Naprawa pęknięć posadzki: przyczyny
Naprawa pęknięć posadzki

Przyczyny pęknięć posadzki i ich naprawa

Przed wykonaniem warstw wykończeniowych posadzki należy dokładnie zweryfikować jej stan techniczny, tak, aby podłoże charakteryzowało się jak najlepszymi parametrami wytrzymałościowymi i było pozbawione rys i pęknięć. Wszelkie pęknięcia posadzki podlegają naprawie. Jakie są zatem przyczyny pęknięć posadzki oraz jak wygląda ich naprawa?

Przyczyny pęknięć posadzki

Podjęcie odpowiednich działań związanych z naprawą posadzki zależy od właściwego określenia przyczyn ich powstania. Uszkodzenia mogą powstać zarówno z winy materiału, jak i niewłaściwego wykonania. Pęknięcia posadzek mogą powstać w wyniku:

 • nieodpowiedniej pielęgnacji po wykonaniu posadzki (np. zbyt szybkie wysychanie w wyniku wysokich temperatur),
 • braku szczelin dylatacyjnych lub ich nieprawidłowego wykonania,
 • zbyt dużego obciążenia posadzki (są to tzw. pęknięcia eksploatacyjne).

Pęknięcia posadzek można również zaobserwować w przypadku łączenia materiałów o różnej rozszerzalności termicznej. Świetnym przykładem jest wykonanie posadzki betonowej na drewnianym podkładzie.

Naprawa pęknięć posadzki

Pęknięcia posadzki można podzielić na te, które przebiegają przez całą grubość posadzki oraz na pęknięcia powierzchniowe. W zależności od rodzaju pęknięć posadzki należy stosować inne metody naprawcze.

Pęknięcia przez całą grubość posadzki

Naprawa pęknięć konstrukcyjnych posadzki polega na tzw. zszywaniu, co wiąże się z następującymi czynnościami:

 • W pierwszej kolejności należy przygotować podłoże: pęknięcia posadzki należy poszerzyć oraz pogłębić na całej jej długości na głębokość ok. 2 cm. Następnie należy wykonać nacięcia poprzeczne do pęknięcia o długości co najmniej 10 cm (po 5 cm z każdej str.) w rozstawie wynoszącym minimum 20 cm,
 • Po wykonaniu ww. czynności wszystkie bruzdy należy dokładnie oczyścić pozbywając się drobnych fragmentów posadzki oraz pyłu,
 • W poprzeczne nacięcia o długości 10 cm umieszcza się klamry faliste (w przypadku pęknięć większych niż 5 mm należy zastosować zbrojenie o średnicy 10 mm). Następnie bruzdy zalewa się żywicą i na świeżo zasypuje piaskiem kwarcowym,
 • Po całkowitym wyschnięciu masy wypełniającej należy usunąć nadmiar piasku.

Naprawa pęknięć powierzchniowych

Naprawa pęknięć powierzchniowych polega na zamknięciu spękań, w tym celu należy:

 • Wykonać pogłębienie pęknięcia w kształcie litery V na całej długości pęknięcia,
 • Oczyścić wykonaną bruzdę i odpylić,
 • Zalać oczyszczoną bruzdę żywicą i na świeżo zasypać piaskiem kwarcowym,
 • Po całkowitym wyschnięciu masy wypełniającej należy usunąć nadmiar piasku.

W przypadku zbyt dużych zniszczeń posadzki, np. w wyniku nadmiernych obciążeń, naprawa posadzki wiąże się z jej odtworzeniem.


Zobacz też:

Dylatacja posadzki – jakie są rodzaje dylatacji?

Co to jest jastrych? Rodzaje jastrychów

Wykonywanie konstrukcji betonowych – Odbiór deskowania

Pielęgnacja betonu

Klasy wytrzymałości betonu wg Eurokodu 2 PN-EN 1992

Dylatacja posadzkiNaprawa pęknięć posadzkiPosadzka betonowazbrojenie posadzek
Udostępnij:
Przyczyny pęknięć posadzki i ich naprawa
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022