess) zwana jako karbidowa. Na czym polega badanie wilgotności podłoża metodą CM oraz jak wykonać badanie?

Badanie wilgotności podłoża – metoda CM

Badanie wilgotności podłoża wykonuje się za pomocą higrometru CM określającego stopień wilgotności podłoża. Procedurę badawczą należy rozpocząć od pobrania próbek materiału (20 g). Próbki do badania wilgotności nie mogą pochodzić z wierzchnich warstw badanego podłoża. W związku z tym wierzchnią warstwę urobku należy odrzucić pobierając materiał z wewnątrz podłoża.

Próbki można pozyskać poprzez wykucie bądź wywiercenie otworów. Ważne jest, aby frakcja badanego materiału nie miała więcej niż 2 mm średnicy, dlatego większe kawałki należy porozbijać młotkiem lub odrzucić. Z pokruszonego materiału należy odważyć wymaganą ilość materiału, a następnie umieścić w stalowej butli wyposażonej w manometr wraz z ampułką karbidu oraz stalowymi kulkami. Zamkniętym pojemnikiem należy wstrząsać przez do około 3 minut, tak, by znajdujące się w butli stalowe kulki rozbiły ampułkę zawierającą karbid. Powstały w pojemniku gaz (acetylen) powoduje wzrost ciśnienia, które zależy od ilości wody w badanej próbce (wraz ze wzrostem ilości wody ciśnienie wewnątrz pojemnika jest większe). Po wykonaniu ww. czynności należy odczekać około 20 minut, a następnie odczytać wskazanie z manometru, na podstawie którego określa się wilgotność masową materiału.

UWAGA: W przypadku wykuwania materiału nie można stosować urządzeń mechanicznych. Ponadto pozyskanie próbek wraz z rozdrobnieniem powinno odbywać się na tyle szybko, aby nie doprowadzić do zmiany wilgotności badanego materiału. Pozyskanego materiału nie można również dotykać dłonią, co mogłoby wpłynąć na wilgotność pobranej próbki.

Stopień zawilgocenia podłoża

Jeśli wilgotność podłoża wynosi:

  • nie więcej niż 3% – wilgotność podłoża jest dopuszczalna,
  • od 3 do 5% – podłoże o podwyższonej wilgotności,
  • w przedziale od 5 do 8% – podłoże średniowilgotne,
  • od 8 do 12% – podłoże silnie zawilgocone,
  • więcej niż 12% – podłoże mokre.

Zobacz też:

Młotek Schmidta – badanie wytrzymałości betonu

Pull-off – badanie wytrzymałości na odrywanie

Metoda badań pull-out

Identyfikacja zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych

Odwierty rdzeniowe i przewierty kontrolne betonu

metoda CM
Udostępnij:
Badanie wilgotności podłoża – metoda CM/karbidowa
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022