Abecadło Geodezji
geodezja

Abecadło Geodezji

Czym w ogóle jest geodezja? Kim jest geodeta? Jakimi najczęściej pracami zajmuje się geodeta? Jakie sprzęty pomiarowe, i nie tylko, są niezbędne do realizacji pomiarów geodezyjnych? O tym i o wielu innych aspektach geodezji dowiecie się z tego artykułu.

Czym jest geodezja?

Geodezja to jedna z najstarszych dziedzin naukowych. Nazwę geodezja wprowadził Arystoteles. Pochodzi ona od greckich słów:
Geo – Ziemia,
Diaso – będę dzielił.

Geodezja jest działem nauk matematycznych, którego zadanie polega na dokonywaniu pomiarów powierzchni ziemi, a także opracowywaniu ich wyników.

Geodezja, choć często może jej nie dostrzegamy, jest bardzo istotną dziedziną nauk w kontekście rozwoju całego państwa. Ma zastosowanie w tworzeniu map i planów niezbędnych dla celów: wojskowych, gospodarki terenami, planistyki, budownictwa, inżynierii lądowej i wodnej, górnictwa, rolnictwa i leśnictwa, skarbowości, statystyki i wielu innych dziedzin.

Geodezję dzielimy na geodezję wyższą i niższą. Przedmiotem badań geodezji wyższej są pomiary wielkich obszarów kuli ziemskiej, jak np. poszczególnych państw lub znacznych jej części. Natomiast, jeśli chodzi o geodezję niższą, to dotyczy ona znacznie mniejszych obszarów o promieniu maksymalnie kilkunastu km2.

Kim jest i co robi geodeta?

Geodeta to osoba zajmująca się terenowymi pomiarami sytuacyjno – wysokościowymi i opracowywaniem wyników tych pomiarów.

W zawodzie geodety doświadczenie odgrywa kluczową rolę. Osoba wykonująca ten zawód powinna posiadać odpowiednie uprawnienia geodezyjne w tym zakresie. Uprawnienia te zdobywa się poprzez wieloletnią praktykę i wymaganą liczbę prac. Końcowym etapem zdobycia uprawnień jest trzystopniowy państwowy egzamin, który obejmuje zagadnienia z określonego zakresu.

Obecnie w Polsce nadaje się następujące zakresy uprawnień zawodowych:

 1. Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;
 2. Rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;
 3. Geodezyjne pomiary podstawowe;
 4. Geodezyjna obsługa inwestycji;
 5. Geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych;
 6. Redakcja map;
 7. Fotogrametria i teledetekcja.
Fot.1 Geodeta podczas pomiarów geodezyjnych

W przypadku mojej działalności, mogę wykonywać prace w zakresie 1, aczkolwiek pracuje rzetelnie na to, aby w niedalekiej przyszłości móc wykonywać również prace z zakresu 2. Mogą Państwo również sprawdzić czy dany geodeta ma uprawnienia zawodowe do wykonywania danego zakresu TUTAJ. Na przykładzie mojej osoby wyświetli się Państwu nr 891 uprawnień. Dwie pierwsze cyfry oznaczają rok wprowadzenia w prawie danego zakresu, a trzecia cyfra oznacza numer uprawnień.

Uprawnienia z zakresu 1 upoważniają mnie do wykonywania między innymi takich prac jak:

 1. Mapa do celów projektowych;
 2. Tyczenie budynków, a także innych elementów terenu;
 3. Inwentaryzacja budynków i innych elementów terenu.

Geodezyjne urządzenia pomiarowe

W obecnych czasach na pierwsze miejsce wysuwa się odbiornik GNSS (Global Navigation Satellite Systems), zwany potocznie GPS-em. Za pomocą tego urządzenia można wykonać większość prac związanych z geodezją niższą. Ograniczenia, jakie ma to urządzenie to dokładność, którą w zależności od otrzymanych poprawek szacuje się na 3-5cm. Jeżeli potrzebujemy większej dokładności, np. do wytyczenia budynku, to sięgamy po tachimetr, który w zależności od swojej jakości może osiągnąć dokładność kilku milimetrów. Urządzenie, które pozwoli nam określić wysokość np. studzienki kanalizacyjnej z dokładnością nawet milimetrową to niwelator.

Poza wyżej wymienionymi urządzeniami w pracy geodety niezbędne są również:

 1. Komputer, drukarka, niezbędne oprogramowania;
 2. Tyczka na odbiornik GNSS;
 3. Telefon z siecią komórkową;
 4. Statyw do tachimetru i niwelatora;
 5. Taśmy pomiarowe, np. 5 i 30 metrowa, do pomiarów kontrolnych szczegółów terenowych;
 6. Tyczka z pryzmatem („małym” do dokładnych pomiarów, a także „dużym” do pomiarów, gdzie nie jest wymagana tak duża precyzja) (Fot.2);
 7. Wiaderko, paliki, farby, młotek, gwoździe, markery odporne na deszcz, łata niwelacyjna, szpadel, łom, klucze ampulowe, szkicownik, długopis, ołówek, zestaw radiotelefonów, dalmierz laserowy, powerbank itp.
Mały i duży pryzmat
Fot.2 Mały i duży pryzmat

Geodezja to bardzo rozbudowana dziedzina naukowa, a należy nadmienić, że artykuł przedstawia jedynie jej małą część. Aby móc pełnoprawnie wykonywać zawód geodety potrzeba lat doświadczeń, setek godzin poświęconych na naukę oraz ciągłe bycie na bieżąco ze zmieniającą się technologią i podstawami prawnymi.


Autor :

inż. Marcin Rychta

MR GEODEZJA dokładność, rzetelność i usługi wysokiej jakości..


Zobacz też:

Przygotowanie terenu do robót ziemnych

Zagospodarowanie terenu budowy

Sposób ujęcia i wyceny gruntu

geodetaGNSSniwelatortachimetrurządzenia pomiarowe
Udostępnij:
Abecadło Geodezji
Napisane przez
Marcin Rychta
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022