Tarcza podatkowa: obniżanie podatku przez koszty finansowe
Tarcza podatkowa

Tarcza podatkowa

Legalnym i bezpiecznym sposobem na zmniejszenie zobowiązań podatkowych jest tarcza podatkowa. Efekt tarczy podatkowej polega na obniżeniu podatku dochodowego z tytułu poniesionych kosztów finansowych związanych z wykorzystaniem kapitału obcego.

Jak działa tarcza podatkowa ?

Tarcza podatkowa ma na celu obniżenie obciążeń podatkowych poprzez uwzględnienie w kosztach uzyskania przychodu określonych kosztów finansowych. Zaliczamy do nich m.in. odsetki od kredytu czy leasingu. Dzięki temu zmniejsza się podstawa opodatkowania, a co za tym idzie, podatek do zapłacenia jest niższy. Korzystając z leasingu operacyjnego do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć wydatki związane z opłatami wstępnymi i manipulacyjnymi, prowizjami dla firmy leasingowej, całkowitymi kwotami rat leasingowych, kosztami użytkowania przedmiotu leasingu. W leasingu finansowym w koszty te wchodzą odsetki, odpisy amortyzacyjne oraz koszty użytkowania przedmiotu leasingu. W koszty uzyskania przychodu wpisuje się także wydatki związane z wynajmem długoterminowym używanego samochodu. Do tarczy podatkowej można zaliczyć również stratę finansową na działalności gospodarczej. Należy odliczyć ją od dochodów w ciągu 5 lat od roku jej wykazania.

Kto może skorzystać z tarczy podatkowej?

Z tarczy podatkowej może skorzystać każdy przedsiębiorca osiągający zysk, od którego naliczany jest podatek dochodowy na zasadach ogólnych. Nie przysługuje ona w przypadku rozliczania się za pomocą karty podatkowej czy też w formie ryczałtu, ponieważ wówczas nie wykazuje się żadnych kosztów uzyskania przychodu. 

Obliczanie tarczy podatkowej

Obliczając tarczę podatkową można korzystać ze wzorów bądź specjalnych kalkulatorów. Metoda obliczeń jest bardzo prosta. Sumę kosztów uzyskania przychodu mnoży się przez stawkę podatku dochodowego. Różnica w wysokości PW jest kwotą zaoszczędzonego podatku dochodowego. Im wyższa stawka podatkowa, tym większe będą oszczędności podatkowe. Rzeczywisty koszt z uwzględnieniem tarczy to wydatki finansowe pomniejszone o kwotę zaoszczędzonego podatku:

K = (1 – P) * W

K – rzeczywisty koszt z uwzględnieniem tarczy,
P – stawka podatku dochodowego,
W – wydatki finansowe.

Zobacz też:

Finansowanie inwestycji deweloperskiej

Spółka celowa

Project finance

Księgowość uproszczona w firmie

Efekt tarczy podatkowejTarcza podatkowa
Udostępnij:
Tarcza podatkowa
Napisane przez
Anita Witecka-Wrochna
Co myślisz o tym artykule?
0 reakcji
love
0
like
0
so-so
0
weakly
0
0 komentarzy
Najnowsze komentarze
  • Najnowsze komentarze
  • Najlepsze komentarze
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Prawa zastrzeżone Pi Corp sp. z o.o. copyright 2020-2022