Właściwości betonu - gęstość, wytrzymałość, porowatość i inne
Właściwości betonu

Właściwości betonu

Beton jest kompozytem składającym się z kruszywa (wypełniacza), cementu (spoiwa) wody, a także z ewentualnych domieszek i dodatków. W zależności od rodzaju użytego do produkcji kruszywa oraz technologii otrzymujemy beton o różnej gęstości objętościowej. Ze względu na ciężar objętościowy można wyróżnić beton:

  • lekki, o gęstości objętościowej wynoszącej od 800 – 2000 kg/m3,
  • zwykły, o gęstości objętościowej wynoszącej od 2000 – 2600 kg/m3,
  • ciężki, o gęstości objętościowej większej niż 2600 kg/m3,

Wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie

Niewątpliwie jedną z najważniejszych właściwości betonu jest wytrzymałość na ściskanie, na jej podstawie określa się klasy wytrzymałości betonu. Określa się ją na podstawie próbek sześciennych 15x15x15 cm oraz walca o średnicy 15 i wysokości 30 cm. Próbki poddaje się badaniu po 28 dniach od ich wykonania (bądź w innym ustalonym terminie). Wytrzymałość na ściskanie określa się na podstawie próbek sześciennych (fck,cube), jest to tak zwana wytrzymałość gwarantowana betonu. Próba walcowa określa wytrzymałość charakterystyczną betonu na ściskanie (fck,cyl). Wytrzymałość betonu na rozciąganie jest o wiele mniejsza niż wytrzymałości na ściskanie co przyczynia się często do powstawania pęknięć lub zarysowań. Aby temu zapobiec stosuje się dodatkowo zbrojenie przenoszące siły rozciągające.

Nasiąkliwość i mrozoodporność

Kolejną istotną cechą betonu jest jego nasiąkliwość i mrozoodporność. Nasiąkliwość betonu nie powinna przekraczać 5% dla betonów narażonych bezpośrednio na działanie czynniki atmosferyczne. Mrozoodporność betonu otrzymuje się dzięki właściwemu napowietrzeniu mieszanki betonowej poprzez stosowanie specjalnych domieszek napowietrzających.

Wodoszczelność

Jest to cecha charakteryzująca odporność betonu na działanie wody pod ciśnieniem. Wodoszczelność betonu zależy przede wszystkim od jego porowatości. Beton wodoszczelny charakteryzuje się małą ilością wolnych przestrzeni w strukturze.

Przewodność cieplna

Jest to współczynnik przewodzenia ciepła dla betonu zwykłego z kruszywa kamiennego wynosi od 1 – 1,7 W/(m·K).

Porowatość betonu

Porowatość betonu zależy od porowatości kruszywa oraz zaczynu cementowego. Na właściwości betonu ma wpływ zarówno całkowita objętość porów jak i ich rozkład. Porowatość kruszywa znajdującego się w betonie jest znacznie niższa niż porowatość zaczynu cementowego.

Zobacz też:

Klasy wytrzymałości betonu wg Eurokodu 2 PN-EN 1992

Wibrowanie betonu

Pielęgnacja betonu

betonwłaściwości betonu
Udostępnij:
Właściwości betonu
Napisane przez
Paweł Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
1 reakcja
love
1
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022