Przygotowanie terenu do robót ziemnych
Przygotowanie terenu do robót ziemnych

Przygotowanie terenu do robót ziemnych

Jedną z podstawowych czynności, jaką należy wykonać przed przystąpieniem do robót ziemnych jest odpowiednie przygotowanie terenu (tzw. prace przygotowawcze). Proces ten składa się z wielu istotnych prac, których wykonanie jest niezbędne podczas dalszej realizacji robót ziemnych. Na czym zatem polegają prace związane z przygotowaniem terenu do robót ziemnych?

Przygotowanie terenu do robót ziemnych – prace przygotowawcze

Zanim jednak przejdziemy do wyszczególnienia najważniejszych punktów warto zdefiniować, czym są roboty ziemne. Otóż roboty ziemne (tzn. roboty budowlane) to proces polegający na wydobywaniu oraz przemieszczaniu gruntu naturalnego w inne miejsce, w którym to następnie nadaje mu się nowy kształt na podstawie dokumentacji projektowej. Świetnym przykładem są prace związane z kształtowaniem terenu, do których zalicza się np. wykonywanie nasypów, wałów itp. budowli ziemnych. Do robót ziemnych zalicza się również prace związane z:

 • wykonywaniem fundamentów zarówno budowli podziemnych, jak i naziemnych,
 • budową instalacji podziemnych, np. różnego rodzaju rurociągów lub sieci teletechnicznych,
 • budową dróg, parkingów itp.

Do robót związanych z przygotowaniem terenu zalicza się następujące prace:

 • wycinka drzew i krzewów,
 • usunięcie darniny oraz warstwy ziemi (tzw. humusu),
 • wykonanie prac rozbiórkowych obiektów budowlanych bądź ich pozostałości po tych obiektach, np. fundamentów znajdujących się w obrębie planowanych robót ziemnych,
 • usunięcie z terenu gruzu, kamieni itp. zanieczyszczeń,
 • usunięcie kolizji sieci naziemnych lub podziemnych kolidujących z planowaną inwestycją,
 • przygotowanie dróg dojazdowych, objazdowych itp. na potrzeby budowy, jak i również w celu zapewnienia odpowiedniej komunikacji,
 • jeśli zachodzi taka konieczność należy zadbać o osuszenie oraz odwodnienie terenu, na którym będą wykonywane przyszłe roboty ziemne. Aby wykonać odwodnienie terenu w miejscu prowadzenia robót ziemnych należy:
  • zasypać/wyrównać wszystkie miejsca, w których istnieje ryzyko zbierania się wód opadowych,
  • zapewnić odpowiedni spływ wód opadowych z miejsca przeznaczonego pod dane przedsięwzięcie,
  • stosować urządzenia odwadniające, np. takie jak drenaże lub rowy odprowadzające.

Literatura:

[1] Gradkowski K., Żurawski S., “Budowle i roboty ziemne”, Warszawa 2003.
[2] Praca zbiorowa pod redakcją Janusza Panasa, “Nowy Poradnik majstra budowlanego” Warszawa, Arkady, 2008.


Zobacz też:

Metody wykonywania nasypów

Zakres badań geotechnicznych

Bilans mas ziemnych – objętość wykopów i nasypów

Kategorie geotechniczne

Grunt jako ośrodek trójfazowy

Przygotowanie terenu do robót ziemnychroboty ziemne
Udostępnij:
Przygotowanie terenu do robót ziemnych
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022