Zabezpieczenie terenu przy pracach wysokościowych
Pracownik budowlany sterujący podnośnikiem koszowym, podnośnik koszowy podczas pracy, BHP przy pracach wysokościowych

Zabezpieczenie terenu przy pracach wysokościowych

Prace na wysokościach, na przykład z kosza podnośnika koszowego, często związane są z wykonywaniem ryzykownych działań. Dlatego ważne jest, aby możliwie jak najlepiej zabezpieczyć teren wokół miejsca realizacji. Pozwoli to na uniknięcie wystąpienia potencjalnych szkód dla zdrowia i życia człowieka.

Regulacje prawne 

Bezpieczeństwo na terenie wykonywania prac wysokościowych jest najważniejsze. Zwłaszcza gdy w pobliżu znajdują się osoby postronne, na przykład przechodnie. Kwestię organizacji oraz ochrony miejsc, gdzie podejmowane są ryzykowne czynności, regulują zapisy prawne. Jednym z nich jest rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 roku, które dotyczy zabezpieczenia terenu prowadzenia robót.

W świetle regulacji, przestrzeń, na której podejmowane są prace, powinna być odgrodzona lub właściwie oznaczona. Zwłaszcza, działając na wysokości, na przykład z kosza podnośnika koszowego. Konieczne jest zastosowanie w tym przypadku oznakowań oraz odpowiednich zestawów ochronnych, np. kasku lub odzieży odblaskowej.

Przy robotach nocnych ważne jest, aby użyć dodatkowo oświetleń ostrzegawczych. Pozwoli to na lepszą dostrzegalność terenu dla osób poruszających się w pobliżu. W sytuacji, gdy roboty prowadzone są na ulicach wokół osiedla mieszkalnego, miejsce należy zabezpieczyć przed dostępem przechodniów, odgradzając je taśmą lub barierkami.

Ustawa ta podkreśla również istotę oznakowania pracowników. Powinni być oni ubrani w kamizelki ochronne oraz odzież odblaskową. Dzięki temu będą lepiej widoczni.  

Miejsce wykonywania prac – istotne elementy

Wykonując prace na wysokościach, z wykorzystaniem podnośnika koszowego, należy odpowiednio zabezpieczyć teren wokół maszyny. Jest to bardzo istotne, zwłaszcza gdy działania podejmowane są na przykład na osiedlu, gdzie poruszają się ludzie.

Pracownik budowlany w kamizelce odblaskowej wyznaczający strefę niebezpieczną taśmą ostrzegawczą

Poza prawidłowym wydzieleniem strefy robót, zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra z 19.03.2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny prac budowlanych, konieczne jest odpowiednie oznakowanie terenu. W takiej sytuacji należy zastosować elementy ochronne i sygnalizacyjne, na przykład:

  • taśmy ostrzegawcze w kolorze biało-czerwonym lub żółto-czarnym,
  • pachołki,
  • zapory nożycowe,
  • barierki,
  • ogrodzenia tymczasowe.

W sytuacji, gdy możliwości ogrodzenia terenu są ograniczone, wymagane jest zastosowanie tablic ostrzegawczych. Ważne jest także, aby oznakować oraz udostępnić przejście dla pieszych, wydzielając odpowiednią strefę powyższymi elementami sygnalizacyjnymi.


BHP przy pracach wysokościowych
Udostępnij:
Zabezpieczenie terenu przy pracach wysokościowych
Napisane przez
Karol Zagajewski
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022