Zarządzanie danych w budownictwie: integracja EDMS i MMS
Integracja środowiska bim

Zintegrowane środowisko BIM

W czasach eksplozji rozwiązań cyfrowych w budownictwie często zastanawiamy się nad integrowaniem środowisk, których używamy. O ile od strony wymiany plików sprawa jest częściowo jasna, przez rozwój formatu IFC, to od strony migracji danych mamy sprawę otwartą. Biorąc pod uwagę przepływ informacji biznesowych, wykorzystywane są najczęściej platformy CDE (common data environment). Składają się one z dwóch elementów. Za uporządkowany przepływ dokumentów odpowiada moduł EDMS (electronic document management system), a do zarządzania modelem wykorzystywany jest moduł MMS (model management system).

Moduł EDMS

Moduł lub platforma EDMS, inaczej zintegrowane środowisko zarządzania dokumentami elektronicznymi to nic innego, jak repozytorium dokumentów elektronicznych. System ma za zadanie odbierać, przechowywać, wysyłać i archiwizować dokumenty cyfrowe. Łatwość poruszania po bazie danych zapewniają tzw. metadane. Obecne platformy cyfrowe pozwalają na przechowywanie plików w niemal wszystkich formatach. Coraz więcej rozwiązań posiada moduł OCR (konwersja skanów do tekstu). Z najprostszymi rozwiązaniami tego typu mamy do czynienia kupując nowy komputer OneDrive (SharePoint) lub rejestrując konto na Google (Google Drive). Jednak profesjonalne systemy wbudowane w CDE powinny zawierać przede wszystkim następujące elementy:

 • Indeksowanie – każdy dokument powinien posiadać indywidualny numer ID oraz Metadane,
 • Metadane – to nic innego, jak wpis do bazy danych (atrybut) zawierający dodatkowe informacje o dokumencie, np.: datę powstania, datę wgrania, autora, informacje o użytkowniku, który zamieścił plik,
 • Walidacja danych – system powinien sprawdzić czy wgrywany dokument jest kompletny,
 • Bezpieczeństwo – system powinien być odporny na cyberataki oraz dostanie się osób niepowołanych. Najlepiej gdyby spełniał normy ISO 9001 i ISO 13485,
 • Wersjonowanie – każdy dokument powinien automatycznie zostawać poddany archiwizacji w przypadku jego zmiany. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość powrotu do poprzedniej wersji dokumentu w przypadku jej sfałszowania lub usunięcia fragmentu,
 • Integracja – dobry system zapewnia integrację poprzez udostępnienie interfejsu programistycznego API przy użyciu popularnych standardów tj.: SOAP, RESTfull, LDAP, WebDAV, ODMA,
 • Workflow – platforma powinna umożliwić procesowanie dokumentów, czyli umożliwić ustawienie dostępu do danych przez określone osoby, procesu akceptacji danych oraz zapewnić możliwość ustawienia wysyłania automatycznych wiadomości,
 • Wieloplatformowość – zintegrowane środowisko przepływu dokumentów powinno działać na każdym systemie operacyjnym!
 • Możliwość pracy wspólnej – aplikacja powinna działać w taki sposób, żeby nie utrudniać pracy innym użytkownikom w tym samym czasie. Unikaj platform, które pozwalają na edycję tego samego zasobu dwóm użytkownikom w tym samym czasie bez trybu pracy wspólnej w czasie rzeczywistym!
 • Tworzenie dokumentów – moduł do szybkiej edycji, tworzenia i włączania w obieg dokumentów, będzie dodatkowym atutem.

Zintegrowane środowisko zarządzania modelem

Wspomniany we wstępie MMS (model management system) to nic innego, jak przeglądarka modeli 3D wyposażona we wszystkie narzędzia swobodnego dostępu do struktury modelu, parametrów i metadanych jego komponentów. Ważną kwestią jest to, że zintegrowany Viewier w platformę CDE nie jest obligatoryjny. Na świecie są rozwiązania oparte o przeglądarki modeli zainstalowane lokalnie. Jednakże posiadając model realizowanego obiektu, wybór platformy mającej możliwość podglądu modelu może przynieść więcej korzyści niż strat. Profesjonalny system powinien zawierać następujące elementy:

 • Wyświetlanie danych 3D – możliwość wyświetlania modeli w formacie otwartym, tj. IFC przy zachowaniu kompatybilności z najnowszą wersją formatu,
 • Wyświetlania plików 2D – obsługa rysunków w formatach: *.dxf, *.pdf,
 • Metadane – integralność z danymi meta,
 • Parametryzacja – możliwość parametryzacji elementów modelu, choć to nie jest obligatoryjne może bardzo pomóc,
 • Interfejs – pozwalający na oznaczanie elementów, wydzielanie działek roboczych, pomiary, filtrowanie i zestawianie,
 • Integracja – możliwość dostępu do interfejsu API. Może się to przydać do rozszerzania powłoki CDE o dodatkowe funkcje, np. VR i AR,
 • Dodatkową zaletą będzie możliwość pracy wspólnej w czasie rzeczywistym, wykrywanie kolizji i tj. w przypadku EDMS – wieloplatformowość i workflow.

Na koniec

W artykule poruszyliśmy kwestię integracji danych oraz wymagań, jakie powinna mieć porządna platforma do zarządzania danymi. Należy pamiętać, że na rynku istnieje też soft, który oferuje harmonogramy, facility management, tworzenie kart materiałowych, itp. czy nawet sterowanie maszynami, ale jest to temat na inny artykuł (to tak dla czepialskich). Mam nadzieję, że zwrócicie uwagę przy doborze środowiska na przedstawione powyżej elementy.

Zobacz też:

Co to jest obiekt BIM? I czym się charakteryzuje?

Masowe dodawanie parametru IFC

Obraz Dirk Wouters z Pixabay

Udostępnij:
Zintegrowane środowisko BIM
Napisane przez
Michał Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
 • Najnowsze komentarze
 • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022